Petice ke zrušení povinnosti nosit roušky ve školách

Petice ke zrušení povinnosti nosit roušky ve školách

dle zák.č. 85/1990 Sb. v platném znění

určená

Vládě České republiky, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvu zdravotnictví  

My níže podepsaní občané z obce Hodslavice a další, vás vyzýváme ke zrušení povinnosti nosit roušky ve školách, alespoň během výuky, a to pro žáky a studenty.

Vdechování odpadních metabolitů, kterých se respirací organismus zbavuje, dochází k pomalé intoxikaci organismů našich dětí a zhoršení jejich přirozené imunity.

Opětným vdechováním vyloučených bakterií a virů může dojít k pomnožení nežádoucího mikrobiomu či reinfekcím a k vážným zdravotním komplikacím, např. pneumonii (před kterou má opatření chránit), jiným respiračním potížím, kožním problémům atp..

Vdechováním vyloučeného oxidu uhličitého dochází ke snížení koncentrace, únavě, poruchám paměti, může dojít i k neurologickým poruchám, poruchám vědomí v důsledku hypoxie mozku, zvýšení oxidačního stresu a poruchám acidobázické rovnováhy (acidóze). To může vést, zvláště u disponovaných jedinců, k rozvoji rakoviny a jiných vnitřních, v dětském věku neobvyklých nemocí.

Mezní bezpečná hodnota oxidu uhličitého je 1000 ppm. Tuto bezpečnou hodnotu je těžké zajistit v uzavřených prostorách i v běžném provozu. Člověk bohužel koncentraci CO2 v učebnách není svými smysly schopen posoudit. Jelikož se neprovádí průběžné měření, nelze dětem zajistit bezpečnou hodnotu oxidu uhličitého znásobenou o celodenní používání roušky.  

Dětský mozek je obzvláště citlivý na nedostatek kyslíku.

Děti nepatří do ohrožené skupiny obyvatel, jen jsou zbytečně stresovány. Stejně nesmyslné je zavírání škol kvůli nemoci, jejíž prodělání dětem neublíží. Nemluvě o potížích, které zavření škol působí jejich rodičům a potažmo dopadá na hospodářskou situaci země. 

Reálná rizika vyplývající pro děti z nošení roušek mnohonásobně převyšují předpokládaný profit ohrožených skupin a vlastně spolu souvisí pouze okrajově, jelikož k reálnému ohrožení může dojít jen u malé vysoce rizikové části populace. Jen malá část dětí bydlí s prarodiči v jedné domácnosti bez možnosti nestýkat se.

Jistou hrozbu může virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové, chřipkové a další virové infekce. Věříme, že naše zdravotnictví je na vysoké úrovni a je schopno se o ohroženou skupinu obyvatel postarat. Zaměřit pozornost veřejnosti na jeden konkrétní typ koronaviru je nebezpečný precedens, vzbuzující strach a devastující psychiku lidí a jejich sociální vztahy, který může mít nedozírný ničivý dopad na ekonomiku a celkový život společnosti.

Nechte naše děti zdravě růst, vyvíjet se, učit se. Děti jsou naše budoucnost a ponesou si následky našich špatných rozhodnutí celý život.

V Hodslavicích dne 5. 12. 2020  

Za petiční výbor: Jan a Dagmar Kudělkovi, Hodslavice 554; Pavla Adamcová, Hodslavice 269;  Lukáš a Eva Sulovští, Hodslavice 40; Josef  a Monika Mičulkovi, Hodslavice 495

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru


Dagmar Kudělková    Kontaktujte autora petice