Nebourejte Chemapol!

My, níže podepsaní protestujeme

 

proti záměru zbourat architektonicky a urbanisticky cenný soubor budov Chemapol-Investa v Praze Vršovicích, postavený v letech 1966 – 1970 podle projektu ing. arch. Zdenky Novákové a ing. Dagmar Šestákové dodavatelskou firmou FEAL. Tento originálně komponovaný soubor budov je jednou z mála monumentálních architektonických realizací tohoto období. Vzhledem k podílu celé řady výtvarných umělců na tomto architektonickém celku lze hovořit o gesamtkunstwerk svého druhu, jaký nemá v českých kulturních souřadnicích obdobu. Kromě vynikajících architektonických kvalit budovy Chemapolu nelze opomenout její městotvorný a urbanistický přínos, neboť tvoří výraznou dominantu Vršovic. Projekt Chemapolu byl mnohokrát prezentován na prestižních výstavách československé architektury, je zastoupen dokumentací v archivu Národní galerie v Praze, v Mezinárodním archivu žen – architektek ve Virginii (IAWA), USA a rovněž v odborné literatuře jako architektonicky významná stavba.

Domníváme se, že záměr zbořit tuto cennou architekturu je veden slepě utilitaristickým hlediskem, respektive snahou vyplnit současnou, z hlediska času však zcela efemérní, zvýšenou poptávku po bydlení. Je víc než pravděpodobné, že následující generace budou tento neuvážený čin posuzovat jako neschopnost současných institucí dostát nárokům naší doby. Ochrana kvalitní architektury před nepřiměřenými nároky utilitarismu patří k základní výbavě každého kulturního státu. Je nesmyslné zastavovat území, které je již definováno silnou a reprezentativní kompozicí, jejíž architektonické a urbanistické kvality jsou zcela nezpochybnitelné.

Věříme, že odpovědné instituce státu i městské části Prahy 10 nepodlehnou aktuálnímu hladu po rezidenční výstavbě a že zahrnou do svého rozhodování i hlediska přesahující krátký časový horizont dnešní zvýšené konjunktury bytové výstavby. Domníváme se, že plánované zboření budov Chemapolu by degradovalo městskou část Vršovice jako celek. Jsme odhodláni tuto destrukci nepřipustit.

 

 

 

Za petiční výbor

PhDr. Michal Janata

Akad. mal. Igor Hlavinka

Prof. ing. arch. et ak. arch. Emil Přikryl

Prof. ing. arch. Petr Urlichchemapol_2020_2_2_4Dcenter.jpg


michal janata    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že michal janata bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...