Nejoblíbenější petice za posledních 30 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Otevřený dopis fanoušků HC Pardubice zastupitelům města Pardubic

Vážení zastupitelé, obracíme se na Vás s výzvou a prosbou o důkladné zvážení budoucích kroků statutárního města Pardubice ve věci změny akcionářské struktury Dynama Pardubice, respektive ve věci hledání strategického investora pro rozvoj klubu. Jsme řadoví fanoušci, kterým osud naší „Tesly“ stále leží na srdci a jsme znepokojeni vývojem nejen v klubu samotném, ale také vývojem v jednání o odprodeji akcií klubu, které právě probíhá. To je záležitost, kterou každý jeden z Vás může ovlivnit. Není n

Vytvořeno: 2020-02-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 467 462
30 dní 77 75

PETICE ZA PŘEPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

Asociace náhradních rodin České republiky, z.s.Sídlo: Křídlovická 2a, Brnoe-mail: info@anrcr.cz, www.anrcr.czIČO: 265 60 127 , bankovní spojení: 4316567001/5500 PETICE ZA PŘEPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ Asociace náhradních rodin žádá veřejnost, aby podpořila tuto petici.Pomozte nám MPSV přimět k přepracování navrhované Novely zákona o SPOD, s nížnesouhlasíme nejen my, pěstouni, ale též odborníci z řad asociací a sdružení.Žádáme dialog s příslušnými ministerstvy.

Vytvořeno: 2020-02-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1471 1449
30 dní 72 71

Finanční prostředky pro navýšení kapacit mateřských a základních škol

Vážený pane premiére, dovolte mi, abych Vás formou otevřeného dopisu vyzvala, abyste věnoval náležitou pozornost problematice financování projektů v oblasti školství, které slouží zejména rozšíření potřebných kapacit. Je to záležitost, se kterou se na Vás obracím průběžně, Vaše poslední odpovědi během prosincových interpelací ve mně vyvolaly obavu, že velikost problému, který v této oblasti panuje, hrubě podceňujete. V čem tedy naznačený problém spočívá? Stávající dotační tituly na Ministerstvu

Vytvořeno: 2020-03-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 71 71
30 dní 71 71

Chceme aby Říha se svým realizačním týmem vedl národní hokejový tým déle.

Pod vedením Miloše Říhy a jeho realizačního týmu se národní tým zvedl a dokázal, že má být národ opět na co hrdý.  Chceme aby hokejový svaz v čele s panem Králem nabídl panu Říhovi a jeho realizačnímu týmu (pokud s tím bude souhlasit, po tom co se v zákulisí dějě) delší angažmá. Trenéři se u národního týmu hodně střídali a je čas, aby delší dobu byl na trenerské pozici 1 člověk.    

Vytvořeno: 2019-06-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 378 370
30 dní 68 67

Uzavření hlavního města Prahy

Žádám ostatní lid aby podepsal tuto petici.Petice se týká uzavření hlavního města Prahy proti dalšímu šíření nákazy.Dále se týká toho aby lidé co poruší zákaz a vyjedou nebo vyjdou mimo město Praha ve kterém mají momentálně pobyt aby dostaly pokutu ve výši 20 000Kč. Podpisem souhlasíte stou to peticí. Děkuji za projevenou účast

Vytvořeno: 2020-03-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 67 66
30 dní 67 66

Petice proti vnucenému zakrývání obličejů na veřejnosti.

Násilně vnucené zakrývání obličejů na veřejnosti představuje hrubé potlačení základní lidské individuality a je v přímém rozporu s principy svobodné občanské společnosti a elementární lidskosti vůbec. Pod záminkou údajné ochrany před pandemií chřipky a s mohutnou mediální podporou se totalitní síly v naší společnosti snaží, a to relativně úspěšně, ponižovat a zmanipulovat naše občany a dovést je k absolutní poslušnosti ve velice blízké budoucnosti. Násilně vnucené zakrývání obličejů na veřejnost

Vytvořeno: 2020-03-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 59 58
30 dní 59 58

Pro zachování ochrany hranic ČR i po skončení pandemie

My, signatáři této petice, požadujeme, aby byla naše státní hranice hlídána i po skončení nouzového stavu způsobeného koronavirovou nákazou. Nechceme novou železnou oponu; žádáme pouze, aby byl průchod na území ČR umožněn pouze na hraničním přechodu a s platným dokladem - tedy tak, jak to bylo před vstupem ČR do Schengenského prostoru. Po vstupu do Schengenu jsme ztratili kontrolu nad tím, kdo vstupuje na území ČR. Zejména vzhledem k tomu, že za našimi hranicemi (především v Německu) roste počet

Vytvořeno: 2020-03-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 58 56
30 dní 58 56

Petice proti záměru vystavět v areálu bývalé LDN V Roudnici nad Labem čtyřpodlažní budovy

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme orgány samosprávy a státní správy, aby se zasadily o nepovolení výstavby čtyřpodlažních budov a v areálu bývalé LDN v Roudnici nad Labem mezi ulicemi Špindlerova třída, Kratochvílova, Švagrovského a Dr. Slavíka, neboť projekt, tak jak byl prezentován, odporuje právním předpisům a poškozuje oprávněné zájmy vlastníků okolních nemovitostí. Projekt výstavby čtyřpodlažních budov odporuje stavebnímu zákonu, neboť daná lokalita je památkovou

Vytvořeno: 2020-03-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 56 56
30 dní 56 56

Změna povolené vzdálenosti místa výkonu zaměstnání v Rakousku a Německu v době nouzového stavu

Momentálně je vzdálenost místa zaměstnání od české hranice 50km, ovšem většina lidí co denně dojíždí, pracují ještě o pár kilometrů dále a tím se již na ně výjimka nevztahuje. Z tohoto důvodu žádám o podepsání této petice ve které se žádá o zvětšení této vzdálenosti na 100km od českých hranic. 

Vytvořeno: 2020-03-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 55 44
30 dní 55 44

Babiši, ruce pryč od mého životního pojištění!

My, níže podepsaní, vyjadřujeme jasný nesouhlas s tím, aby Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová jednorázově zdanili rezervy, které pojišťovny našetřily na naše životní pojištění! Zákon o zdanění rezerv pojišťoven, který se projednává v září, je jedna velká krádež za bílého dne. Babiš už nemá kde brát, tak chce zdanit rezervy životního pojištění, které jsou v pojišťovnách našetřeny pro případ, že pojištěnci onemocní, přijdou o práci nebo zemřou. Některé pojišťovny tak mají odvést

Vytvořeno: 2019-08-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1111 1107
30 dní 51 51