Petice za odvolání ředitele Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Vážení, ve výše uvedené věci Vám tímto předkládáme následující petici a žádáme její projednání příslušnými orgány v co nejbližší době.

                                                      PETICE  

za odvolání ředitele Obchodní akademie a jazykové školy, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen „škola“), Ing. Romana Jireše (dále jen „ředitel“).

Níže podepsaní žáci školy a jejich zákonní zástupci požadují odvolání ředitele z následujících důvodů:

  1.  Ředitel nerespektuje základní dokumenty a metodická doporučení MŠMT a ČŠI.
  2. Ředitel zavrhuje nové metody učení a veřejně zostuzuje pedagogy, kteří je používají.
  3. Hlavní výukovou metodou je podle ředitele frontální výuka. 
  4. Ředitel žáky v hodinách shazuje, snižuje jim sebevědomí a dokazuje jim, co neovládají, místo toho, aby žáky motivoval k získání nových poznatků.  
  5. Ředitel svými příkazy zasahuje žákům do soukromých záležitostí. Například si v minulosti vynucoval přístupové údaje k sociálním sítím žáků za účelem sledovaní konverzací a fotek.  
  6. Ředitel přizpůsobuje chod školy svým potřebám.
  7. Ředitel se školním parlamentem nejedná, pouze mu předává příkazy a zákazy, které zástupci mají předat ostatním žákům. 
  8. Ředitel řídí školu direktivně, nereflektuje názory a náměty žáků, veškeré debaty jsou pouze symbolické.
  9. Ředitel jedná nesystematicky, chaoticky, bez strategie, čímž zapříčiňuje negativní klima na škole.

Ředitel školy by měl být dobrým příkladem pro své žáky i zaměstnance, podle našeho přesvědčení jím Ing. Roman Jireš není, a proto žádáme o odvolání pana Ing. Jireše.


Nespokojení členové parlamentu školy a studenti školy Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Nespokojení členové parlamentu školy a studenti školy Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...