Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...

Muž, který sázel stromy

#276 Nekácet

2013-10-03 07:36

Tohle je potřeba zastavit. Sdílejte na všech hradeckých stránkách, mluvte o tom s každým.
aaaaa

#277

2013-10-03 07:46

HK bez stromů ? to je jako PCE bez perníku
Ferry

#278 pohled shora

2013-10-03 07:50

Tak mi to ještě nedalo a podíval jsem se na mapy.cz, http://www.mapy.cz/#!x=15.869075&y=50.209917&z=13&l=15 a i shora je to nádherný kout vsazený do městské zástavby. Bylo by ohromná škoda tento kout devastovat namísto péče o jeho zachování a se zachováním funkčnosti této lokality z pohledu přírody (vody) i člověka. Při pohledu shora snad některé developery mohou napadat i jiné myšlenky, ale to snad územní plánování města nedopustí.

Nepřihlášený uživatel

#279

2013-10-03 07:52

Naprosto souhlasím s obsahem petice pro zachování stromů. Vysadili naši předci, zachováme pro naše děti. Těžko hledat pro takový čin logický důvod a ospravedlnění. Ví ho vůbec někdo??"Nešlap nelámej!"
Anna
Nepřihlášený uživatel

#280 Stromy

2013-10-03 07:57

Stromy byly na naší planetě dřív než my lidé, díky nim můžeme dýchat. Na rozdíl od nás nechtějí nic jiného, než být a růst. Spojují energii Vesmíru s energií Země. Když my ubližujeme jim, ubližujeme sami sobě,nic zde Příroda nevytvořila náhodně. Až jednoho dne člověk přestane vítězit nad přírodou,zvítězí sám nad sebou.
Anna Hýžová, Hradec Králové


Nepřihlášený uživatel

#281

2013-10-03 08:13

Fakt, že v Hradci nebydlím, neznamená, že ho nemiluju.
SKALAI

#282 Co na to Královéhradecký kraj

2013-10-03 08:13

Dobrý den, daná věc se dnes šíří po našem odboru již od rána. Věc řeší prozatím Magistrát města HK s Povodím Labe. Krajský úřad by v případě podání žádosti ke kácení řešil: zásah do významného krajinného prvku, stanovisko dle 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (zásah do evropsky významné lokality) a případnou výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. Kácení jako takové bude povolovat magistrát.
S pozdravem L. Peterková.

Nepřihlášený uživatel

#283 Re:

2013-10-03 08:20

#5: -

jen pro upřesnění - ta hráz nepraskla (přetekla a promlela) ve Svinarech ,ale v Malšovicích z důvodu snížení stávající hráze pro pohodlnější sjezd na louku (opět provedlo povodí labe)


Nepřihlášený uživatel

#284

2013-10-03 08:21


VÁŽENÍ , VYRŮSTALA JSEM V DOMĚ VEDLE MĚSTSKÉHO PARKU. STROMY MÁM V ÚCTĚ , NEBOŤ ONI NEMOHOU MLUVIT JAKO LIDÉ A ŠTĚKAT NA OBRANU,JAKO ZVÍŘATA. POSKYTUJÍ NÁM VÍCE, NEŽ SI PŘIPOUŠTÍME.TO JE OSTUDA.STROMY MAJÍ DELŠÍ PŮSOBNOST A HODNOTU ,NEŽ NĚKTEŘÍ LIDÉ !!! BYLY TU PŘED NÁMI A BUDOU TU PO NÁS . KÁCENÍ JE NEVRATNÉ A BOHUŽEL NĚKDY I NEOMLUVITELNÉ !!! TEĎ SI UVĚDOMUJI POŘEKADLO -NESMRTELNÁ JE BLBOST LIDSKÁ . NEBO NESCHOPNOST??? D.

Nepřihlášený uživatel

#285

2013-10-03 08:30

Děkuji za tuto petici! Musíme chránit společné bohatství naši země, kterou máme od předků a kterou předáme dalším generacím.
Jaroslav Hamáček
Autor této petice

#286 Re: Nekácet

2013-10-03 08:31

#276: Muž, který sázel stromy - Nekácet

Děkujeme za Vaší pomoc. Kniha " Muž, který sázel stromy" je jednou z motivací pro tuto akci pro měřítka hodnot Člověka.


Nepřihlášený uživatel

#287

2013-10-03 08:37

Záměr Povodí je naprostá šílenost, odporující snad všemu, ponejvíce zdravému rozumu a respektování přírody a její krásy!

Nepřihlášený uživatel

#288

2013-10-03 08:42

Co jiného říci,než to, že se jedná o nehoráznou stupiditu a arogancí úřední moci, chráněné před osobní zodpovědností a trestním i hmotným postihem. Bohužel, není to první a asi né poslední případ.

Tento příspěvek byl odstraněn autorem petice (Zobrazit podrobnosti)

2013-10-03 08:44


Jaroslav Hamáček
Autor této petice

#290 Re:

2013-10-03 09:16

#289: -

Prosím pokuste se zachovat slušnost ve svých komentářích ať je nemusím mazat je to škoda.

Děkuji

Martina C.

#291 Díky

2013-10-03 09:16

Díky pane Hamáčku za vaši aktivitu. I kdyby se (v souvislosti s tisk. zprávou Povodí Labe) ukázalo, že šlo o planý poplach, je dobře, že úředníci vidí, že si nemůžou dělat, co chtějí. A že existuje veřejná kontrola. Díky za to.

Nepřihlášený uživatel

#292

2013-10-03 09:20

Hnus, doufám, že petice pomůže, aby nám tu zbylo alespoň trošku zeleně.
Jaroslav Hamáček
Autor této petice

#293 Re: Díky

2013-10-03 09:20

#291: Martina C. - Díky

Děkujeme za pomoc a podporu. Z jednání a podle dokumentů, které máme k dispozici se stanovisko PLa změnilo 2.10.2013. Takže bych to opravdu nenazýval planým poplachem.


Nepřihlášený uživatel

#294

2013-10-03 09:25

Přece není možné, aby se toto dopustilo. Jsem opravdu znechucena touto zprávou, co za tím ve skutečnosti je ?

Nepřihlášený uživatel

#295 Re: Re: Díky

2013-10-03 09:35

#293: Jaroslav Hamáček - Re: Díky

Aha, tak o to více záslužná činnost! :) Četla jsem jen tu tiskovou zprávu, která vyzněla samozřejmě trochu jinak.


Nepřihlášený uživatel

#296

2013-10-03 09:48

Město Hradec Králové je právem také nazýváno městem zeleně, což obdivuje každý návštěvník tohoto krásného města. S tímto záměrem počítal již Josef Gočár, když tvořil regulační plán města, kdy historické centrum bude obklopeno pásem vody a zeleně, což se po desítkách let nádherně povedlo. Bylo by vůbec možné chtít tento dokonalý urbanistický plán přetvářet, ne-li dokonce ničit? Ve škole se vždy generace žáků učily, že hráze zpevněné stromy jsou pevnější a odolnější. Zeleň je vždy životem města, o opaku netřeba hovořit.Taková diskuze by byla zcela bezpředmětná.
Děkuji za pozornost a vítězství rozumu a citu.
Mgr. Jaroslav Novák

Nepřihlášený uživatel

#297

2013-10-03 10:09

V Hradci králové jsem žila s rodinou přes dvacet let, stromy znám, jezdila jsem často tudy na kole a chodila i s kočárkem s dětmi, krásná příroda, kterou je nutné zachovat, děkuji za všechny, které mají rády přírodu Š.L.


Nepřihlášený uživatel

#298

2013-10-03 10:10

Srdce se mi svírá a jen velmi těžko hledám slova, protože nad záměrem tohoto typu mi zůstává rozum stát. Snad jen, že toto asi rozhodují lidé od stolů v kancelářích, jejichž náplní volného času je počítač, televize, návštěva fitness a nákupních center. Příroda a její ochrana jim neříká vůbec nic, protože ji na rozdíl od jiných zřejmě k životu nepotřebují.
Jaroslav Hamáček
Autor této petice

#299 Re:

2013-10-03 10:52

#298: -

Oni jí k životu potřebují jenom o tom zatím nevědí. My jsme pouze malou i když důležitou součástí Přírody v tomto Stvoření.

Jedno výstižné rčení:

Každý by se chtěl vrátit k přírodě, ale nikdo pěšky.


Nepřihlášený uživatel

#300

2013-10-03 10:54

zásadně s tímto postupem nesouhlasím