Nejoblíbenější petice za minulý měsíc

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice za zachování jedné z našich velkých společností SMARTWINGS, na kterou bychom měli být hrdí

Zase se rozhoduje o našich lidech a my nic neděláme. Jsem zemí v srdci Evropy s obrovským tranzitem. Měli bychom být hrdí na to, že máme tento tranzit pod kontrolou, že jsou tu zaměstnění naší občané, že naše letiště a letadla jsou opravdu naše a že daně z totohoto bussinesu jdou  nám domů. Zase pustíme cizí společnost na naše území a budeme jen přihlížet? Proč? Vždyť jde jen o státní garance, které i jiné země poskytly svým leteckým společnostem. Máme hrdý název letiště, podpořme, aby i letadla

Vytvořeno: 2020-06-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 15
Minulý měsíc 15 15

Petice za zachování českovelenické jírovcové a lipové aleje

     Dle vyjádření odborníků – arboristů, dendrologů, krajinářů, entomologů, ekologů i architektů, má zachování jírovcové a lipové aleje, významného krajinného prvku, zcela zásadní smysl. Systematickou a pravidelnou péčí mohou stromy dobře prosperovat, dle odborníků je stejně dobře možná i výsadba nových stromů náhradou za některé stromy na konci jejich vitality, především v důsledku stavební činnosti v r. 2009.                            My níže podepsaní žádáme o přehodnocení záměru maximální

Vytvořeno: 2020-05-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 215 207
Minulý měsíc 15 14

Petice za psychiatrické vyšetření signatářů Petice za odvolání sympatizantky s válečnými zločinci Eugénie Číhalové z funkce Členky rady Vlády České republiky pro Ruskou národnostní menšinu

My níže podepsaní občané České republiky, žádáme specializované lékařské pracoviště psychiatrické léčebny v Praze 8  Bohnicích, aby prověřilo psychický stav signatářů  "Petice za odvolání sympatizantky s válečnými zločinci Eugénie Číhalové z funkce Členky rady Vlády České republiky pro Ruskou národnostní menšinu." a aby odborné lékařské koncilium doporučilo jejich hospitalizaci na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny, přičemž u agresivnějších signatářů citované "petice" požadujeme iéčbu v iz

Vytvořeno: 2020-05-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 14
Minulý měsíc 15 14

Podvod s dezinfekci od SHOPOLO.CZ + MEGACART.CZ - Spravedlnost pro podvedené - potrestání viníka

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice PODVOD S DEZINFEKCI OD SHOPOLO.CZ + MEGACART.CZ - SPRAVEDLNOST PRO PODVEDENÉ, POTRESTÁNÍ VINÍKA  žádáme příslušné orgány o postih za Trestní čin „Obecného ohrožení" dle zákona (zák. č. 40/2009 Sb.) v hlavě sedmé pod názvem "trestné činy obecně nebezpečné", které jsou určeny k ochraně lidského života, zdraví a majetku.Jmenované e-shopy úmyslně vydali lidi v nebezpečí újmy na zdraví v čase pandemie Covidu 19 za účelem vlastního obohacení. Haza

Vytvořeno: 2020-05-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 60 49
Minulý měsíc 15 11

!Hvezdicka

když toto podepíše 15 lidí tak Duck zavede !hvezdicka za 500 semínek

Vytvořeno: 2020-05-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 7
Minulý měsíc 15 7

Distancujeme se od trestního oznámení na nakladatelství Naše vojsko!

Distancujeme se od trestního oznámení na Nakladatelství Naše vojsko! Českou republiku obchází strašidlo trestních oznámení za účelem zákazu svobodného podnikání. Někteří lidé, na základě svých svobodných názorů se vymezují proti svobodnému podnikání. Už zase začíná hon na svobodné občany podnikatele, kteří mají právo podnikat a vytvářet ekonomický zisk. Někteří občané se ohrazují vůči zájmům nakladatelství Naše vojsko! Mohlo by se zdát, že tito občané jen tlumočí názor všech českých občanů. My k

Vytvořeno: 2020-07-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 9
Minulý měsíc 14 9

Petice za otevření branky ze sídliště spáleniště přes nemocnici

Spoustu starých,nemocných lidí obývá sídliště spaleniště ,proto si myslím,že každá kratší cesta je pro ně dobrá,chodí k lekaři ,do nemocnice a někdy jsou sami takže si musí i nakupovat.Kam se poděl ten Empatismus a lidskost?Děti tudy chodí do školy a myslím si,že tato cesta je pro ně bezpenější.Lidi co vlastní auto je to jedno,jasně,že jsou autobusy ,senior taxi,ale ne vždy jezdí v ten čas,který zrovna potřebují.Je plno zaměstnancu co bydlí na spáleništi, taky to nikoho nezajímá,jen at si to obe

Vytvořeno: 2020-07-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 17 17
Minulý měsíc 14 14

Petice absolventů Gymnázia Říčany na podporu učitelů ve sporu s ředitelkou PaeDr. Annou Stočesovou Martinkovou Ph.D.

My níže podepsaní absolventi Gymnázia Říčany využíváme svého práva dle čl. 18, odst. 1 Listiny základních práv a svobod k petici. Vyjadřujeme tímto podporu většinové části pedagogů Gymnázia Říčany ve sporu s ředitelkou školy. Plně se ztožňujeme s požadavkem učitelů a Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Říčany k okamžité rezignaci ředitelky školy a vypsání výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky školy. 

Vytvořeno: 2020-06-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 173 170
Minulý měsíc 14 14

Petice za výměnu učitele v předmětu dějepisu a DVK

Na základě studijních výsledků k 3. čtvrtletí žádají žáci 1.C a jejich zákonní zástupci výměnu učitele Mgr. M.K. v předmětu Dějepis a DVK. Dle našeho názoru jsou špatné studijní výsledky celé třídy způsobeny pedagogickými metodami současné vyučující Mgr. M.K., které jsou ze strany žáků a rodičů označovány za chaotické a nepřehledné. Rodiče jsou přesvědčeni, že vina je na straně vyučující. Někteří rodiče se osobně s žáky na výuku připravují a mohou proto potvrdit, že se v následujících testech vy

Vytvořeno: 2020-05-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 14
Minulý měsíc 14 14

PETICE ZA PŘEPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

Asociace náhradních rodin České republiky, z.s.Sídlo: Křídlovická 2a, Brnoe-mail: info@anrcr.cz, www.anrcr.czIČO: 265 60 127 , bankovní spojení: 4316567001/5500 PETICE ZA PŘEPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ Asociace náhradních rodin žádá veřejnost, aby podpořila tuto petici.Pomozte nám MPSV přimět k přepracování navrhované Novely zákona o SPOD, s nížnesouhlasíme nejen my, pěstouni, ale též odborníci z řad asociací a sdružení.Žádáme dialog s příslušnými ministerstvy.

Vytvořeno: 2020-02-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1542 1519
Minulý měsíc 14 14