Petice za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR

Vážený pane ministře, vážené členky a vážení členi Parlamentu ČR,

obracíme se na Vás ve věci chovu tzv. kožešinových zvířat /převážně norků, činčil, lišek/, který na našem území stále probíhá a způsobuje zbytečné a intenzivní utrpení zvířatům, jež jsou chována v neodpovídajících podmínkách, které způsobují agresívní chování, biologické abnormality a poruchy chování zvířat. Také způsoby zabíjení se nedají označit za humánní. Zvířata se zabíjejí elektrickým proudem, udušením ve výfukových plynech! Považujeme za nemorální zabíjet zvířata kvůli produktu, jakým je kožešina. Výroba kožešin také představuje zátěž pro životní prostředí. Výzkum CVVM z roku 2006 ukázal, že 67% obyvatel ČR si přeje zákaz chovu kožešinových zvířat. Mnoho států již přistoupilo k zákazu chovu těchto zvířat / např. Velká Británie, Rakousko ad. / či jinak zpřísnilo standardy pro jejich chov / Švýcarsko, Německo ad. /

Na základě těchto důvodů Vás my, podepsaní na této petici, žádáme a vyzýváme, aby se ČR připojila k výše zmíněným zemím a abyste přijali zákaz chovu kožešinových zvířat.


Pavlína Božikovičová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Pavlína Božikovičová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...