PETICE za necenzurované a pravdivé vysílání v ČT

Prezidentovi České republiky

Parlamentu České republiky

PETICE

za necenzurované a pravdivé vysílání ve veřejnoprávní televizi.

(za umožnění necenzurovaného přístupu do veřejnoprávních médií všem občanům, do ČT)

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní občané bývalého Československa, žádáme vládu a parlament ČR o vrácení veřejnoprávních médií lidu.

Žádáme, aby byla odvolána dosavadní Rada a generální ředitel veřejnoprávní televize a to již z toho důvodu, že i přes četné stížnosti našich občanů se Rada ani vedení ČT1 nesnaží odstraňovat závazné nedostatky, co do objektivního tak i vyváženého vysílání pro veřejnost. Tímto opakovaně a nepřetržitě porušuje § 2 odst. 2, zákona č. 483/1991 Sb. ve znění zákonů č. 36/1993 Sb., 253/1994 Sb. a 301/1995 Sb.

Veřejnoprávní televize nejenom, že ve svém vysílání neinformuje pravdivě a živě veřejnost o politické nespokojenosti občanů, kteří svými demonstracemi volají po nápravě 25ti letého systému, ale občanskoprávní televize naopak upřednostňuje ve svém vysílání především pořady a reklamy hájící vždy současnou vládní garnituru a my občané, z jejichž pravidelných finančních příspěvků veřejnoprávní televize funguje, nemáme žádnou šanci k veřejnému slyšení a vyjádření svých požadavků našim zákonodárcům.

Žádáme veřejnoprávní televizi, aby okamžitě zahájila pravidelné a pravdivé vysílání za účasti občanů v celospolečenské veřejné diskusi „občané versus politici“ a to v nejsledovanějších časech s odpovídající kritikou k současnému politickému dění  a reagovala tak na připomínky občanů rekrutujících se do různých iniciativ, kteří demonstrují a protestují proti současným mafiánským politickým tahům.

Podvody a zločiny, které se odehrály za posledních dvacet pět let, jsou tak závažné a protiprávní, že je nutno zasáhnout z pozice veřejnoprávních medií a podat o takto závažné situaci národu pravdivou informaci.

 

Vzhledem k tomu, že již několik let Česká televize nectí základní lidská práva a svobody občanů ČR a neplní funkci veřejnoprávní televize, ani nedodržuje kodex veřejnoprávní televize a neustále ignoruje vysílat skutečné a  pravdivé informace veřejnosti, žádáme odvolání Rady České televize včetně generálního ředitele ČT .


Květoslav Novotný    Kontaktujte autora petice