Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...


Nepřihlášený uživatel

#326

2013-10-03 14:12

každé bezmyšlenkové kácení je k ničemu

Nepřihlášený uživatel

#327

2013-10-03 14:24

rozhodně NEKÁCET !!!!! kk
Jaroslav Hamáček
Autor této petice

#328 Re:

2013-10-03 14:30

#324: -

Děkujeme moc za tuto zprávu. Je to první zpráva, která je čitelná a velice pozitivní z PLa. Tímto myslím končí toto akutní období nejistoty. Pokud je to oficiální ihned to oznámím všem signatářům, že v tuto chvíli jsou naše stromy v bezpečí.


Nepřihlášený uživatel

#329

2013-10-03 14:38

Nevěřila jsem svým očím co jsem si přečetla ... že by kdosi chtěl vykácet ty krásné staré stromy, lemující Orlici? To mohl vymyslet a nebo chtít aplikovat dle MZe snad jenom nějaký horlivý iniciativní blbec nebo jen nějaký do Hradce přivandrovalý ignorant,který nemá k městu žádný vztah a ničeho si neváží.. A co na to náš Magistrát???

Nepřihlášený uživatel

#330

2013-10-03 14:53

Potvrzuji tímto petici.

Nepřihlášený uživatel

#331

2013-10-03 15:06

Nic nekácet !!!!...patří to ke koloritu HK....ten pohled z mostu na soutok bych nikomu nepřál.....
architekt města...

#332

2013-10-03 15:08

Nevěřila jsem svým očím co jsem si přečetla ... že by kdosi chtěl vykácet ty krásné staré stromy, lemující Orlici? To mohl vymyslet a nebo chtít aplikovat dle MZe snad jenom nějaký horlivý iniciativní blbec nebo jen nějaký do Hradce přivandrovalý ignorant,který nemá k městu žádný vztah a ničeho si neváží.. A co na to náš Magistrát???Nic nekácet !!!!...patří to ke koloritu HK....ten pohled z mostu na soutok bych nikomu nepřál.....

Nepřihlášený uživatel

#333

2013-10-03 15:08

zeleně není nikdy dost!

Nepřihlášený uživatel

#334

2013-10-03 15:47

Mapování porostů podél ochranných hrází řeky Orlice v Hradci Králové
2.10.2013
K této situaci vydává státní podnik Povodí Labe tiskovou zprávu:
V současné době se v některých sdělovacích prostředcích objevily nepřesné informace a nepravdivé
spekulace v reakci na prováděné mapování porostů. Na internetu vznikla dokonce petice „pro
zachování stromů“, není nouze o používání silných výrazů o „devastačním zásahu“, „zhoubném
záměru“ či „zdevastované pustině“, objevují se urážlivá přirovnání na adresu zaměstnanců státního
podniku.
Ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové je státním podnikem Povodí Labe
dlouhodobě připravována koncepce řešící břehové porosty na území města. V současné době
je z naší strany prováděno mapování porostů na a podél ochranných hrází řeky Orlice, jehož
výsledkem bude vypracování evidence stromů (druhová skladba, velikost, stav a umístění
vzhledem k ochranné hrázi a korytu vodního toku). Tato evidence je připravována jako podklad
k vypracování koncepce břehových porostů (pravidelný monitoring, zdravotní řezy, kácení
nevhodně rostoucích a rizikových stromů a případná obnova).
U stromů označených barvou již bylo provedeno mapování a toto označení neznamená, že je strom
určen ke kácení !!!
V současné době není výše uvedená koncepce břehových porostů dokončena, probíhá její
zpracování a logicky tedy není podána u příslušných orgánů ochrany přírody žádná žádost o
vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku a není připravováno
žádné masivní kácení porostů.
Povodí Labe
kiwiisek

#335

2013-10-03 16:35

Copak to nikdo z nich nemusí konzultovat s odborem ŽP na magistrátu ?
Na každou větev doma na zahradě pomalu musí být 50 razítek a 10 posudků a tohle tam nikoho nezajímá a jen pokrčí rameny ???
Takhle má vypadat klidová zóna ?? Jako pláň ???
Kiwiisek

#336 Re:

2013-10-03 16:41

#334: -

No zvláštní tedy je , že se k značkování (počítání) stromů používají symboly totožné s kácením !! To je asi fakt moc práce někam zatlouct kolík a stromy dopočítat k němu , oranžový kmeny působí asi víc esteticky , že ? Prořezy se dělají pravidelně a nikdo kvůli tomu  nečmárá těžařské značky na zdravý stromy..

 


Nepřihlášený uživatel

#337

2013-10-03 16:50

Jsem původem hradečák a okolo řeky Orlice jsem strávil celý život do cca 45 roků . Myslím si že by to byla veliká škoda, Tyto stromy zničit. O.H.

Nepřihlášený uživatel

#338

2013-10-03 16:53

Stromy jsou živé bytosti - jestlipak je někdo ještě schopen je takto vnímat ... a ne pouze jako "věci", které rostou ?

Nepřihlášený uživatel

#339

2013-10-03 16:59

V Povodí Labe jsem několik let pracoval, o to více mě mrzí postup současného vedení. Jedná se o jednu z nejhezčích přírodních lokalit v Hradci Králové.

Nepřihlášený uživatel

#340

2013-10-03 17:34

Byl jsem se v alejích po obou březích projít a z oranžových teček běhá mráz po zádech. A jak se říká zoufalství vyvolává zoufalé činy, což takhle všechny zúčastněné pod touto "zhovadilostí" ztrestat...vyházet z oken svých úřadů by nebylo od věci.

Nepřihlášený uživatel

#341

2013-10-03 18:11

Nejsem z Hradce,ale jezdím tam za dětmi na návštěvu.Proto jsem podepsala i tuto petici.
S vnoučkem podnikám právě na těchto místech
procházky.
Hradec Králové je krásné město.

Nepřihlášený uživatel

#342

2013-10-03 18:35

Nechápu kde lidi berou v sobě aroganci vraždit stromy. Vždyť bez nich zahyneme.

Nepřihlášený uživatel

#343

2013-10-03 19:15

Záměr vykácet zdravé stromořadí, které nikoho neohrožuje a nepřekáží v životně důležitých stavbách, je projevem nejhlubší arogance těch, kteří to vymysleli. Tito lidé nemají úctu sami k sobě ani ke svému živému okolí. Jen bořit a ničit... žádná pokora. Je třeba spojení všech těch, kdož mají zdravý rozum a chuť něco budovat a rozvíjet proti těm silám, které se snaží o opak.

Nepřihlášený uživatel

#344

2013-10-03 19:24

No myslím, že kácet staré a nevhodně rostlé stromy je správné, ale člověk by měl zasahovat velmi obezřetně a rozvážně.
DaHl

Nepřihlášený uživatel

#345

2013-10-03 19:32

...

Nepřihlášený uživatel

#346

2013-10-03 19:44

Proti stupidním rozhodnutím se musí bojovat neustále. Chodím tam běhat a stín stromů mám opravdu rád. Navíc je to hezké a stromy k řece patří. Rozhodně nepatří k silnicím, kam ji neustále nějací mimozemšťani vysazují. To je ovšem kapitola sama pro sebe.
Pobouřená Hradečačka

#347 Kam až to půjde?

2013-10-03 20:10

Chce se mi brečet, to už teda vážně přehánějí!!! Jsem rodilá Hradečačka a tohle teda neskousnu! Lízátka půjdou pryč jako jedna z dominant Hradce - nechápu. A vykácet převážně zdravé stromy, které nota bene mají na březích kromě estetiky a zdravého prostředí i jiný smysl a zpevňují břehy, to je teda vážně konec! Co to je vůbec za lidi? To snad ani nejsou lidi a už vůbec ne Hradečáci. Protože někdo, kdo má vztah k přírodě a k Hradci vůbec by tohle nemohl vymyslet ani v hororovým snu! Vyhodila bych ty drzouny oknem, dřív se padalo do hnoje, teď by dopadli na svůj milovanej betónek!
NEKÁCET!!! PROBOHA NEKÁCET!!! Vyhodit ty "chytráky", co to vymýšlejí, když neumí vymyslet nic jiného, nemají tam co dělat.
OKŘ

Nepřihlášený uživatel

#348

2013-10-03 20:24

Zásadně nesouhlasím s kacením stromů v této příjemné odpočinkové příměstské lokalitě. Je to proti logice zdravého rozumu a vůbec nechápu co se za tím skývá, že by se zase někdo chtěl obohatit a slušní lidé, kterým se stala tato lokalita součástí života na to doplatí. Jana Podhajská

Nepřihlášený uživatel

#349

2013-10-03 20:36

Zachovejme krásné stromy podél řeky, nenechme zvítězit moc peněz nad zdravým rozumem a potřebami nás, občanů, kteří se rádi procházíme pod stromy, zachovejme stromy, dávají kyslík, barvu listí...jsou nenahraditelné!!!

Nepřihlášený uživatel

#350

2013-10-03 20:41

Výborně, děkuji za iniciativu. Poslední dobou mám pocit, že jsme posedlí kácením stromů a zejména bez smysluplného důvodu. Ještě jednou díky.