Otevřený dopis - Nechceme politruka hejtmanem Plzeňského kraje

Vyzýváme všechny, kterým není lhostejné, jestli příštím hejtmanem Plzeňského kraje bude či nebude člověk bytostně spjatý s totalitním režimem, k vyslovení podpory našemu otevřenému dopisu.

Doporučte podepsání otevřeného dopisu i svým blízkým! Skrze e-mail, Facebook, osobně. Díky.

Přijďte na mimořádné volební zastupitelstvo 27. ledna » http://bit.ly/PolitrukHejtmanemZastupitelstvo

---

OTEVŘENÝ DOPIS NEKOMUNISTICKÝM ZASTUPITELKÁM A ZASTUPITELŮM PLZEŇSKÉHO KRAJE


V Plzni dne 7. listopadu 2013


Vážené zastupitelky a zastupitelé Plzeňského kraje,

vaší pozornosti jistě neunikl návrh dosavadního hejtmana Milana Chovance, aby jej na jím uvolněném místě nahradil Václav Šlajs. Obracíme se na vás, kteří jste byli do zastupitelstva zvoleni za demokratické strany, s výzvou, abyste k takové volbě nepřispěli svým hlasem.

Václav Šlajs byl do roku 1989 členem KSČ a po dobu mnoha let i důstojníkem komunistické armády, kde vykonával funkci předsedy útvarové organizace KSČ. Ještě v roce 1989 zdárně ukončil studium na Vysoké škole politické ÚV KSČ.

Jsme hluboce přesvědčeni, že takový člověk nepatří na tak vysokou a významnou pozici. V případě Václava Šlajse se nejedná o mladický omyl nebo krátkou koketerii s komunistickou stranou, ale o vědomé spojení dospělého života s aktivní službou diktatuře systematicky pošlapávající lidská i občanská práva a svobody. Zabraňte tomu, aby hodnoty, které Václav Šlajs svým životem symbolizuje, stanuly jeho prostřednictvím v čele Plzeňského kraje.

Obracíme se i na Vás, zastupitelky a zastupitelé z řad ČSSD. V krajské radě, kterou jste ustavili, spolupracuje demokratická levice představovaná vaší stranou s levicí protidemokratickou představovanou KSČM. Respektujeme tento stav jako výsledek voleb. Proto vás naléhavě vyzýváme: Zabraňte tomu, aby v čele vaší demokratické většiny v koalici stál člověk zosobňující stranu, jež sehrála velmi neblahou roli i v dějinách sociální demokracie. Jsme přesvědčeni, že mezi zastupitelkami a zastupiteli ČSSD najdete vhodné kandidáty s nepokřivenou morálkou.

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, věříme, že tento otevřený dopis budete mít na mysli, až budete hlasovat o člověku, který v následujících letech bude stát v čele našeho kraje.

 

S úctou

 

Tomáš Hirt
sociální a kulturní antropolog, vysokoškolský učitel

Kristýna Hněvsová
studentka FAMU

Silvestra Chnápková
výtvarnice a signatářka Charty 77

Radek Kodera
fotograf, dokumentarista, středoškolský a vysokoškolský učitel

Monika Stehlíková
středoškolská učitelka

Petr Vaněk
manažer neziskové organizace

 

... a další, kteří se připojují.

 

Doporučte podepsání otevřeného dopisu i svým blízkým! Skrze e-mail, Facebook, osobně. Díky.

Přijďte na mimořádné volební zastupitelstvo 27. ledna » http://bit.ly/PolitrukHejtmanemZastupitelstvo

 

--

 

Kontakt:
Tomáš Hirt, tomash (zavináč) ksa (tečka) zcu (tečka) cz, 606 665 125