Iniciativa Přírodní park Červeňák - Získejme bývalý vojenský prostor pro občany města Pardubic

Získejme bývalý vojenský prostor pro občany města Pardubic

Já níže podepsaný / podepsaná

  1. Podporuji snahy o to, aby město Pardubice získalo jako svůj majetek území bývalého vojenského prostoru u řeky Chrudimky.
  2. Podporuji záměr vytvořit v tomto území pro občany města klidovou, rekreační zónu – přírodní park.
  3. Připojuji se k výzvě pardubickým politikům, aby se v této věci spojili a učinili maximum pro získání území do majetku města.
  4. Přeji si, aby politici o všech jednáních s armádou k tomuto problému informovali průběžně a otevřeně veřejnost.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuto petici organizuje Iniciativa Přírodní park Červeňák.

Iniciativa Přírodní park Červeňák vznikla v roce 2015 a sdružuje jednotlivé občany i zástupce řady spolků i některých politických stran, podporujících přerod bývalého vojenského prostoru na přírodní park – příměstskou rekreační zónu, ochraňující a zpřístupňující přírodní i historické hodnoty tohoto území. Svoje jméno iniciativa odvodila od lidového pojmenování jednoho z mostů, který zde překračuje řeku.

Více informací naleznete na http://www.ppcervenak.cz

O které území se jedná? Podívejte se na mapě.


Filip Sedlák    Kontaktujte autora petice