Nejoblíbenější petice za posledních 30 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETICE proti projektu"PARK HATĚ" a na podporu zřízení moderního a udržitelného parku ve staré školní zahradě v Brně - Ivanovicích

My, níže podepsaní občané žádáme, aby bylo upuštěno od realizace projektu PARK NA HATÍCH v podobě, v jaké je aktuálně zpracován a aby byl tento zásadně přepracován.   Zejména žádáme: - aby v prostoru zahrady nebyl připuštěn pohyb psů a realizováno žádné zařízení pro psy, - aby nebyly káceny stromy, u nichž to není nezbytné pro jejich zdravotní stav, - aby nebyly rušeny travnaté plochy - nebyly zpevňovány další plochy (s výjimkou mlatových chodníčků), nebyly realizovány tzv. „posedové zídky“ – m

Vytvořeno: 2020-05-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 117 115
30 dní 117 115

PETICE PROTI PLOŠNÉMU ŠÍŘENÍ JEDU V KRAJINĚ

PETICE PROTI PLOŠNÉMU ŠÍŘENÍ JEDU V KRAJINĚze dne 8.8.2019 dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Petiční text a arch ke stažení zde: https://drive.google.com/file/d/1Jh4MC7XZre9NaFoqFN1aV_Vm-DdmIN0r/view?usp=sharingAdresovaná: Ministerstvu zemědělství, Ministru zemědělství Ing. Miroslavu Tomanovi, CSc. My, níže podepsaní občané, jsme hluboce znepokojeni povolením plošného rozhazování jedu, které má za cíl hubit hraboše polního. Rozhodnutí (ZDE) vyd

Vytvořeno: 2019-08-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 43887 42810
30 dní 110 107

Otevření hranic bez následné karantény

dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „Za otevření hranic České republiky v květnu 2020.“ My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra vnitra Jana Hamáčka a ostatní kompetentní osoby o znovu otevření vnějších hranic České republiky bez nutnosti následného pobytu ve 14 denní karanténě při vycestování delším než 24 hodin a i pro jiné důvody než nutné záležitosti jako jsou návštěva lékaře nebo péče o rodinu

Vytvořeno: 2020-04-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6745 6038
30 dní 107 86

Chceme naše tábory a soustředění

Petice na podporu letních dětských pobytů. My, níže podepsaní, žádáme vládu České republiky, aby nechala dětské pobytové akce (letní tábory, sportovní a jiná soustředění) od začátku července proběhnout. Na těchto akcích se téměř nevyskytují žádní jedinci, které by nemoc Covid 19 ohrožovala.  Akcí se účastní děti a většinou mladí vedoucí nebo trenéři, tudíž nejméně ohrožené skupiny. Naopak pokud se letní pobyty pro děti neuskuteční , nebo velmi omezeně, bude muset velká část rodičů svěřit své dět

Vytvořeno: 2020-04-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 8315 8273
30 dní 107 107

Změna systému parkování v ulici Zahradnická Brno

Vážení zastupitelé města Brna, my níže podepsaní obyvatelé ulice Zahradnická v Brně Vás žádáme o opravu směru parkování, tak jak bylo, dokud nevznikly modré zóny v naší ulici a došlo k otočení parkovacích stání. Z Vašeho vyjádření chápeme, že z hlediska bezpečnosti je nový systém lepší, ovšem musíte brát v potaz, že žádný automobil nemá v parkovacím pruhu dostatečný prostor, aby zaparkoval a nechal si volný manipulační prostor za svým vozidlem, a to z důvodu zeleného porostu (keře) mezi silnicí

Vytvořeno: 2020-05-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 104 104
30 dní 104 104

Za obnovu pomníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva.

Požadujeme obnovení a uvedení pomníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva do původního stavu. 

Vytvořeno: 2020-04-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1588 1506
30 dní 103 98

Otevřený dopis ministryni Janě Maláčové ohledně doporučeného postupu MPSV pro poskytování některých druhů sociálních služeb od 25. 5. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vydalo doporučený postup č. 11/2020 pro aplikaci aktualizovaného plánu obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 25. 5. 2020. V tomto doporučení je stanoveno, že poskytování sociálně aktivizační služby nelze provádět u osob starších 50 let.   Pokud si stejně jako my myslíte, že aktuální postup MPSV je (nejenom) pro lidi s duševním onemocněním diskriminační a může výrazně zhoršit jejich sociální izolaci a zdravotní stav, podpořte níže u

Vytvořeno: 2020-05-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 100 99
30 dní 100 99

Výzva vládě: Covid-19, druhá vlna - ne "lock-down", ale inteligentní řešení

Ne „lock down“, řešením je posílení sociálně-zdravotních služeb! Vyzýváme vládu, aby pro předpokládanou podzimní vlnu Covid – 19 připravila inteligentní řešení, které nebude příčinou dalšího oslabování ekonomiky a nezpůsobí další negativní sociální dopady.  Důvod výzvy: Ukazatele vyšších rizik epidemie Covid-19 hovoří především o seniorech, ale i obecně o lidech s omezením pohybu, lidech s dalšími zdravotními riziky či lidech bez přístřeší. Vysoká rizikovost těchto skupin se také potvrdila v rám

Vytvořeno: 2020-05-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 97 96
30 dní 97 96

DEJTE NÁM DRUHOU ŠANCI!

DEJTE NÁM DRUHOU ŠANCI! 25.3.2020 Praha Vážený pane ministře Plago,my, žáci devátých ročníku základní a mateřské školy Angel (ulice Angelovova) Praha 4 Modřany,jsme se rozhodli touto cestou vyjádřit absolutní nesouhlas s vaším rozhodnutím,týkajícím se odebrání druhého termínu jednotné přijímací zkoušky. Jsmepřesvědčeni o tom, že to není  vůči nám spravedlivé. Nerozumíme tomu, jaký jste měli k tomuto omezení termínu důvod. Nedostalo senám žádného vysvětlení. Ani od našich rodičů, ani od pedagogů.

Vytvořeno: 2020-03-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 4853 4841
30 dní 93 93

Zachraňme nezávislé kulturní instituce (památky, muzea, galerie a další)

Nezávislé, samostatně hospodařící kulturní organizace jako jsou hrady, zámky, muzea, galerie a další památkové objekty, utrpěly během koronavirové krize velkou ránu. Jedná se o organizace, které žijí pro své návštěvníky, mají velkou sociální odpovědnost a zprostředkovávají veřejnosti kvalitní služby stejně jako kulturní příspěvkové organizace státu. Na rozdíl od nich však nezávislé kulturní instituce, které navíc přináší velký pozitivní efekt v souvislosti s podporou místního života, NEMAJÍ V TU

Vytvořeno: 2020-05-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 80 79
30 dní 80 79