Nejoblíbenější petice za posledních 30 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETICE ZA ODVOLÁNÍ ROBERTA STRŽÍNKA Z FUNKCE STAROSTY VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ.

Dlouhodobě od roku 2014 město Valašské Meziříčí pod vedením starosty Roberta Stržínka (ANO) porušuje Veterinární zákon a Zákon na ochranu zvířat proti týrání.Starosta, Vedení města, Rada města, zastupitelé, Městská policie... Ti všichni se snaží zabránit plnění svých vlastních zákonem určených povinností i za cenu lží, podvodů, obcházení zákonů, falšování informací...MINISTERSTVO VNITRA i MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ve svých právních stanoviscích usvědčily úředníky MěÚ a zastupitele z vymýšlení lž

Vytvořeno: 2021-03-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 787 773
30 dní 15 15

„ANO“ krematoriu zvířat v Ostravě

 Vážení,   dozvěděli jsme se o záměru zřízení provozovny krematoria zvířat, která má v našem regionu zabezpečit „kremaci zvířat ze zájmových chovů“. Název provozovny je „Krematorium zvířat Ostrava“. Plánované umístění záměru je uvnitř zóny lehkého průmyslu ve východní části areálu bývalého dolu Koblov. Katastrální území Koblov 667366, pozemky 947/15 a 983/76.    My, níže podepsaní občané Moravskoslezského kraje a to zejména statutárního města Ostravy, souhlasíme a vítáme  výstavbu záměru kremato

Vytvořeno: 2021-01-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 935 930
30 dní 15 15

Děti mají vyrůstat doma, ne v ústavu

Vážení zákonodárci, svým podpisem vyjadřuji souhlas se zákazem umisťování dětí do 3 let věku do komunitní pobytové péče. Současně apelujeme na zajištění systematické podpory péče pěstounské a transformaci ústavních zařízení do služeb na podporu rodiny. Vyzýváme Vás tímto k urychlenému přijetí zákonných norem umožňujících tyto změny.

Vytvořeno: 2021-06-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 14
30 dní 14 14

Zachování třídního učitele Lenky Salamonové ve stávající třídě.

Žádáme o zachování třídního učitele Lenky Salamonové ve stávající třídě 3.C., základní školy Klecany. 

Vytvořeno: 2021-06-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 13 13
30 dní 13 13

Petice proti výměně třídní učitelky třídy 2.B ZŠ Pol. 1

My, níže podepsaní rodiče tímto nesouhlasíme s odchodem paní učitelky Moniky Semrádové  z pozice třídní učitelky 2.B. Spolupráce s paní učitelkou Semrádovou je pro děti velkým přínosem. Děti mají paní učitelku velmi rády, rády plní zadané úkoly.  A i my rodiče kladně hodnotíme její přístup k našim dětem a to nejen z profesionálního, ale především lidského hlediska, které je v dnešní době velmi vzácné. Žádáme tedy ještě jednou o zvážení, zda je opravdu nutné, tento fungující kolektiv „rozbít“.  

Vytvořeno: 2021-06-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 12 12
30 dní 12 12

Uvolnění opatření pro provozy Solných jeskyní v České Republice

Žádáme o uvolnění opatření, za dodržení  hygienicko-epidemiologických podmínek pro:   Provozy Solných jeskyní v České Republice   které jsou nyní s omezením přístupu veřejnosti   Domníváme se, že jsme velice nešťastně byli zařazeni mezi wellnes. Ve srovnání s nimi  u nás chodí návštěvníci do jeskyně v oděvu, v malém počtu ( jsme schopni dodržet malý počet osob nebo jen rodinu.   Nyní ministerstvo povolilo dokonce absenci roušek při fitness ve fitness centrech. Od příštího týdne i přítomnost 500

Vytvořeno: 2021-05-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 12 12
30 dní 12 12

Otevřený dopis vedení, učitelů a rodičů Waldorfské školy Pardubice vládě

My níže podepsaní pedagogové, pracovníci a rodiče Základní školy Waldorfské Pardubice se připojujeme k „Otevřenému dopisu předsedovi vlády, ministrovi zdravotnictví a ministrovi školství ze dne 3. 5. 2021 Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno“ a v upraveném textu zohledňující lokální odlišnosti se vyjadřujeme za naši školu: Otevřený dopis Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno zde. Otevřený dopis předsedovi vlády, ministru zdravotnictví a ministru školství Základní školy Waldo

Vytvořeno: 2021-05-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 79 79
30 dní 12 12

Petice proti negativnímu působení firmy KRONOSPAN v Jihlavě

Společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o., IČ 62417690, se sídlem Na Hranici 2361/6, 586 01 Jihlava, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 19016 (dále jen „Kronospan CR“) a KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., IČ 26936364, se sídlem Na Hranici 2361/6, 586 01 Jihlava, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 46811 (dále jen „Kronospan OSB“, společně obě společnosti také jen „Kronospan“)  již  po mnoho let všestranně obtěžují obyvatele města Jihlava a okolí svoji výrobou, ani

Vytvořeno: 2021-04-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 85 85
30 dní 12 12

Petice proti vybudování Domova svatého Františka a azylového domu takzvaného mokrého domu ve Wenzigově ulici v Plzni

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.    My, níže podepsaní občané, turisté, studenti, zaměstnanci prostřednictvím této petice žádáme, aby byl plán o rozšíření Domova svatého Františka a vybudování azylového domu takzvaného mokrého domu v lokalitě Wenzigova ulice, Plzeň zrušen a vybudován v klidnější části Plzně nebo přilehlého okolí. Je třeba si uvědomit, že tato část Plzně se nachází na velmi lukrativním místě, kde se nachází historická část Plzn

Vytvořeno: 2020-07-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 40 40
30 dní 12 12

Petice pro zakázání forsen-related emotů CzechCloudovo komunitě

CzechCloudova nevyjadřitelně degenerativní komunita svým nesprávným používáním emotů z forsenova streamu ničí každým dnem lidstvo. Postavme se tomu.

Vytvořeno: 2021-06-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 11 10
30 dní 11 10