Petice za harmonizaci povinností účastníků silničního provozu, aneb “řidičák pro cyklisty”

My, občané České republiky, žádáme o harmonizaci povinností účastníků silničního provozu vzhledem k narůstajícímu množství cyklistů v silničním provozu.

Z platné legislativy vyplývá, že řidič motorového vozidla musí splňovat mnoho zákonných požadavků, např. musí být držitelem řidičského oprávnění, musí mít zřízeno pojištění odpovědnosti, musí absolvovat technické kontroly stavu vozidla, od určitého věku musí absolvovat povinné lékařské prohlídky, atp.

Tyto požadavky na cyklisty (kteří nevlastní řidičské oprávnění) kladeny nejsou i přesto, že svým počínáním mohou způsobit škody na majetku či zdraví ostatních účastníků silničního provozu stejně, jako řidiči motorových vozidel. Navíc, nezodpovědnému cyklistovi nelze přepravu na jízdním kole zakázat tak, jak je to u řidičů motorových vozidel, bez ohledu na počet a závažnost delikvencí. Žádáme proto o zvážení harmonizace povinností ve dvou variantách:

  • zrušení povinností řidičů motorových vozidel nad rámec povinností cyklistů nebo
  • zavedení povinností cyklistů na rámec povinností řidičů motorových vozidel.

Václav Jaroměřský    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Václav Jaroměřský svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...