Petice proti ukrajinizaci českého školství

Zabraňme ukrajinizaci českého školství! Jsme národem Komenského, nikoli Zelenského!!!

Stanovisko k experimentu ministra školství ČR pod názvem „Sladění českého školství s Ukrajinou!“ Jednoznačně se ohrazujeme proti snaze českého ministra školství zavést tzv. sladění postupu ve výchově a výuce s Ukrajinou.

Problém utečenectví z Ukrajiny není možné spojovat s "radikálním zásahem" do výuky a výchovy českých dětí! Ukrajinské školství je dlouhodobě v tristní situaci a je kritizováno i ze strany Světové banky, která ve svých zprávách opakovaně uvádí, že ukrajinské školství je neefektivní. Rozdíl mezi výsledky vzdělávání ukrajinských a českých dětí je dle mezinárodních porovnání propastný. Například největší propast zeje v matematice, přírodních vědách atd.

Vývoj školství na Ukrajině mapuje také Atlantická rada ve Washingtonu. To je významné americké vzdělávací a myšlenkové centrum. Ve své poslední zprávě o Ukrajině říká, že ukrajinským reformám školství v době vlády prezidenta Zelenského a jeho ministrů hrozí výrazná ideologická politizace.

Je snaha Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vedena a motivována tzv. záměrnou ukrajinizací naší společnosti? Jaký úkol vlastně plní české ministerstvo v rámci EU?

Ve školství by měla vždy platit zásada: Uč se a inspiruj JEN od těch lepších! Tak proč bychom měli nadále snižovat "laťku úrovně škol" na nebezpečný ukrajinský "standard"? Vždyť už dnes zaznamenává české školství permanentně klesající tendenci úrovně vzdělávání. Chce snad naše vláda vychovat z našich dětí bezduché stádo nevzdělaných, zfašizovaných a tudíž snáze manipulovatelných a ovladatelných duchovně prázdných bytostí, pro které bude místo jen v montovnách anebo na Evropskou unií nově plánovaných bojištích?

ZÁSADNĚ ODMÍTÁME likvidaci posledních zbytků kvality a úrovně českého školství, jež je od roku 1989 trvale vystaveno chaotickým tzv. reformám, jejichž  (patrně plánovaným) výsledkem je fakt, že úroveň vzdělání jde dlouhodobě od deseti k pěti.  Zabráníme v každém případě tomu, aby nebezpečné pokusy periodicky se střídajících ministrů (jak dlouhá je vlastně "životnost" jednoho ministra školství v ČR?) vzaly našim dětem jejich budoucnost! Musíme zabránit Evropskou unií plánovanému propadu úrovně vzdělávání na českých školách, jeho ideologizaci, politizaci a fašizaci. Nepřipustíme další devastaci českého vzdělávacího systému!

Vyjádření MŠMT ČR: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cr-a-ukrajina-chystaji-dohodu-o-vzdelavani-umozni-koordinovat-vyuku/2247400

Zpráva Světové banky: https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2018/09/12/why-ukraines-education-system-is-not-sustainable

Zpráva Atlantické rady (USA): https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraines-education-reforms-are-at-risk-of-politicization/

Fašizující výchova na ukrajinských školách – video: https://odysee.com/@alinacenarodnichsil:b/nezadouciinfo-ans-22.9.9.:5

 

V Praze 8. 9. 2022

 

Petiční výbor ve složení:

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně Aliance národních sil

Adam Benjamin Bartoš, předseda, Národní demokracie

Bc. Antonín Baudyš, spojenectví Říp

David Tesař, předseda, Manifest.cz

Ing. Jan Michael Kubín, předseda, Cesta odpovědné společnosti

Mgr. Jiří Janeček, 1. místopředseda Hnutí PES

Ing. Václav Hrabák, autor Deklarace lékařů

Dana Schejbalová, předsedkyně spolku Země lípy / ROD

 

Za petiční výbor je oprávněna jednat:   PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

 

 

Petiční arch je možné v PDF stáhnout na konci tohoto článku:

https://aliancenarodnichsil.cz/petice-proti-ukrajinizaci-ceskeho-skolstvi/

 

 

 


PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně Aliance národních sil    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně Aliance národních sil bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...