OMEZENÍ DOPADU HLUKU Z PROVOZU Letiště Praha

Žádáme

1. Zrušení všech startů a plánovaných příletů letadel v noční době od 22:00 h do 6:00 h (v době nočního klidu) i za současného stavu bez paralelní dráhy.

Jednotlivé přelety v nočních a brzkých ranních hodinách jsou velmi rušivé a mají negativní zdravotní dopady.

V řadě evropských států je již zákaz nočních letů zaveden a funguje.

 

2. Zrušení dřívějších točení letadel, které bylo dočasně povoleno  v souvislosti s propadem intenzity letecké dopravy v roce 2020 - v době covidové).

V současné době je již intenzita letecké dopravy odpovídající běžnému provozu a není opodstatněné tato opatření dále prodlužovat na úkor obyvatel.

 


MAGDALENA KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji MAGDALENA KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...