Zachování Mořského koníka, projektu VZP

Petice SYMPATIZANTŮ MOŘSKÉHO KONÍKA  za zachování projektu léčebně ozdravného pobytu pro chronicky nemocné děti, který je pořádán pojišťovnou VZP Čr.  pod názvem Mořský koník

Ředitel VZP pan Kabátek zrušil v roce 2014 pořádání Mořského koníka (dále jen Mk) v Chorvatské republice. V témže roce uvedl, že hodlá ukončit Mk také v druhé destinaci, kterou je Řecká republika. Citoval, že od nynějška pojišťovna začne dětem hradit preventivní pobyty individuálně. Jako důvod zrušení více jak 20 let fungujícího projektu uvedl kritiku některých členů dozorčí rady a negativní mediální kampaně spojené s financováním a pořádáním Mk.

 

  1. V roce 2014 se antimonopolní úřad začal zabývat o pořádání mořského koníka, poté co dostal podnět, podle kterého VZP porušila při veřejné zakázce na pobyt nemocných dětí u Egejského moře zákon. Úřad si od VZP vyžádal veškeré podklady, které zadávací řízení provázely. 
  2. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přezkoumal na základě přijatého podnětu postup při zadávání veřejné zakázky. Kompletní zajištění realizace léčebně ozdravných pobytů dětí u Egejského moře.. Po prošetření skutečností uváděných stěžovatelem neshledal důvody k zahájení správního řízení. Výsledek šetření byl vydán 11. září 2014.
  3. Všeobecná zdravotní pojišťovna 19.11.2014 zrušila zadávací řízení k veřejné zakázce „kompletní zajištění realizace léčebně ozdravných pobytů dětí u Jaderského moře“. O jejich obnovení již neuvažuje. Rozhodla se k radikálnímu kroku a napříště už bude hradit případné léčebné pobyty u moře pouze individuálně formou příspěvku nemocným dětem. 
  4. Stejný program u Egejského moře v Řecku, který zatím trvá, chce VZP zrušit také a dojednat zkrácení platnosti čtyřleté smlouvy s firmou, která ho nyní zajišťuje, a začít pak také platit pobyty jednotlivým dětem. 
  5. VZP tak podle ředitele reaguje na mediální zpochybňování programu i na jeho kritiku od některých členů správní rady.
  6. Pan ředitel Kabátek uvedl, že nechal provést právní analýzy a po zralé úvaze dospěl k názoru, že správnou cestou je přímý příspěvek našim klientům bez partnera jako třetí strany. 
  7. Mezi nejhlasitější kritiky výběrových řízení i samotné realizace Mořského koníka patří poslanec za hnutí ANO Igor Nykl. Ten dokonce ve správní radě VZP prosadil v roce 2014 inspekční cestu přímo do míst, kde jsou pobyty realizovány (v daném případě šlo o Řecko). 

 ŽÁDÁME TÍMTO pana ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka a vedení VZP:

  • o zachování celého schématu projektu preventivní léčby pro chronicky nemocné děti pod názvem „Mořský koník“. Ten jako celek prokazatelně plní svou funkci. Lékařsky ověřené závěry hovoří o kladném účinku pobytů a výraznému zlepšení na fyzickém i psychickém zdraví dětí a mládeže.
  • o diskusi na téma realizace ozdravných pobytů pro chronicky nemocné děti pod názvem „Mořský koník"