Otevřený dopis bývalému členu SNB a poslanci KSČM Z. Ondráčkovi

Vážený pane poslanče,

my, níže podepsaní občané, prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu žádáme, abyste se jako bývalý příslušník Veřejné bezpečnosti, jenž zasahoval proti mladým lidem pokojně demonstrujícím za svobodu v rámci tzv. Palachova týdne v lednu 1989, vzdal mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Bývalý režim v čele s Komunistickou stranou Československa, která je podle zákona č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu ve znění zákona č. 211/2011 Sb.
zločinnou a zavrženihodnou organizací a je odpovědná za způsob vlády v naší zemi mezi lety 1948-1989, upíral občanům jakoukoli možnost svobodného vyjádření politické vůle, systematicky a trvale porušoval lidská práva a porušoval základní zásady demokratického a právního státu.

Považujeme za nemorální a nepřijatelné, abyste Vy, jakožto bývalý příslušník represivních složek komunistického režimu, zastával post poslance v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a podílel se tak na řízení demokratického režimu, proti jehož zavedení jste bojoval, tím spíše, že jste členem strany, která se od totalitního režimu mezi lety 1948-1989 nikdy dostatečně nedistancovala. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste projevil určitou míru slušnosti a na svůj nově získaný post rezignoval.

 

 

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Občané, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...