Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...


Nepřihlášený uživatel

#301

2013-10-03 10:55

Je to smutné a o to smutnější, že jen minimum petic někde uspěje a to i přes to, že jde určitě zase jenom o výdělek z prodeje dřeva, ikdyž se to kreje za ochranu vůči povodním... :-(

Nepřihlášený uživatel

#302

2013-10-03 10:58

Lidi, přestaňte spát a nenechte si vše líbit! ..nemluvím jen o stromech, samozřejmě..

Nepřihlášený uživatel

#303

2013-10-03 11:11

předhoďte občanům toho kdo tohle rozhodl, stačí jméno. díky

Nepřihlášený uživatel

#304

2013-10-03 11:27

poslední dobou čím dál častěji vídám jak se stromy v mém okolí bezdůvodně kácejí.jsou to stoleté stromy které mají historii.....jako dítě jsem ve stínech a korunách stromů vyrůstala a bojím se že mé děti budou znát stromy jen z obrázků a botanických zahrad....myslím že hodně hezky to je ukázáno v pohádce Lorax.....Dokud lidem nezačne na stromech záležet,nic se nezlepší-Dr.Seuss.....

Nepřihlášený uživatel

#305

2013-10-03 11:31

Někdo asi potřebuje hodně dřeva na topení...

Nepřihlášený uživatel

#306

2013-10-03 11:48

Jsem velmi pohoršen připravovaným záměrem kácení těchto vzrostlých stromů, které jsou okrasou nábřeží a chloubou města. Odložíme-li sentimet, zůstanou fakta. Na všech sypaných hrázích rybníků a řek byly osázeny stromy pro zpevnění vodního díla. Dnes je kořenový systém nahrazován geotextíliemi pro zpevnění zemního tělesa. Zde se však jedná o dobové dílo, provedené staletími ověřenou technologií. Proč ničit funkční opatření ? Důvod je pouze jeden - připravit si do budoucna práci s nemalými náklady. Stromy se zkácí, pařezy vytrhají, koruna hráze se zničí, začne se bortit a bude důvod k celkové sanci protipovodňového díla. Za 50 let jsem nezaznamenal vážnější poškození nábřežní hráze, při vypuštění Orlice v nedávné době jsem si celé koryto řeky se zájmem prohlédl, kromě vraků jízdních kol a pneumatik nebylo žádné poškození viditelné. Jsem zásadně proti tomuto zcela neopodstatněnému záměru, a pokud bude třeba, přivážu se řetězem k některému z kmenů.......V jedné básni je verš: Stůj noho, posvátná místa jsou kamko-li kráčíš - v příměru platí i pro každého člověka, který hodlá devastovat přírodu..............ing. Jaromír Hroch, Roudničská 70, Hradec Králové


Nepřihlášený uživatel

#307

2013-10-03 11:52

NESOUHLASÍM

Nepřihlášený uživatel

#308

2013-10-03 12:01

Většiná stomů vykácených v posledních letech byla
zcela zdravá, nikoho neohrožovala a mohla nadále město oživovat a zkrášlovat. I pokud je provedena nová výsadba, a přežije špatné podmínky a vandaly, stejně opravdový strom to je až po desítkách let!
Asi by bylo lepší odstranit některé úředníky a zákonodárce s patřičných židlí, ti dorostou daleko rychleji a asi ani chybět nebudou.

Nepřihlášený uživatel

#309

2013-10-03 12:12

Stromy jsou ozdobou přírody a výrobcem kyslíku.Neumím si představit,život bez stromů.

Nepřihlášený uživatel

#310

2013-10-03 12:14

sice nejsem z Hradce, ale měl jsem tam rodinu, a procházky kolem řeky byly vždy krásné... podepisuji.

Nepřihlášený uživatel

#311

2013-10-03 12:20

citáty: "Les, jenž roste, nadělá méně hluku, než strom, jenž padá." "Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst."

Nepřihlášený uživatel

#312

2013-10-03 12:27

Hrůza co je dnes možné!!!!! To by ani komunisti nevymysleli, natož aby si to dovolili.

Nepřihlášený uživatel

#313

2013-10-03 12:41

Vážení,chodím po břehu Orlice,pomalu denně s pejskem,ale nevšiml jsem si,že by stromy byly všechny na skácení.Měl by o tom rozhodnou odborník a ne někdo od stolu,že sice pracuje třeba na odborném místě,ale dřevinám moc nerozumí a to je velká chyba.Neničte přírodu.Odvděčí se!!!!!!!!!

Nepřihlášený uživatel

#314

2013-10-03 12:51

Nesouhlasím s bezhlavým kácením zdravých stromů.
Jaroslav Hamáček
Autor této petice

#315 Re: Kdo stojí za rozhodnutím pokácet stromy?

2013-10-03 12:57

#180: Cebrac - Kdo stojí za rozhodnutím pokácet stromy?

Ve státním podniku kde nejsou schopni kompetentně odpovědět tisku? To bude těžké. Otázka je co na to jejich zřizovatel ministerstvo zemědělství, které tento pokyn možná samo vypracovalo? Bylo by to hezké a doufejme, že se k osobní zodpovědnosti časem dopracujeme.


Nepřihlášený uživatel

#316

2013-10-03 13:01

Nesouhlasím s pokácením jakéhokoli zdravého stromu Povodím Labe Fryčová

Nepřihlášený uživatel

#317

2013-10-03 13:08

Škoda každého zbytečně pokáceného stromu, proč zase ničit kus krásné krajiny.

Nepřihlášený uživatel

#318

2013-10-03 13:14

Prosím o zachování toho co dělá naše město oázou klidu a odpočinku, toho co ho dělá výjimečným a krásným, toho za co stojí bojovat...za naši krásnou zeleň v místech kde lemuje říční úbočí.

Nepřihlášený uživatel

#319

2013-10-03 13:21

Nesouhlasím s kácením!!!

Nepřihlášený uživatel

#320

2013-10-03 13:28

Vidím jak v našem nádherném městě,Hradci Králové,mizí stromy kvůli různým stavbám a mnohdy zbytečně z důvodu lenosti tyto stromy zabezpečit proti poškození. HK je známý svojí zeleni a mohl se ji ještě do nedávna pyšnit(salon republiky je nemyslitelný bez zeleně).ZABRAŇME BEZDŮVODNÉMU KÁCENÍ STROMŮ.

Nepřihlášený uživatel

#321

2013-10-03 13:52

Myslím,že není co dodat.Myšlení některých lidí se vskutku nedá pochopit a tudíž ani komentovat.

Nepřihlášený uživatel

#322

2013-10-03 13:59

Není snad ani třeba zdůrazňovat, z jakého důvodu je třeba tuto petici podpořit....

Nepřihlášený uživatel

#323

2013-10-03 14:00

Vyslovuji naprostý nesouhlas s kácením!!!

Nepřihlášený uživatel

#324

2013-10-03 14:04

Mě přišlo od Povodí Labe toto vyjádření...

Vážený pane,

k Vašemu dotazu sdělujeme následující.
Pracovníci Povodí Labe, státní podnik provádějí v současné době mapování porostů na a podél ochranných hrází řeky Orlice, jehož výsledkem je vypracování evidence stromů (druhová skladba, velikost, stav a umístění vzhledem k ochranné hrázi a korytu vodního toku). Tato evidence bude podkladem k vypracování koncepce (plánu péče) týkající se břehových porostů (pravidelný monitoring, zdravotní řezy, kácení nevhodně rostoucích a rizikových stromů a případná obnova). Záměr uváděný médii, vykácet 300 stromů, nikdy u našeho podniku neexistoval.
S pozdravem

Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu
Hradec Králové

...takže asi až čas ukáže co se vlastně se stromy bude dít.

Nepřihlášený uživatel

#325

2013-10-03 14:11

chci zachovat celkový ráz krajiny, jako je doposud