Nejoblíbenější petice v roce 2014 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zrušení omezení denní doby lovu

Petice za prodloužení denní doby lovu v letních měsících na mimopstruhových revírech (tzn. v měsíci květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 00 do 24 hodin.) a zavedení horní míry kapra na 70 cm.  

Vytvořeno: 2013-08-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 4520 4449
2014 808 785

Petice za podporu Martina Půty

My, níže podepsaní, vyjadřujeme plnou důvěru hejtmanovi Libereckého kraje Martinovi Půtovi v kauze obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku v souvislosti s projektem rekonstrukce kostelu Máří Magdalény v Liberci.

Vytvořeno: 2014-11-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 787 776
2014 786 775

Zastavme extremisty z ‚pražského Majdanu‘!

Vážený pane premiére, v otevřeném dopise, který byl na Úřad vlády předán dne 3.září 2014, jsme Vás jako zástupci občanských iniciativ upozorňovali, že česká společnost je v nahlížení na ukrajinskou krizi rozdělená a že situace může gradovat až do pouličních střetů. Tato neblahá prognóza už se začíná naplňovat. Jak jistě víte, na Staroměstském náměstí před sochou Mistra Jana Husa už několik týdnů probíhá shromáždění „Pražský Majdan“ povolené Magistrátem hl. města Prahy, které vyostřuje dva názoro

Vytvořeno: 2014-09-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 799 757
2014 786 745

Podpora kvalitního českého dabingu

Proč a co? Herecká asociace v reakci na snižování rozpočtu na dabingy a na zhoršování kvality dabingů začala spolupracovat s agenturou, která měla dabérům zajistit lepší pracovní podmínky a vyjednávat za ně se studii. Smlouvu s agenturou podepsalo kolem 160 herců. Většina dabingových studií, kterým agentura podala návrh smlouvy, však spolupráci i jakékoliv jednání o úpravě smlouvy odmítli. Smlouvu podepsalo studio Virtual. V České televizi pak vše probíhá trochu jinak, a tak se následující věty

Vytvořeno: 2014-07-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 987 961
2014 775 759

Výzva českému MZV k odpovídající reakci na násilí v pásmu Gazy

Vážený pane ministře, obracíme se na Vás v záležitosti vztahující se k současné tragické situaci v pásmu Gazy, která nastala v důsledku izraelské operace Obranné ostří. Veřejné vyjadřování české diplomacie k dosavadnímu dění v rámci této eskalace lze označit za velmi omezené, a proto bychom Vás prostřednictvím tohoto dopisu rádi vyzvali k obsáhlé reakci nejen na to, co se za poslední necelé čtyři týdny v pásmu Gazy událo. Určitě sám máte o tamním dění detailní informace, ale pro připomenutí bych

Vytvořeno: 2014-08-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 770 735
2014 758 723

Ševci jsou ŽLUTOMODŘÍ!!!

Nelíbí se Vám bílá barva v dresech HC PSG Zlín? My fandové chceme, aby klub HC PSG Zlín přestal používat bílou barvu a na svých dresech měl jen klubové barvy - tedy žlutou a modrou!!! Pokud Vám není podoba dresu zlínského hokeje lhostejná, podpořte naši výzvu: "Ševci jsou přece ŽLUTOMODŘÍ!!!

Vytvořeno: 2014-09-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 745 731
2014 745 731

Petice za zákaz používání herbicidu Roundup

Vážený pane ministře, My, níže podepsaní nesouhlasíme s používáním herbicidu Roundup na území České republiky. Vědecké studie a výzkumy dokázali, že Roundup je toxický, usazuje se ve spodních vodách a byl dokonce nalezen v moči 60ti% občanů České republiky. Výsledky studie, která se zabývala výskytem glyfosátu v těle obyvatel EU: https://www.foeeurope.org/sites/default/files/glyphosate_studyresults_june12.pdf. Článek s odkazem na studii, která tvrdí, že Roundup poškozuje DNA: http://www.freepub.

Vytvořeno: 2014-05-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2050 1958
2014 745 691

Zachovejme železniční stanici Praha-Bubeneč

Železniční stanice Praha Bubeneč vznikla v roce 1850, před 164 roky. Leží na frekventované trati mezi Masarykovým nádražím a Kralupy nad Vltavou. V její bezprostřední blízkosti se nachází významné objekty, jako je kupříkladu Léčebna dlouhodobě nemocných, Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Stará čistírna odpadních vod a další. Stanice Praha Bubeneč zajišťuje dopravní obslužnost nejen zaměstnancům těchto institucí, ale i obyvatelům Bubenče. Přímá návaznost na bus č. 131 pak umožňuje rychlé spojení

Vytvořeno: 2014-03-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 748 743
2014 741 736

K vzájemnému uznání středoškolského a vysokoškolského studia byli vyzváni představitelé států V4

      K vzájemnému uznání středoškolského a vysokoškolského studia byli vyzváni představitelé států V4         V uplatňování jedné z nejcenějších hodnot Evropské unie, volném pohybu pracovních sil, stále přetrvávají velké nedostatky. Příčinou je i skutečnost, že nedochází k uplatnění principu univerzálního uznání školního vzdělání získaného v jednotlivých členských státech.       Státy vyšegrádské čtyřky spojují společné historické kořeny o které je nutno dále pečovat.        V čem jsou rozdíln

Vytvořeno: 2014-09-28

Časové období Všechny země Maďarsko
Pořád 740 332
2014 722 325

Výzva ke stažení ruských vojsk z Autonomní republiky Krym

Situace na Ukrajině nemá nyní daleko k roku 1938 a také roku 1968, datům z neblahé historie našeho státu. Buďme i proto solidární a vyslovme svůj názor. Názor, který hlásá, že Autonomní republika Krym, potažmo celá Ukrajina, mají právo na sebeurčení a že okupace ze strany Ruské federace je nepřípustným činem. Naše historická zkušenost byla hořká. Nedovolme tedy, aby se opakovala i jinde.   Tato výzva je inspirována především ruskojazyčnými výzvami, které požadují právě stažení ruských vojsk z Au

Vytvořeno: 2014-03-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 723 658
2014 721 656