Nejoblíbenější petice v roce 2015 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zachraňme knihovnu v Záhřebské ulici !

Praha 2 prodala dům, ve kterém sídlí pobočka Městské knihovny, bez jakýchkoliv záruk týkajících se jejího budoucího osudu !   Nový vlastník může likvidačně zvednout nájem nebo knihovnu vypovědět !      ---------------------------------- AKCE :    Děkujeme za Vaši podporu našeho protestního stánku na akci "Zažít město jinak" dne 19.9.2015 v Belgické ulici a za podpisy, které jste na místě pod naši petici připojili. http://zazitmestojinak.cz/indexe11f.html?post_type=locations&p=2212      

Vytvořeno: 2015-01-19 Statistika

Limity těžby jsme my - Jiřetín nedáme!

  >> Sběr podpisů byl přesunut na SEM.    Jako poslední obec byly kvůli těžbě uhlí zbourány počátkem 90. let Libkovice na Mostecku. Ve stejné době byly také stanoveny limity těžby hnědého uhlí. Limity, které měly zajistit, že se nic takového nikdy nebude opakovat, že se severní Čechy dočkají lepší budoucnosti, a že se naše země konečně vymaní ze závislosti na fosilních palivech. Teď ovšem česká vláda zvažuje limity těžby prolomit a osud, který potkal Libkovice tak hrozí dalším obcím - měst

Vytvořeno: 2015-02-01 Statistika

Zakažme HALAL vraždění - podřezání bez omráčení.

Podstatou HALAL, které je jediným správným způsobem přípravy masa pro muslima vyznávajícího islám a myšlenkám islámu se „podřizujícíího“ je porážka zvířete za plného vědomí, aby postupně při plném vědomí zvíře bolestivě a stresově vykrvácelo. Popravčí zavádějí efektivní metody usmrcení/týrání zvířete. Např. pověsí zvíře za nohy hlavou dolů, těžké zvíře si přitom vykloubí nohy atd.  a tepny na hrdle mu poté muslimové proříznou. Přitom třeba dva lidé na zvířeti klečí a třetí mu šlape na krk

Vytvořeno: 2012-05-21 Statistika

Petice pro záchranu přírody podél Lipenského jezera

   V těchto dnech je projednáváno schválení Změny č. 3 územního plánu obce Přední Výtoň (http://www.prednivyton.cz/index.php?a=504). My, níže podepsaní, proti této změně protestujeme a nesouhlasíme s vymezením nově zastavitelných ploch (více než 80 tisíc m²) pro stavbu rodinných domů v těsné blízkosti pravého břehu Lipenského jezera.    Všechny navržené plochy (23, 3/1, 3/2 a 3/3) jsou součástí Biosférické rezervace Šumava, dotýkají se tedy ochrany krajinného rázu (§ 12 zákona č. 114/1992 och

Vytvořeno: 2015-03-16 Statistika

Obnova železniční dopravy na trati Rakovník-Kralovice-Mladotice

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Petice za obnovení železniční dopravy na celé trati Rakovník – Kralovice – Mladotice My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme vládu a poslance České republiky, aby se co nejúčinněji zasadili za rekonstrukci a obnovení provozu na celé trati Rakovník – Kralovice – Mladotice. Tato trať je klíčovou pro dopravní obslužnost našich obcí a celého regionu. Umožňuje dostupnost p

Vytvořeno: 2015-06-04 Statistika

Otevřený dopis na podporu kardinála Dominika Duky

Vaše Eminence pane kardinále, otče Dominiku, jako katoličtí křesťané bychom Vám chtěli vyslovit poděkování a podporu za uskutečnění mše svaté ve farním kostele v Lánech s přímluvami za pana prezidenta Miloše Zemana a za naši vlast. Přestože mše spíše shodou okolností následovala krátce po tragických událostech v Paříži a po letošních oslavách 17. listopadu, tuto shodu okolností považujeme – na rozdíl od některých hlasů, kterým se, bohužel, dostalo širokého prostoru v médiích – za šťastnou a její

Vytvořeno: 2015-12-08 Statistika

Petice za přejmenování Letiště Václava Havla na Letiště Praha Ruzyně

Za hlavní důvod považuji paradox, aby se letiště jmenovalo po člověku, který vynalezl pojem humanitární bombardování ..

Vytvořeno: 2015-03-05 Statistika

Lara se musí najít!!!

Vážený pan prezident Polské republiky Andrzej Duda   Kancelář prezidenta Polské republiky ul. Wiejska 10 00-902 Varšava   Prosba o intervenci v případě nezletilé Lary Karzelek,   Vážený pane prezidente, žádám a upřímně prosím o neodkladnou intervenci Váženého pana prezidenta Polské republiky v případě nezletilé Lary Karzelek (narozené dne 14.10.2009 v Pasewalku, Německo) unesené otci, jedinému zákonnému zástupci, dne 02.10.2014 v 7:30 z města Ditzingen, Německo během násilného únosu matkou Joann

Vytvořeno: 2015-11-27 Statistika

Otevřený dopis předsedovi vlády

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka předseda vlády České republiky Úřad vlády ČR nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1       Vážený pane premiére, svým vyjádřením pro Hospodářské noviny jste odstartoval štvavou mediální kampaň proti panu prezidentovi, jednomu z mála politiků, kteří se snaží pracovat ve prospěch většiny národa. Slovo vlastenectví jste ve svém slovníku nahradil hanlivým xenofobie, snahu některých politiků pracovat ve prospěch národa a České republiky nazýváte populismem.  Vzpomeňt

Vytvořeno: 2015-11-21 Statistika

Petice proti vybírání autorských poplatků OSA za vlastní folklórní produkci

Podpisem této petice žádám Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (OSA), aby okamžitě ukončil výběr autorských poplatků za živé produkce české folklórní tvorby (hudby, tance a dalších prvků folklóru) (dále jen výběr poplatků za folklór). Rovněž žádám Ministerstvo kultury ČR a Parlament ČR, aby vlastní produkci folklóru zákonnou normou zakotvili jako základní právo občana České republiky a výběr autorských poplatků za tuto bez platné smlouvy autora se zastupujícím autorským svaze

Vytvořeno: 2015-03-30 Statistika