Obnovení osobní dopravy na trati Moravské Budějovice - Jemnice

Petice za obnovení pravidelné osobní dopravy na trati

Moravské Budějovice – Jemnice

My, níže podepsaní občané, vědomi si svého práva ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, žádáme Krajský úřad Kraje Vysočina, aby:

  1. Železniční trať Moravské Budějovice – Jemnice zařadil do koncepce veřejné dopravy v regionu jako infrastrukturu umožňující občanům regionu využít železnici jako alternativní, ekologický, moderní a obecně preferovaný způsob veřejné dopravy.
  2. Na železniční trati Moravské Budějovice – Jemnice objednal pravidelnou osobní dopravu. Trať je plně funkční a již třetím rokem udržovaná pro nákladní dopravu bez zhodnocení příjmy z osobní dopravy.
  3. Podporoval všemi možnými prostředky aktivity vedoucí k zachování této tratě jako rozvojového prvku regionu v oblasti dopravy i cestovního ruchu a s vědomím kulturně – historického významu této památky přispěl k jejímu zachování pro budoucí generace.

Adresováno: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 58733 Jihlava

Petiční výbor: Antonín Podhrázský, Pod Jandovem 881, Jemnice, tel. 608 405 455 – kontaktní osoba

Vladimír Hrbek, Komenského 712, Jemnice, tel. 568 450 079

Jana Jánská, Želetavská 378, Jemnice, tel. 604 406 128

Eliška Malečková, Větrný kopec 200, Jemnice, tel. 723 316 526

Marie Šendová, Třešňová 672, Jemnice, tel. 732 619 644


Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...