Chceme, aby ČZU hrála první ligu v potravinářství!

Chceme, aby ČZU byla uznávanou institucí v oblasti potravinářství. 

Chceme, aby ČZU poskytla svým studentům špičkové zázemí pro studium oborů v oblasti potravinářství. 

Chceme, aby ČZU byla důvěryhodným a kvalitním partnerem pro praxi v oblasti potravinářství. 

 

Update: 18.2.2019

Rektor České zemědělské univerzity v Praze prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
Vás tímto zve na otevřenou debatu
o faktech k projektu Výukového centra zpracování zemědělských produktů
a k novým pravidlům Metodiky tvorby rozpočtu ČZU pro rok 2019.

Debata se uskuteční v úterý 26. února 2019 od 10:30 hodin v kongresovém sále Studijního informačního centra. Na tuto debatu jsou srdečně zváni všichni akademičtí pracovníci, studenti i zaměstnanci ČZU. Předpokládaný konec setkání je ve 12:00 hodin.

 

Update: 15.2.2019

26.2.2019 se v posluchárně SIC uskuteční otevřené setkání
s panem rektorem
prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc.

Update: 13.2.2019
K dnešnímu dni byl petiční výbor uvědoměn o vývoji situace ohledně výstavby Výukového centra zpracování zemědělských produktů (VCZZP). Rektor ČZU prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. přislíbil otevřené jednání s akademickou obcí ve věci dokončení výstavby (VCZZP) spolu s tím, že nebude kladen nátlak na vystěhování kateder FAPPZ z budovy MCEV II. Rádi bychom poděkovali všem dosavadním i budoucím signatářům za projevenou podporu. I díky vám se celá věc posouvá, věřme, správným směrem.

O dalším vývoji budeme nadále informovat.


V roce 2017 získala Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) dotaci na Výukové centrum zpracování zemědělských produktů (VCZZP) ve výši cca 378 000 000 Kč. Projekt byl zahájen 1. 7. 2017, s předpokládaným datem ukončení 30. 4. 2022.  

Unikátnost této plánované stavby spočívá v možnosti sledovat i účastnit se výroby zemědělských produktů bez jakýchkoliv omezení. Technologie jsou adaptabilní a umožňují realizaci experimentů. Konečné výrobky lze testovat ve špičkové senzorické laboratoři, ta je důležitou podmínkou pro uplatnění článků v prestižních potravinářských periodikách. Plánován je i gastroprovoz, což je profesionální kuchyň, na níž bude navazovat prodejna zařízená v moderním stylu se systémem poskytování informací o původu potravin a jejich dietetických vlastnostech. 

Nyní jsme v situaci, kdy rektor ČZU prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.  svým jednáním a vystupováním aktivně brání realizaci projektu, který byl započat již předchozím vedením univerzity. Současný rektor ve svých předvolebních proslovech přisliboval kontinuitu a mezifakultní spolupráci. Nyní odmítá finanční prostředky a precizní práci odvedenou vedením Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (dále FAPPZ) při tvorbě projektu. Dále klade podmínky, ve kterých si nárokuje prostory FAPPZ v Mezifakultním centru enviromentálních věd II., kde v současné době sídlí čtyři katedry z FAPPZ. Tyto požadavky mohou negativním způsobem ovlivnit další růst celé České zemědělské univerzity.   

ČZU získala institucionální akreditaci v sedmi oblastech vzdělávání, mimo jiné také pro oblast vzdělávání Potravinářství. Udělená akreditace a její studijní programy jsou přímo navázány na výstavbu VCZZP. Rektor svým jednáním a rozhodnutím, v případě zastavení projektu a vrácení dotace, snižuje vážnost ČZU před ministerstvem, jako poskytovatelem dotace, tak také před NAÚ, který ČZU udělil institucionální akreditaci.  

Touto peticí chceme vyjádřit bezpodmínečnou podporu výstavbě Výukového centra pro zpracování zemědělských produktů napříč celou Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Možnost realizovat obdobný projekt za takovýchto dotačních podmínek se pravděpodobně znovu nenaskytne a ČZU tím přichází o potenciální prestiž v daném oboru. 

V Praze 7.2.2019


Studentský spolek Pupen, z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Studentský spolek Pupen, z.s., aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...