Petice za „Zrušení definitivy soudců ČR“

České soudnictví je v hluboké krizi, soudce, kteří mají definitivu až do 70 let věku, nic nemotivuje k sebevzdělání, a bohužel ani k dodržování judikatury Ústavního soudu (ÚS) a Nejvyššího soudu (NS). Nezávislost soudců  rozhodovat  podle „vlastního právního názoru“ se zvrhla v nezávislost soudců  na zákonech a - bohužel - v masové a zcela beztrestné zneužívání svěřených pravomocí.

To proto jsou ÚS a NS zahlceny stížnostmi a dovoláními - a proto je délka soudních řízení nepřiměřeně dlouhá. Mnohá řízení jsou vyvolána nekvalitními či zjevně nezákonnými rozhodnutími v řízeních předcházejících, takže přetíženost soudů roste geometrickou řadou - a odráží tak ne zájem občanů se soudit, ale totální neschopnost soudů kvalifikovaně si poradit byť i s banálními spory.

Jedinou nápravou je zrušit soudcovskou definitivu a také striktně vyvozovat zodpovědnost za stále častější zneužití pravomocí jednotlivými soudci.

Například v zemích se staletou demokratickou tradicí – v USA a ve Švýcarsku -  jsou soudci voleni přímo občany na období čtyř či pěti let a soudci se proto  stávají zkušení advokáti s dobrou pověstí u veřejnosti.

U nás se stávají soudci mladí absolventi škol bez praxe a životních zkušeností a vidíme ten tristní výsledek.

 

Sdružení K 213
www.k213.cz


Sdružení K 213    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Sdružení K 213, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.