Petice na podporu "Výzvy k záchraně České republiky"

P e t i c e

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a Zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

na podporu „Výzvy k záchraně České republiky“

 

 

Určeno : poslancům a senátorům Parlamentu České republiky

 

 

     My, občané České republiky, jsme velmi vážně znepokojeni politikou EU a tlakem unijních orgánů na členské státy EU na přijímání muslimských emigrantů islámského vyznání a jejich integraci v zemích EU. Podle zkušeností ze zemí EU, kde žijí tito občané již v několikáté generaci, jsou výrazným bezpečnostním rizikem jak pro tyto státy, tak i jejich občany.

 

     Rozhodli jsme se proto touto peticí podpopřit „Výzvu k záchraně České republiky“, jejímž autorem je Ing. Oldřich Lukáš a o.s. Lidé lidem, která byla zaslána poslancům a senátorům PČR a jejíž text je zveřejněn na webových stránkách Českého nezávislého zpravodajství CFP na adrese <http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/vyzva-k-zachrane-ceske-republiky.html>.

 

     Žádádme poslance a senátory PČR, aby se touto „Výzvou k záchraně České republiky“

neodkladně a velmi odpovědně zabývali a přijali veškerá ústavní a zákonná opatření, směřující k jejímu naplnění a tím i k ochraně všech občanů ČR před důsledky přijetí emigrujících muslimských občanů islámského vyznání, kteří před válečnými událostmi a jejich následky v zemích jejich původu hledají útočiště v zemích Evropy.

 

     Místo imigrace vyžadujte v orgánech EU podporu těchto občanů v zemích jejich původu a všemožně podporujte ukončení válečných dobrodružství v jejich zemích, které na základě vykonstruovaných obvinění vyvolávají vlády některých našich spojenců a které naše republika svojí účastí podporuje.

 

    Žádáme naše zvolené zástupce, aby nedopustili rozhodnutí o přijetí muslimských běženců na naše území bez uskutečnění referenda s povinnou účastí všech voličů.

 

 

Petiční výbor : Ing. Jaroslav Martínek , e-mail: < j.f.martinek@seznam.cz>

                        Mezihorní 470

                        66482 Říčany u Brna

                        a

                        Ing. Oldřich Lukáš e-mail : <lukas.oldrich@email.cz>

                        Kaznějovská 35

                        323 20 Plzeň

 

 

 

 

 


Jaroslav Martínek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jaroslav Martínek svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...