Petice pro vystoupení ČR z NATO

PETICE PRO PŘIJETÍ ZÁKONA O REFERENDU O UKONČENÍ ČLENSTVÍ ČESKÉREPUBLIKY V SEVEROATLANTICKÉ ALIANCI (NATO).

Komu: Vládě ČR, Parlamentu ČR, prezidentu České republiky.

Petici sestavil: volné občanské sdružení brics.cz

My, níže podepsaní, občané České republiky, žádáme Vládu České republiky, její členy i předsedu vlády, Parlament České republiky a jeho volené členy, prezidenta České republiky, voleného přímou volbou, o přijetí zákona o referendu o ukončení členství České republiky v Severoatlantické alianci.

Odmítáme být součástí vojenského uskupení, jehož cílem je prosazování ekonomických zájmů USA všemi dostupnými prostředky, pod rouškou údajného boje za „demokracii“. Demokracie je vůle a rozhodování lidu, proto je vyloučeno, že okupace jiných států je naplnění této „demokracie“, pokud si lidé v těchto zemích zvolili jiný způsob života, víry i vlády. Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie, Ukrajina ani Ruská federace nás nenapadly, ani nás neohrožují.

Od roku 1945 žijeme v míru a ten si chceme uchovat jak pro nás, tak budoucí generace. Od roku 1948 jsme byli ubezpečováni, že imperialisté ze západu se na nás chystají útočit a napadnout naši zemi. Od roku 1989 jsme ubezpečováni, že islamisté nás ohrožují, jsou to teroristé a musíme s nimi válčit. Nyní, když se zvedá odpor našeho národa vůči těmto okupačním praktikám, se vytvořil nový „nepřítel“ – Ruská federace.

V médiích je tento stát vydáván za zločince, který se připravuje nás okupovat a napadnout a prezident Ruské federace je démonizován. Především v současné době jsme svědky naprosto neuvěřitelné propagandistické mediální kampaně, jejíž účelem je stejně, jako od roku 1948, vytvořit, bez ohledu na fakta, třídního nepřítele, dříve americké imperialisty, dnes ruské bolševiky (kteří ani ve vládě Ruské federace nejsou).

Stejně, jako Korán si lze vysvětlit, jako nabádající k vraždám bezvěrců, tak si lze dané vysvětlit i z Bible a to pomocí doslovných citací daných knih. Obojí, v rukou fanatiků, je nebezpečné. Ale tito nepředstavují většinu v muslimských zemích, ani v katolické Evropě. Nechte je žít tak, jak si zvolili, nevnucujte nikomu vaši ideu o „demokracii“ s koncentráky v Polsku, Afghánistánu a na Guantanámu, nechte je, ať si sami určí, co chtějí a když to budou chtít změnit, zcela jistě přijde doba, kdy si dané sami změní. Dnes to není a vojenskou okupací ze strany NATO, v čistém ekonomickém zájmu USA, u nich pouze vzbuzujete odpor vůči nevěřící Evropě a zajišťujete tak zvyšující se zastánce fanatismu, jako Hitler vůči Židům.

Odmítáme, aby naši manželé, synové, vnuci bojovali v Iráku, Afghánistánu a jiných zemích, kde se jedná o obyčejnou okupaci a vnucování zájmů USA, bez ohledu na názory tamních lidí.  Naprosto odmítáme jednání NATO, které v současné době, zatím mediálně, útočí na Ruskou federaci. Jedná se o stát, který je v Evropě. Nepřejeme si žádnou válku s ohledem na nedostatek financí USA, státu, který se blíží bankrotu, který si pomocí válečných operací potřebuje zvyšovat svá aktiva, díky zbrojnímu průmyslu.

Nejsme ochotni zapomenout, že vpád nacistického Německa na naše území, bylo zapříčiněno selháním především USA, ale také našimi „údajnými spojenci“ Francií a Velkou Británií. Je nám známo, že když jde do „tuhého“, spojence nemáme a nikdy mít nebudeme.

Chceme, aby Česká republika byla neutrálním státem, jako je Švýcarsko, přestože si jsme vědomi, že to znamená zvýšení nákladů na obranu této země. Toto jsou ovšem investice, které zajistí politickou i ekonomickou neutralitu a ochrání náš národ lépe, než naši spojenci, kteří přestanou být spojenci ve chvíli, kdy by je to mělo stát jediný jejich život.

Proto žádáme, aby Česká republika vystoupila ze Severoatlantické aliance, abychom světu dokázali, že Češi si váží svobody a života v míru, proto se odmítáme podílet na vojenském prosazování ekonomických zájmů USA, pod údajnou rouškou demokracie, která ovšem odmítá respektovat volbu tamních obyvatel.

 

Více o důvodech k vystoupení z NATO najdete na stránkách www.brics.cz, včetně nabízených alternativ budoucnosti ČR.


Přátelé bricscz    Kontaktujte autora petice