Petice za modernizaci železničního mostu na pražské Výtoni

My, níže podepsaní žádáme Ministerstvo dopravy, Správu železnic a Magistrát hlavního města Prahy, aby společně akcelerovali činnosti a úkony směřující ke stavbě nového mostu na pražské Výtoni, jehož vítězný návrh vzešel z mezinárodní architektonické soutěže.

Naším společným zájmem je končící technologickou životnost stávajícího železničního mostu využít jako příležitost pro modernizaci nejen mostu, ale celé Výtoně. Současná ocelová konstrukce mostu již zdaleka nesplňuje dnešní hlukové limity a okolí mostu rozhodně není přívětivým místem.

Podporujeme, aby na Výtoni vznikl most nový, moderní a tichý, most nejen pro železnici, ale i pro pěší a cyklisty, který bude sloužit dalším generacím.

Výsledkem modernizace by měl být znatelně vyšší klid pro místní obyvatele, významné zušlechtění celého okolí pražské Výtoně, včetně modernizace a občanského oživení navazujících mostních konstrukcí.

Významnou inovací bude i nová železniční zastávka na Výtoni, která umožní ještě lepší dopravní dostupnost. Železnice v této oblasti bude fungovat jako nová linka metra.  

Petiční výbor:

  • Jiří Grund, MBA, MSc, Na Hrobci 294/5, 128 00 Praha 2 – Nové město
  • Ing. Robert Hyan, Havanská 142/12, 170 00 Praha 7 – Bubeneč
  • Veronika Beckeová, Evropská 85/615, 160 00 Praha 6

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány či orgány místní samosprávy je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru. 

Pro další informace sledujte:

Adresáti: 

  • Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
  • Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1
  • Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
  • Zastupitelstvo hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01
  • Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01

Jiří Grund    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jiří Grund svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...