Záchrana historické věže v Nemocnici Třebíč

Petice za záchranu historické věže kaple pavilonu ,,A,, Nemocnice Třebíč před demolicí

V areálu třebíčské nemocnice má dojít v následujících měsících k demolici starého pavilonu ,,A,, z roku 1902 (starý 113 let) s dominantou, kterou je věž se zavěžením a kopulí - bývalá nemocniční kaple. Přitom právě tento pavilon a hlavně ona věž s jehlancovitým zavěžením a kopulí na vrcholu, je dominantou, která ční z kopce a je viditelná daleko do historického centra Třebíče. Toto panorama má po 113 letech zmizet. Nechceme bránit pokroku demolicí starého a výstavbě nového pavilonu, ale žádáme zachovat alespoň onu věž se zavěžením, která je nejcennější dominantou areálu i širokého okolí a zakomponovat ji do novostavby pavilonu. V nejhorším případě žádáme alespoň zachránění ono zavěžení s kopulí před zničením demolicí a přenesení na důstojné, smysluplné a veřejně přístupné i viditelné místo v rámci města Třebíče.

 

Petice je určena:  

Kraji Vysočina, jakožto zřizovateli a majiteli Nemocnice Třebíč.

Starostovi města Třebíče.

Ředitelce Nemocnice Třebíč.  

 

Autor petice:  Spolek za starou Třebíč  

Podrobnosti a fotografie na:   www.szt.estranky.cz

 


Spolek za starou Třebíč    Kontaktujte autora petice