Nejoblíbenější petice v roce 2015 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice na podporu pana prezidenta a okamžité odstoupení Sobotky

Vážení přátelé, jelikož Vás spousta na mých Facebookových stránkách Konec Kalouska v Česku, žádala otevření petice na podporu pana prezidenta, jako reakci na akci pražských kaváren - petici, která tvrdí, že náš pan prezident je velezrádce. A na kterou horko - těžko sehnali 11.500 podpisů, ale přesto se jí bude zabývat senát. Jelikož se domnívám, že už opravdu ta pražská rádoby inteligence přestřelila a Sobotka to svým vyjádřením o proslovu pana prezidenta na Albertově dovršil, rozhodl jsem se za

Vytvořeno: 2015-11-21 Statistika

Otevřený dopis kardinálu Dukovi OP

Otevřený dopis kardinálu Dominiku Dukovi OP 22. 11. 2015     Vážený pane kardinále,   v souvislosti s událostmi posledních dnů, s rostoucím strachem ve společnosti a s projevy prezidenta České republiky Miloše Zemana cítíme jako křesťané katolické denominace povinnost vyjádřit svůj názor. Tři dny po proslovu prezidenta, ve kterém nepřímo označil kulturu současných utečenců za kulturu vrahů a náboženské nenávisti a svým veřejným vystoupením legitimizoval nedemokratickou a islamofobní organizaci B

Vytvořeno: 2015-11-22 Statistika

Pane premiére, odvolejte Dienstbiera z vlády.

Člověk, který viditelně nehájí zájmy naší země, nemůže vykonávat funkci ministra.

Vytvořeno: 2015-11-18 Statistika

Vyjádření podpory Divadlu v Řeznické

Přátelé a diváci, na rok 2016, kdy divadlo oslaví 35 let své činnosti, ohodnotila nová grantová komise jeho tvorbu takto a rozhodla o nulové výši grantu: „Někdejší významné pražské klubové divadlo se od konce 90. let postupně proměnilo v komorní scénu se „záměrně eklektickou dramaturgií“. Divadlo dlouhodobě ztrácí jedinečnost své programové nabídky, zmíněný eklektismus dramaturgie a provozní charakter divadla coby přiznané stagiony způsobuje absenci svébytné poetiky či tematizace jeho umělecké č

Vytvořeno: 2015-12-10 Statistika

PETICE ve věci výběrového řízení na post ředitele Divadla Radost

My, níže podepsaní, projevujeme svým podpisem nesouhlas se způsobem, jakým je zacházeno s výsledky výběrového řízení na post ředitele brněnského Divadla Radost. Pan Vlastimil Peška byl pro tuto pozici doporučen odbornou komisí, sestavenou náměstkem pro kulturu panem Matějem Hollanem, který komisi také předsedal. Komise vybírala celkově z 11 uchazečů. Následně byl pan Vlastimil Peška Radou města Brna oficiálně do této funkce zvolen. Nyní je tento demokratický proces volby diskreditován ze stran

Vytvořeno: 2015-04-11 Statistika

Za zachování výuky OHS ve Zborovské ulici, Turnov

  Vážený pane hejtmane Půto,vážení zastupitelé Libereckého kraje,   my, níže podepsaní občané České republiky z řad studentů a absolventů Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově (dále jen OHS), rodičů, přátel školy a ostatních obyvatel Libereckého kraje, nesouhlasíme s přestěhováním výuky studijních oborů, které byly tradičně vyučovány v budově ve Zborovské ulici, do budovy v ulici Alešově.   Jsme znepokojeni kroky stávající ředitelky Ing. Mileny Lednejové a z důvodů

Vytvořeno: 2015-09-06 Statistika

Za záchranu domů na Staroměstském náměstí, v Celetné a Kamzíkově

Petice občanů dle článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a výzva zastupitelům Hlavního města Prahy požadující projednání a závazná stanoviska či rozhodnutí k záměru tzv. hotelu U Sixtů a jeho důsledků My, níže podepsaní občané nesouhlasíme se stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy o záměru tzv. hotelu U Sixtů, jež zahrnuje historické objekty na Staroměstském náměstí, v Celetné a Kamzíkově ulici, které jsou zapsány na seznamu kulturn

Vytvořeno: 2015-04-20 Statistika

Neberte Dejvicím Grosseto

  My, níže podepsaní občané, protestujeme proti usnesení Rady MČ Prahy 6 ze 22. dubna 2015 týkajícího se neprodloužení pronájmu nebytových prostor na adrese Jugoslávských partyzánů 8 pizzerii Grosetto. Žádáme Radu MČ, aby co nejdříve revokovala své usnesení, neboť nesouhlasíme se způsobem, jímž byla bez výběrového řízení náhle vybrána konkurenční firma. Zároveň - vzhledem k výjimečnosti "genia loci" Grosseta, které se za 20 let existence stalo nejoblíbenější rodinnou pizzerií v Dejvicích a posky

Vytvořeno: 2015-04-26 Statistika

Petice za vyloučení ČR (opt-out) z EU povolení využití GMO

                K rukám ministra zemědělství, Mariana Jurečky V březnu 2015 Evropská Unie potichu schválila zákon o možnosti plného využití geneticky modifikovaného osiva (GMO) a zároveň stanovila termín 3.10.2015, do kdy se mohou jednotlivé členské státy přihlásit a využít možnosti odmítnout (tzv. opt-out) aplikaci tohoto zákona na lokální, národní úrovni. I přes fakt, že ČR patří mezi státy využívající GMO, my podepsaní odmítáme přidat se ke státům vítajícím firmy jako je Monsanto s otevřenou

Vytvořeno: 2015-09-10 Statistika

Máme toho dost - prohlášení k současnému stavu veřejné správy

            Prohlášení k současnému stavu veřejné správy „Máme toho dost“ Po nástupu nové vlády vznikla naděje, že další organizace a vývoj výkonu veřejné správy na obcích, krajích i státních institucích bude opět probíhat koncepčně a rozumně. Bohužel, opak je pravdou. Pokračuje rozvrat služeb poskytovaných občanům. Na místo jednoduché administrativy a snadno dostupných úřadů jsou občané nuceni se zabývat stále větším množstvím předpisů a za úřady cestovat na stále větší vzdálenosti. Místo konc

Vytvořeno: 2015-07-29 Statistika