Vyjádření podpory docentu Fořtovi

Vážený pane děkane,

dozvěděli jsme se, že panu docentu Bohumilu Fořtovi nemá být na Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU prodloužena jeho pracovní smlouva.

Docent Fořt během svého dvanáctiletého působení na tomto pracovišti výrazně profiloval zdejší výuku literární teorie a vydobyl si pověst vstřícného a zároveň přísného pedagoga, na své domovské fakultě během této doby také získal vyšší vědecko-pedagogickou hodnost a díky své publikační činnosti se bezesporu stal autoritou ve svém oboru.

Proto jsme jako jeho studenti, absolventi a kolegové překvapeni, že se Filozofická fakulta Masarykovy univerzity takto připravuje o svého významného odborníka a pedagoga, a vyjadřujeme mu svou podporu.

V úctě se znamenající


František A. Podhajský    Kontaktujte autora petice