Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...

Nesouhlasím s tím, aby nový management podniku Povodí Labe a další v rámci naplnění vodního zákona ad absurdum vykáceli všechny stromy na návodní straně hrází všech našich řek a potoků. Tato stromořadí a letité stromy většinou desítky let tyto hráze zpevňují, umožňují ptákům a ostatním živočichům přežívat v blízkosti vodních toků a nám lidem umožňují uvolnit se, schovat se do stínu, zasportovat si a případně vyvenčit naše miláčky...Pouze v krátkém úseku řeky Orlice za hlavním stanem Povodí Labe v Hradci Králové je v tuto chvíli označeno ke kácení cca 300 vzrostlých lip, dubů, topolů a dalších nádherných a zdravých stromů...

 

Prosba stromu.

Milý člověče!

Jsem dárcem tepla v tvém krbu za chladných zimních nocí

a dárce líbezného chládku za žáru letního slunce.

Já jsem  dal  trámoví    tvému obydlí a desku  tvému stolu,

ze mne je lože na němž spočíváš i kleč rádla jímž ořeš.

Já dodal topůrko do tvé sekery a branku k tvému plotu,

ze mne je dřevo tvé kolébky i rakve.

Jsem pro život tím,

čím pro blahobyt chléb

a pro krásu květ.

Slyš tedy prosbu mou:  Nenič mne.

 

"Stromy nám nejsou darovány našimi předky, ale svěřeny našimi dětmi" - přísloví

http://fotoalba.cz/fotky/25956814