Nejoblíbenější petice v roce 2014 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Podporuji tradiční čínskou medicínu v ČR

Vytvořeno: 2013-09-02 Statistika

Otevřený dopis - Nechceme politruka hejtmanem Plzeňského kraje

Vytvořeno: 2013-11-07 Statistika

Petice za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR

Vytvořeno: 2014-03-18 Statistika

Otevřený dopis bývalému členu SNB a poslanci KSČM Z. Ondráčkovi

Vytvořeno: 2013-10-28 Statistika

Záchrana nutrií

Vytvořeno: 2013-08-31 Statistika

Za záchranu lesa v Lutovníku

Vytvořeno: 2014-06-17 Statistika

Prohlášení k opakované volbě děkana FA VUT

Vytvořeno: 2014-06-13 Statistika

Podpora Naděždy Prejzové

Vytvořeno: 2014-04-16 Statistika

Petice za udržení lůžkového oddělení Foniatrické kliniky 1. LF UK

Vytvořeno: 2014-11-20 Statistika

Petice za zákaz kouření v restauracích

Vytvořeno: 2012-12-18 Statistika

Mgr. Ondřej Illich jako nový ředitel OHŠ Turnov

Vytvořeno: 2014-03-26 Statistika

Ochránci přírody jsou proti plošnému kácení jedovatých dřevin v Mladé Boleslavi

Vytvořeno: 2014-06-24 Statistika

za přijetí právní úpravy navrácení původní výše příspěvku na péči

Vytvořeno: 2014-07-13 Statistika

Zachování lokomotivy 498.022 a zrušení šrotace daného stroje

Vytvořeno: 2014-01-25 Statistika

Petice za nepřijetí Eura

Vytvořeno: 2011-09-20 Statistika

Obnovení osobní dopravy na trati Moravské Budějovice - Jemnice

Vytvořeno: 2014-05-07 Statistika

Petice za kompletni legalizaci konopi po vzoru Uruguay

Vytvořeno: 2014-01-28 Statistika

Petice za zachování příměstského lesu Habartov

Vytvořeno: 2014-12-26 Statistika

PETICE za odstoupení starosty Ing. Aleše Jelínka

Vytvořeno: 2014-11-18 Statistika

Výzva kyjevské vládě k ukončení vraždění svého obyvatestva.

Vytvořeno: 2014-05-29 Statistika