Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize

Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize / Oznámení / Otevřený dopis sestrám a lékařům první linie / Komentáře

Iva

#126

2020-10-09 10:08

Dobrý den, děkuji Vám, že jste😊. Hezky jste odpověděli. Chce to vyměnit nejen vládu České republiky, nýbrž jsem i pro rozpuštění parlamentu. Neboť i tzv. opozice jest "pro vostudu lidskou", jak se u nás říkává.


Nepřihlášený uživatel

#127

2020-10-09 10:23

Děkuji Vám všem, škoda, že tento korektní a kultivovaný přístup není vlastní naší vládě a našim představitelům. Bohužel za 6 měsíců už stihla vláda a hlavně média úplně zmanipulovat velkou část populace a bude těžké a zdlouhavé vrátit se do normálního svobodného života. Držím palce a určitě podpořím všechny další aktivity tímto směrem.
Petra D.

#128 Souhlasim

2020-10-09 12:38

Souhlasim,nikde nikdo neuvádí , kolik je bezpriznakovych a kolik s mírným příznakem, nikde nevidím rozpad zemřelých, bohužel i dle reálného příběhu jsou započítání zemřeli na covid, kteří prioritně zemřeli na jinou chorobu- prostě měli jen pozitivní test.

Svět se zbláznil, řešíme zdravé, necháváme je v karanténě a zapomínáme na ty opravdu nemocné,řešíme jen covid- pozitivní.

Aktuálně cca 49tis. udajně nemocných, kolik z nich je ale opravdu nemocných? Vždyť je nás tu 10 milionů...Kdybychom nevěděli o covidu, kolik z nich by normálně fungovalo? Čtením o tom, jak se máme cítit, když jsme nemocní, si příznaky privolavame a mnohdy zhorsujeme, nechci zlehčovat , ale když přijde ze školy zpráva o výskytu vší, ihned mi začne svedet hlava... a světe div se..vsi nemám.

Dekuji

Myslete

#129

2020-10-09 13:44

Primárně vyvolat strach. Běžná psychologie používaná staletí, ne-li tisíciletí. Lidé v šoku, strachu, úzkosti a jiných atributech emočního vypětí neuvažují racionálně. Receptory v mozku způsobí změny v myšlení a lidé přestanou myslet elementárně. Toto vše je důkladně přiživováno médii. Je potřeba napsat, kdo ze všeho profituje a kdo se na tomto šílenství podílí spluprácí. Lidé přicházejí o práci, jsou likvidovány živnosti, restaurace, hotely, cestovní kanceláře a další. Uzavřeny nejsou obchodní řetězce. Lidé bez peněz a firmy budou potřebovat půjčky a také celé státy. Zde je první pilíř. Jsou to bankovní domy. Kdo ovládá bankovní a finanční průmysl? Kdo jsou majitelé obchodních řetězců typu Kaufland, Lidl, Billa a další? Dále je nyní silně ve hře farmaceutický průmysl. Kdo ovládá tento průmysl se zdravím celosvětově? Podpora všemu výše zmíněnému proudí z médií. Kdo ovládá a je majitelem tří největších společností, které předávají všem ostatním informace, co se má vysílat? Pokud znáte odpověď na uvedené otázky, tak víte, kdo je v pozadí za oponou, vše řídí a pomocí servilníchc vlád s zkorumpovaných politiků vykonává. Cílů je za tímto divadlem mnoho. Analytici a konceptuálně gramotní lidé přesně ví, o čem píšu. 

Yvetta

#130 smutna prima umera

2020-10-09 13:52

Bohuzel, cim vice lidi proti temto opatrenim protestuje, cim vetsi a silnejsi vlna odporu se zveda, tim vice oni pritvrzuji...mate take takovy neprijemny pocit? je mi z te bezmocnosti opravu uzko... :-( Presto si pevne stojim za svym podpisem pod touto petici. Dekuji Vam. 

Soudní znalec

#131 Ostrava zdraví normální lidi

2020-10-09 14:12

Milí přátelé a čtenáři,

vláda se nás snaží přesvědčit, že máme problém s COVIDEM 19, byť nám k tomu neposkytuje žádné relevantní údaje. Víme, kolik lidí bylo pozitivních na zjištění původce daného onemocnění při PCR testech, ale nevíme, kolik lidí z této množiny bylo a je skutečně nemocných, tedy museli vyhledat lékařskou pomoc. Nevíme, kolik pozitivně testovaných mělo a má vážné komplikace, z jakých příčin, nevíme, kolik muselo být hospitalizovano z důvodu těžkého průběhu nemoci COVID 19 a u kolika lidí lze označit za příčinu úmrtí COOVID 19. Máme tedy zcela bezcennou statistiku, pokud jejím jediným účelem není děsit lidi, kteří ji do podrobností neprozkoumají. Chce se snad stát zbavit lidí, kteří se nechají děsit? Pokud byl nouzový stav vyhlášen z důvodu ochrany životů a zdraví lidí, není snad na čase zcela zavádějící statistiky vysvětlovat a upřesnit tak, aby z ní vyplývaly údaje důležité pro posouzení nebezpečnosti tohoto onemocnění? Tedy zasadit tyto statistiky také do kontextu s jinými nemocemi a příčinami úmrtí? Osobně vím o mladém člověku (26 let), který už několik měsíců vůbec nevychází ven, protože se bojí. Co se asi stane s lidmi, kteří jsou takto vyděšeni?

Připusťme tedy, že máme problém s riziky spočívajícími v nákaze onemocnění COVID 19 (byť statistika úmrtí se v tomto roce nijak neliší od jiných let). Máme-li problém, měli bychom hledat řešení. O tom, jaká řešení, by se měla vést odborná diskuse. Myslím, že nemáme ani tak velký problém s COVIDEM, jako spíše s neochotou vlády hledat řešení v široké diskusi se zastoupením veřejnosti. To, co vláda vymýšlí, oprávněně budí pochybnosti a osobně jsem přesvědčen, že opatření vlády v souvislosti s COVIDEM jsou nesprávná. Jak si vůbec troufám něco takového tvrdit?

Zabývám se prevencí rizik téměř 33 let. Jsem odborně způsobilá osoba pro plnění úkolů v prevenci rizik a soudní znalec v oboru „bezpečnost práce“. To utváří mé myšlení a přivádí ke zcela jiným řešením, než uplatňuje naše vláda. Na rozdíl od vlády si nejsem jistý, zda mnou navržená řešení jsou úplně správná, ale jsem si jist, že jdou správným směrem. Co tedy navrhuji?

Než uvedu konkrétní opatření, vysvětlím v jednoduchosti, základní principy prevence rizik. Pro jednoduché vysvětlení to nejlépe vystihovalo znění první věty v § 132a odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb. (zákoníku práce) ve znění platném před zrušením tohoto zákona novým zákoníkem práce pod číslem 262/2006 Sb. Zaměstnavateli byla tehdy uložena povinnost „vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění.“ Abychom pochopili co je tím míněno, musíme si objasnit pojmy „zdroj rizika“, „příčina rizika“, „opatření k odstranění rizik“. Vysvětlím to přímo na příkladu COVIDU. Zdrojem rizika jsou vlastnosti COVIDU, jeho ponenciál způsobit nežádoucí následek. Co o COVIDU vím? Je to infekční onemocnění šířící se vzduchem pomocí kapének, jedná se o virus, který má velikost do 2,5 µm (plátěná rouška proto na to působí, jako plot na mouchu), je velice infekční, s rychlou schopností reprodukce, jeho smrtnost se nyní pohybuje kolem 0,2% (chřipka kolem 0,5%), z čehož víme, že statisticky umírá 0,2% nakažených COVIDEM. Dále víme, že většina nakažených nemá žádné nebo jen lehké příznaky, s přibývajícím věkem a zejména s klesající výkonností imunitního systému a existencí nadváhy nebo chronických nemocí se zvyšuje riziko vážného průběhu nemoci a úmrtí. Velmi záleží také na tom, jakou dávkou viru může být jedinec nakažen, přesto u zdravých jedinců COVID nepředstavuje riziko úmrtí, případně těžkého průběhu. Po vyléčené rýmě se snižuje pravděpodobnost nemoci na COVID, protože některé rýmy způsobuje podobný virus, čímž díky imunitní paměti je schopen imunitní systém reagovat rychleji. Víme, že vyléčení infekce COVIDEM 19 daného jedince imunizuje na mnoho měsíců, možná i let, stejně jako vakcína. Myslím, že víme toho docela dost na to, abychom byli schopni přijmout adekvátní opatření.

Je pravdou, že nevíce vše, to ale nemusíme vědět nikdy, není to proto důvod nepřijímat žádná opatření, nebo naopak zlikvidovat živobytí mnoha lidí a celou ekonomiku.

Dalším pojmem je „příčina rizik“. Když se ptáme po příčině, ptáme se „proč“? Ptáme se, za jakých okolností a komu může být COVID nebezpečný. Čím přesněji jsme schopni určit rizikové faktory (např. nadváha, autoimunitní onemocnění, chronická onemocnění – cukrovka, vysoký tlak, ostatní onemocnění srdce a cév atd.), tím přesněji pak můžeme cílit přijímaná opatření na potřebné jedince.

Při přijímání opatření si nejdříve musíme stanovit cíle těchto opatření s ohledem na celospolečenské důsledky. Podle mého názoru je na místě hledat opatření, která ochrání ohrožené jedince, co nejméně zasáhnou do života lidí a tím i do ekonomiky a budou levná a účinná. Zcela zásadní je, že přijatá opatření nesmí iniciovat nová rizika. Je nesmysl nařizovat např. roušky ve školách, když víme, že děti nejsou schopny je správně používat a nemají k tomu motivaci, ani podmínky. Je nepřípustné tím ohrožovat jejich zdraví. Podle zásad prevence rizik hledáme způsob, jak zamezit nežádoucímu důsledku, tedy zvýšené úmrtností, s čímž může souviset také přetížení zdravotnického systému. Hledáme optimální průsečík mezi co nejnižší smrtností i úmrtností a nejnižšími náklady a omezováním osobních svobod občanů. Omezovat svobody občanů nad rámec nezbytnosti je v rozporu s naší ústavou, proto i toto hledisko je důležité a nelze ho při hledání správných opatření ignorovat, jak to bohužel předvádí naše vláda.

Viděl bych to tak, že je nutné zabránit tomu, aby osoby, kterým by COVID mohl způsobit těžké komplikace a smrt s ohledem na jejich stávající zdravotní stav, byli ochráněni před nakažením a zároveň, aby navržená opatření posílila imunitu celé populace. Pokusím se tedy s použitím těchto zásad stanovit účinná opatření. Prosím, výčet nemusí být úplný, protože nejsem obdarován moudrostí nás všech a nemám na to celé dny jako ti, kteří jsou za to placeni. Je to ale první nástřel do diskuse. Budu proto rád, když se do této diskuse zapojí co nejvíce lidí a případně moje návrhy opatření doplní.

Navržená opatření:

1. Zveřejnit všechny informace, které víme o COVIDU, zejména, koho a jakým způsobem může ohrozit. Lékaři, kteří s tímto onemocněním přicházejí do styku, by měli pozorovat, jakou dávkou byl pacient nakažen, jaké vlivy způsobují těžký průběh nemoci, případně úmrtí. Je to potřeba pro upřesnění informací, které dosud mají pouze ti, co se o COVID zajímají. Tyto informace jsou klíčové pro každého občana, aby byl sám schopen, případně po poradě se svým ošetřujícím lékařem, určit, zda spadá do ohrožené skupiny osob a jaké důsledky pro něj onemocnění může mít.

2. Poskytnout ohroženým občanům informace (např. prostřednictvím médií, prostřednictvím lékařů), jak se mohou okamžitě chránit proti onemocnění pomocí ochranných prostředků. Jde hlavně o informace o respirátorech FFP 3, případně nano rouškách (pokud jsou schopné zachytit viry) to že tyto respirátory mohou mít výdechový ventil usnadňující dýchání, jak se mají správně používat a umožnit těmto osobám si je pořídit v potřebném množství. Vzhledem k tomu, že zvýšená poptávka zvyšuje i cenu, je možné nákup těchto prostředků hradit částečně nebo úplně ze zdravotního pojištění (stejně, jako např. berle při úrazech).

3. Poskytnout ohroženým občanům informace o možnostech posílení imunity, např. pohybem na čerstvém vzduchu, vyloučením stresů, případně odbourání stresových hormonů, bylinkami, potravinovými doplňky, léky.

4. Zajistit ve sdělovacích prostředcích dostatek humoru (smích léčí).

5. Zajistit dostatek nano roušek schopných zachytit viry pro osoby, které vstupují do obydlí ohrožených osob, ošetřovatelům v domovech pro seniory, zdravotnickému personálu, umožnit těmto osobám testování, zda již prodělali COVID a zda jsou tedy potenciálně nebezpeční pro ohrožené jedince, aby v případě nebezpečí jejich infekčnosti nemohlo dojít k přenosu na ohroženého jedince a imunní jedinci zbytečně nepoužívali roušky.

6. Tam, kde žijí ohrožené osoby ve společné domácnosti s neohroženými osobami, doporučit oddělení obytných ploch a řídit se bodem 5, pokud to není možné, vyčlenit v horských ubytovacích prostorech po dohodě s majiteli ubytovacích zařízení dočasné ubytování pro ohrožené osoby, než dojde k imunizaci společnosti a onemocnění zmizí. Zde by byly dodržovány zásady dle bodu 5, ohrožení jedinci by dostávali zvýšené množství vitamínů, zejména C a komplexu vitamínů D, kvalitní stravu a stopové prvky, zejména selen a zinek, případně byliny a potravinové doplňky na podporu imunity. Pro podporu imunity by byl pro ně organizován pohyb venku, meditační cvičení a měli by k dispozici psychologa, jehož úkolem by bylo sledovat úroveň duševní pohody. Návštěvy blízkých by byly samozřejmě možné, ale s nano rouškami. Tím by mohl být kompenzován úbytek cizinců v našich ubytovacích zařízeních a státní podpora by byla maximálně využita.

Výše uvedenými opatřeními by se velmi omezil kontakt ohrožených osob s nákazou COVID 19 a mohla by být využita i u chřipkových onemocnění. Cílem není úplně vyloučit možnost onemocnění každého jedince, ale na minimální úroveň snížit riziko nakažení rizikového jedince. Odpovědnost za své zdraví by byla ponechána na občanech a věřím tomu, že by tato opatření nebyla obcházena tak, jako ta stávající, která nikomu nedávají smysl.

Pro zdravé jedince nemá smysl stanovovat žádná opatření, protože by přirozeně prošli touto nákazou bez následků a celá společnost by nabyla kolektivní imunitu.

Jestliže dnes stojí testování, trasování a jiné, promiňte mi, z mého pohledu, dnes již hloupá opatření, téměř miliardu měsíčně, jsou způsobovány obrovské ztráty podnikatelským subjektům, jsou omezována práva občanů, ze zdravých jsou „vyráběni“ na základě nespolehlivých testů nemocní, lidé jsou vyděšeni z nesmyslných statistik, jeví se každé jiné opatření rozumnější. Proto se domnívám, že i můj „nástřel“ možných opatření může vyvolat diskusi a snad i jejich přijetí, což je mým cílem.

JsemPro

#132 Je mi to lito...

2020-10-09 14:57

Je mi to lito, že se historie opakuje a jen několik málo odvažných dokázalo takto veřejně vystoupit... Odvažných a vzdělaných, protože je tu pořad část populace, která nedokáže ani slušně vyjadřit nesouhlas. Je mi lito, jak se společnost mění v tlupu vyhrožujících a nebo podporujících tvrdý režim. Čas určitě dá za pravdu Vám, ale je mi líto, že i tato generace musí zažít totalitním režim😞. Držím palce a snad paní Pirková má pravdu...


Nepřihlášený uživatel

#133

2020-10-09 17:38

Naprosto souhlasím!!!Myslím,že všichni obyvatelé Česka si přejí to samé,jen některé ovládá strach z neznáma.Je pro mě nepřijatelné,aby si někteří vládní představitelé dělali byznys z lidského strachu!!!

Nepřihlášený uživatel

#134 Postřehy

2020-10-09 18:44

Po odeznění tzv.první vlny pandémie  jsme měli dostatek času na to , abychom se naprosto pragmaticky a cíleně  připravili na jakékoliv pokračování rozšíření koronaviru v populaci, případně na jakoukoliv jinou skutečnou epidemii ve společnosti . Mohli jsme vycházet :

1. Z velmi kvalitního stavu českého zdravotnictví a jeho pokrytí po území ČR

2. Z velmi slušné věkové skladby obyvatelstva ČR a velmi kvalitního zabezpečení tzv. rizikových skupin.

3. Mohli jsme vycházet z faktů, že pozitivní neznamená nemocný , že nejvíce zasažené jsou především starší osoby se slabou imunitou a s dalšími chronickýmí vážnými chorobami . 

Na základě těchto znalostí jsme měli postavit naprosto jednoduše určitý systém ( rychlotesty , kvalitní ochranné prostředky , ... ) pro ochranu tzv. rizikových skupin obyvatel  před jakoukoliv infekční nemocí,  rozšiřující se ve společnosti už v náznacích epidemie .

Především ochránit  nejvíce rizikové skupiny právě v různých seniorských a pečovatelských domech , ústavech dlouhodobé péče , odkud se právě rekrutuje drtivá většina vážně nemocných osob , osob pro JIP , dýchací přístroje , s největší smrtností  , mělo klíčovým bodem ochrany před infekcí v celé společnosti . Ochrana se měla týkat jak klientů , tak personálu . 

Podobné  ochrany se měly  udělat v některých specifických zdravotních zařízeních nebo aspoň v jejich částech a například u pratických lékařů .

Bohužel v této oblasti se neudělalo,  a myslím , že ani cílevědomě nedělá,   vůbec nic . Maximálně se hasí požáry v jednotlivých seniorských domech , když se zjistí, že pozitivních na covid 19 už jsou desítky nebo stovky ... a to už je pozdě , protože nastává scénář viz výše .  

Na zbytek populace stačilo klást nároky na zvýšenou hygienu , odstupy , roušky v lidnatých prostorech , všeobecnou ohleduplnost , ... podobně jako tzv.švédský model .

Místo toho v současné době vládne naprostý chaos , jakýsi semi lockdown , řízená prezentace viru MZ poplatnými tzv.odborníky v médiích , používání známých tváří pro prezentaci smrtící viru ( jakoby i obyčejnou extrakci zubu neprožíval každý z nás jinak , jeden o tom druhý den neví , druhý bere antibiotika a brufeny ještě 14 dní ...) , ...

Jsem přesvědčen , že i jakýsi dopis lékařů a sester v první linii a tzv. výzva lidem ,   je marketingovým tahem PR oddělení MZ . Celá koncepce tomu nasvědčuje , pečlivě vybrání lékaři z různých koutů ČR a jejich následné na sebe navazující PR vystupování v různých médiích. Hysterické pospolité upozorňování , že nemocní nebýt covidu 19 mohli ještě dlouho žít,  je jen podporováni strachu a vyhrocování současné situace . Konkrétně o kolik takových mrtvých pacientů se jedná , jaká byla jejich věková skladba , jaký byl jejich aktuální zdravotní stav bez covidu 19 , ... to se nikde nedozvíme ...

Katka
Nepřihlášený uživatel

#135

2020-10-09 21:21

Souhlasím. Je mi ze všeho neskutečně zle. V tomhle mají vyrůstat naše děti? K pláči... Co budou mít z dětství kromě zákazů a omezení? Na co budou vzpomínat? To se fakt nedá nic dělat a všem nesmyslným omezením učinit přítrž?

IVK Praha

#136

2020-10-09 21:59

INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE

Prohlášení IVK k výhružkám a strašení pánů Babiše a Prymuly

1. Považujeme za nutné říci právě teď zřetelně a nahlas, že strašení a vyhrožování občanům, jaké předvedli pánové Babiš a Prymula na dnešní tiskové konferenci, je rezignací na seriózní přístup k řešení dnešní situace a na poskytování pravdivých informací.

2. Nestrašme se. Nepoužívejme výroky typu, že u nás nastal exponenciální růst počtu nakažených. To jen prozrazuje nedostatečnou znalost jednoduché matematiky. Počet nakažených (nemluvě o tom, že to není počet nemocných) exponenciálně neroste.

3. Zjevná nesmyslnost, přestřelenost a nadsazenost některých přijatých a zejména navrhovaných opatření prozrazuje absenci racionálního přístupu. To zesiluje nedůvěru občanů ke krokům vlády.

4. Nejen eventuálně uskutečněný lock-down ekonomiky a společnosti, ale i výroky o možném lock-downu z úst předsedy vlády mají v okamžiku jejich vyslovení obrovské ekonomické náklady. Zásadním způsobem už dnes podvazují veškerou ekonomickou aktivitu. Vzniká bludný kruh, který bude obtížné opustit.

Situace je nesmírně vážná, souhlasíte-li s tímto stanoviskem IVK, sdílejte je mezi lidmi ve svém bezprostředním okolí, nebo na vašich sociálních sítích.

Václav Klaus, Jiří Weigl, Ladislav Jakl, 9. října 2020

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Nepřihlášený uživatel

#137 Dopis ministrovy zdravotnictví

2020-10-10 09:19

Jan Žaloudík                                             25. září v 11:36 

 

Vážení, konstatuji, že vyhovuji medializovanému přání ministra zdravotnictví a odcházím do zaslouženého klidového režimu, abych nekomplikoval řízený chod covidí patálie a plánované očkování.

 

Dávám ve známost můj poslední dopis panu ministrovi ze středy 23.9.2020:

 

Vážený pane ministře zdravotnictví, vážený pane profesore,
v návaznosti na veřejný apel pana premiéra k názorovému sjednocování a Vaši poznámku o potřebě součinnosti při Vašem nástupu do funkce v pondělí 21.9.2020 podávám tento velmi pozitivně míněný a otevřený podnět na dvě prospěšná opatření, která mohou za současné situace vést k cílenějšímu rozhodování a získání lepšího porozumění i důvěry ve veřejnosti.
Problém je více komunikační a psychosociální než zdravotnický. Názorové rozdíly nejlépe sjednocují reálná data, ovšem komplexněji pojatá než dosud. Opakovaně zaznívá obava z možných nedostatečných kapacit nemocnic, veřejnosti chybějí průběžné informace o jejich aktuální zátěži, mnohým také není jasno o struktuře a cílech testování.
NAVRHUJI :
 
A) Zavést na web MZd ČR měsíční (lze-li, pak i týdenní) pravidelnou informaci z nemocnic o struktuře hospitalizovaných v devíti skupinách diagnóz:
1) covid-19 2) jiné akutní respirační infekce (ARI) 3) jiná plícní onemocnění 4) srdečně-cévní a oběhová onemocnění 5) nádorová onemocnění 6) metabolická onemocnění 7) psychiatrická onemocnění 8) úrazy 9) ostatní nemoci, a to v kategoriích:
i) běžná hospitalizace, ii) péče na JIP a případně iii) úmrtí
Tento komplexní obraz o činnosti a kapacitě nemocnic nepochybně laickou veřejnost, média i vládní představitele uklidní, vzdělá a umožní případně nutné cílené posílení kapacit, aby neutrpěli nemocní s žádnou z diagnóz.
Kromě údajů každé z nemocnic máme v ČR k dispozici registr hospitalizovaných, registr hrazených zdravotních výkonů z databází ZP, registr infekčních nemocí a reporting Státního zdravotního ústavu (SZÚ).
Lze tak získat integrovaný přehled, který je jedním z praktických produktů procesu elektronizace zdravotnictví a usnadní se tak implementace části programu e-Health do praxe. Ostatně úspěšně se to již podařilo v omezeném okruhu monitoringu kapacit intenzivní péče letos na jaře.
Minimálně u státních nemocnic lze takový reporting zařídit ihned, není však důvodu, proč by se neměly připojit také ostatní nemocnice krajské, městské, vojenské, církevní či soukromé, jsou-li financovány z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
B) Zavést strukturovaná denní oznámení o počtu a pozitivitách provedených PCR testů na SARS CoV2 ve čtyřech kategoriích:
1) případy s příznaky a lékařsky indikovaným mikrobiologickým vyšetřením na SARS CoV2, případně jiná patogenní agens 2) případy kontrolního vyšetření po dřívější pozitivitě testu 3) bezpříznakové případy indikované k vyšetření z důvodu kontaktu s infikovanými 4) bezpříznakoví žadatelé z různých důvodů (cestování, obava apod.), převážně samoplátců.
Pokud snad spějeme dokonce ke screeningovému testování asymptomatických občanů, a máme na to příslušné kapacity i prostředky, pak by šlo o kategorii pátou.
Věřím, vážený pane ministře, že tyto náměty jako osoba nanejvýš kvalifikovaná zohledníte a zařadíte do portfolia Vašich opatření pro dobu současnou i s přesahem pro potřeby příští.
 
S uctivým pozdravem,
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
senátor a místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR
na vědomí:
 
Ing. Andrej Babiš, předseda Vlády ČR
MUDr. Lumír Kantor, PhD, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně Zdravotního Výboru Poslanecké sněmovny
prof. RNDr. Ladislav Dušek, PhD., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky MZd

 

 
Dag

#138 Re: souhlasím!!!!

2020-10-10 10:46


Nepřihlášený uživatel

#139

2020-10-10 11:23

Děkujeme! Inteligentně napsáno.
Neočkovany

#140 Vyléčení na covid 19 52000

2020-10-10 12:39

Plme souhlasím ze vším ale chtel bych položit jenom jednu otázku. .: Podle Prymuly je covid nebezpečný a neexistuje nam nič to znamená že web. MzCR.cz a zaroven pan prymula nam lzou proc je nakazenych jenom ke dnešnímu dni 53000 a vylecenich je 52000 takze otázka zni proc jsou vyléčení na covid 19. Děkuji a přeji hodne sil nato aby se ukázala konečně pravda.


Nepřihlášený uživatel

#141

2020-10-10 13:24

Jsem lékařkou tzv.1.linie, tj. u ZZS a na pohotoovostnich sluzbach, dále ARO-lékař,jednoho času lékařem pro Alzheimer centrum. A když přšla tzv.pandemie COVIDu na jaře, říkala jsem si, uvidíme. Nebudeme podceňovat virus a zvláště takový,o kterém řekla Dr.Peková, že jeví známky genetického inženýrství, i když nějaké elementární informace o virech z medicíny mají všichni lékaři dostudováni v programu Všeobecné lékařství... Úpřimně jsem čekala, že bude jedna intubace za druhou a že se to zhroutí do sebe samo a že bude italský scénář, ale faktem bylo, že bylo málo život ohhrožujících COVID-pacientů a přicházeli pacienti, kteří ze strachu se báli dojít do nemocnice s bolestmi břicha a ejhle prasklý zanícený slepák, dále byla část lékařů vyttrašených,zjm.z JIP odd.,kde subfebrilie, hypotenze a třes bylo nejdříve řešeno jako COVID pacient a nevadí,že to byla plicní embolie...ano, drazí laici i kolegové, bohužel jsem se začala více obávat reality takové, že to,co jsme jako lékaři chirurgové a intenzivisté zvládli na výbornou do 24 hodin a tím zachránili lidský život, který vyžadoval 1 intervenci ve formě 1 operace v příp.appendixu nebo kontinuální JIP intervence v příp.PE, tak jsem se obávala,že začnou umírat mladí lidé v produktivním věku, které jsme dokázali zachraňovat a skutečně jsme zachránili nejenom tyto pacienty, ale celé jejich rodiny, protože jak to bývá, šlo většinou o otce 2-3 malých dětí a manželka doma kvůli dětem...pak jsem bohužel zažila i pacienty starší nad 70 let, kteří umírali,že si mysleli,že bolesti na hrudi je chřipkový příznak a ono to byl infarkt myokardu a žel, když už byli vegetativně schváceni, rodina přece zavolala ZZS a bylo pozdě...a umřel...ano, tyto lidé měli nad 70 let a třeba 3 bypassy, ale byli vitální a dodržovali prevenci, kdyby nebyl COVID- panhysterie, tak by postačovala jedna invazivní intervence na koronárce a do týdne je doma...a takto přišla rodina o vitálního dědečka, který třeba pomáhal se stavbou domu své dceři atp...mohla bych pokračovat...strach zastřel laikům a žel i některým intenzivistům mozek a přestali vnímat rozdíly, všechny příznaky hodili na COVID a až po 2-3 dnech,kdy byli negativní začali přemýšlet nad jinou diagnozou....jenoom, ne všichni mohli do té doby přežít a to je tristní!!!! toto jsou důsledky,které jsem v terénu zažila já a bohužel,se najdou i lékaři z mé branže,kteří navzdory tomu, jak to venku vypadá, hlásají paniku jako plk.Prymula...Národe, vzbuď se,kým je čas!!!!

Nepřihlášený uživatel

#142

2020-10-10 18:24

Nám na občanských svobodách velmi záleží, prože je to důležité pro zdraví a radost - a vám páni doktoři a také zdravotní sestřičky upřímně přejeme, aby vám pán plukovník Prymula ráčil zaplatit ty peníze, které vám slíbili na jaře - jsme na vaší straně, to nám věřte.

Nepřihlášený uživatel

#143 Re: Re: Re:

2020-10-10 20:04

#115: - Re: Re:  

Přesně tak, pán má na hubě roušku, v uších špunty a dokola na hlavě v úrovni očí jedenáctkrát omotanou černou izolepu...


Nepřihlášený uživatel

#144

2020-10-11 07:10

https://www.youtube.com/watch?v=yZ0IFN6VRmU Děkuji za to, co děláte pro občany a že jste neztratili morální kredit v této těžké době, Existuje mezinárodní právní kancelář, která tuto epidemii vyšetřuje a bude podávat hromadnou žalobu, viz video výše uvedené. Marie

Nepřihlášený uživatel

#145

2020-10-11 08:09

Naprosto se ztotožňuji, není co dodat.

Nepřihlášený uživatel

#146

2020-10-11 11:51

Skvělá reakce, děkuji a souhlasím.

Nepřihlášený uživatel

#147

2020-10-11 18:51

Souhlasím a děkuji :-)
Irena

#148

2020-10-11 21:11

Tří renomovaní epidemiologové z prestižních univerzit ve třech různých zemích (Švédsko, USA, VB) se sešli v Massachusetts, protože nezávisle došli ke stejnému závěru. Tito vědci varují před devastujícími důsledky lockdownu. Lidé, kteří nejsou v rizikové skupině by se měli navrátit k normálnímu způsobu života. Vlastně souhlasí s vaší petící :-)

https://www.youtube.com/watch?v=rz_Z7Gf1aRE&t=1027s


Nepřihlášený uživatel

#149

2020-10-11 21:50

Dobrý den, dnes jsem sledovala pana MUDr. Jna Hnízdila v pořadu Partie. Pan epidemiolog tvrdil, že ještě nikdo nezemřel v souvislosti s rpuškami. Tento odkaz mluví o něčem jiném a je jen notázka, kdy začnou umírat děti i u nás. Mám 4 vnučky a nechci se dočkat takévé hrůzy. https://www.vipnoviny.cz/…ji/ Držím všechny pěsti, děláte velice záslužnou činnost. To, co předvádějí ve vládě, nemůže dlouho trvat, kobyla když dodělává, kope nejvíc. Jsou odposlouchávané tlefony, přerušované hovory, zkrátka, Velký bratr nespí. S.Bartoníková

Nepřihlášený uživatel

#150

2020-10-12 09:43

Výborná reakce. Děkuji.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...