Nejoblíbenější petice v roce 2018 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vyhoštění Pitomia zpět do Japonska.

Dobrý den. Pitomio chce referenda tak toho využijeme a vrátíme ho tam kam patří. Do Japonska. Hned co to bude možné podáme návrh na vyhoštění. Děkujeme.

Vytvořeno: 2018-04-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 225 205
2018 203 185

Chceme aby televize v česku více vysílali japonskou anime.

Televize v česku vysílají všechno možné jen ne japonskou anime. Anime není nekvalitní ani není jen pro děti, jak si mnozí myslí. Chceme aby se veřejnoprávní i komerční televize tomuto žánru nevyhýbali.

Vytvořeno: 2014-11-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 221 198
2018 198 176

Zrušení pouťové atrakce "Jizdy na ponících"

My, níže podepsaní občané, Vás žádáme o zrušení pouťové atrakce  "JÍZDY NA PONÍCÍCH"  konané každoročně na poutích, porcinkulích a ostatních společenských akcích  po celé ČR. Nesouhlasíme s praktikami s jakými se s těmito poníky zachází. Poníci jsou po celý den vystaveni velkému hluku z ostatních atrakcí, nemají přísun potravy ani vody.Poníci  zcela nepřirozeně (proti svým potřebám) chodí celý den v malém kruhu, vyvázaní (tedy s hlavou dole), což jim způsobuje jasné utrpení a poškození kloubů...

Vytvořeno: 2013-08-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 7945 7416
2018 196 186

ZA VLASTNÍ PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ NA ŠUMPERSKU PŘÍMO OBCEMI, BEZ ÚČASTI ZAHRANIČNÍCH PROSTŘEDNÍKŮ

  PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním ZA VLASTNÍ PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ NA ŠUMPERSKU PŘÍMO OBCEMI, BEZ ÚČASTI ZAHRANIČNÍCH PROSTŘEDNÍKŮ     My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice    apelujeme na komunální politiky a vedoucí představitele společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (dále VHZ), kteří o problematice dalšího provozování vodovodů a kanalizací (dále VaK) na Šumpersku po roce 2020, rozhodují, aby

Vytvořeno: 2018-09-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 195 192
2018 195 192

Zařaďte černé pálenice na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury Zlínského kraje

My, níže podepsaní, žádáme Radu Zlínského kraje, aby zařadila domácí ilegální pálení lihovin na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury Zlínského kraje (dále jen seznam) v souladu s nominačním formulářem, který je přílohou této petice. Vyplněný nominační formulář je ke stažení ve formátu pdf na tomto odkazu.  Byť by se mohlo zdát, že je tato žádost o zařazení černého pálení na seznam pouhou recesí (a je i podána lidovou formou), není tomu tak. Jen obtížně lze popřít, že fenomén če

Vytvořeno: 2018-03-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 194 187
2018 193 186

STOP Dalšímu zdražování vody - VODA JE ŽIVOT

Vážení zástupci Parlamentu ČR, mi níže podepsaní občané České republiky vás tímto žádáme: UKONČETE nehorázné zdražování vody, ukončete komercionalizaci vody a vraťte  vodu, strategickou surovinu, do správy vodáren v rukou měst/státu. Požadujeme po poslancích a senátorech ČR jednání v zájmu občanů, měst a státu, úpravu Ústavy ČR a zákonů souvisejících s vodou, zejména zákona č. 275/2013 Sb. o vodovodech a kanalizacích a tzv. vodní zákon, aby bylo zajištěno:   Vytvoření dlouhodobé  státní vodáren

Vytvořeno: 2018-06-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 211 211
2018 192 192

Petice za odstoupení Václava Krásy z vedení NRZP

My, níže podepsaní, lidé se zdravotním postižením i bez, se zásadně vymezujeme proti podpoře populistické strany Svobody a přímé demokracie - Tomio Okamura (dále jen SPD) panem Václavem Krásou, předsedou Národní rady pro zdravotně postižené (dále jen NRPZ). Pan Krása  jako mediálně známá osobnost a zároveň předseda NRZP dal souhlas k propagaci v předvolebním bulletinu SPD. Tím mohl vzniknout mylný dojem podpory strany všemi zdravotně postiženými. Na svém facebooku ani v rozhovoru v DVTV se proti

Vytvořeno: 2018-06-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 194 191
2018 191 188

PETICE proti odvolání emeritního biskupa ThMgr. Dušana Hejbala z pozice duchovního správce farní obce Starokatolické církve v Praze – sv. Kříž, a tím způsobenému přerušení kontinuity duchovního vedení

My, níže podepsaní, podporujeme setrvání emeritního biskupa ThMgr. Dušana Hejbala v pozici duchovního správce farní obce Starokatolické církve v Praze – sv. Kříž, jako výrazu episkopálně-synodního zřízení Starokatolické církve v ČR.

Vytvořeno: 2018-07-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 185 179
2018 185 179

Petice proti demolici kaple Nejsvětější Trojice v Pardubicích

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 20.9.2018 částku ve výši 300 tisíc Kč na demolici objektu kaple Nejsvětější Trojice v katastrálním území Svítkov v Pardubicích. My níže podepsaní občané nesouhlasíme s demolicí objektu, který je spjat s historií tohoto města bez jakéhokoliv předchozího projednání, bez jakékoliv předchozí studie na proveditelnost rekonstrukce objektu. Oblast, která nese dodnes pojmenování podle této kaple, bývala v minul

Vytvořeno: 2018-10-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 274 271
2018 183 182

Významné posílení signálu mobilních operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone) v obci Malá Úpa a okolí

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním za významné posílení signálu mobilních operátorů v obci Malá Úpa VZHLEDEM K TOMU, ŽE:   Obec Malá Úpa má nedostatečné pokrytí mobilním signálem všech tří největších mobilních operátorů - O2 Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „mobilní operátoři“). Obec Malá Úpa má sice 135 trvale žijích obyvatel, ale během zimní a letní sezóny se stává velkým horským

Vytvořeno: 2018-01-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 183 177
2018 183 177