Petice za zrušení KSČM

Vážení poslanci, senátoři!

My, níže podepsaní občané České republiky, prohlašujeme:

Komunistická strana Čech a Moravy, je politickým uskupením nebezpečně ohrožujícím demokracii a svobodu na našem území. Nebezpečným o to více, že participuje ve všech složkách státní moci, zejména má své členy v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky, Krajských a obecních zastupitelstvech, příspěvkových organizacích, státních podnicích nebo v obchodních společnostech s majetkovou účastí státu, aniž by vyjádřili lítost a pokoru za skutky v letech 1948 až 1989 nebo se jakkoli omluvili všem obětem. Členové této politické strany se nezřekli symbolů, znaků, ideologie, která pro desetitisíce-statisíce občanů této země znamenaly smrt, vyhnanství, ztrátu svobody, majetku, zaměstnání, vzdělání. Komunistická strana Čech a Moravy je extrémistickou politickou stranou, která by neměla být pod ochranou našeho právního systému a tím čerpat všechny výhody, stejně jako ostatní existující demokratické uskupení na území České republiky. Je nezbytné tedy důrazně požadovat její okamžité vyloučení z demokratické soutěže politických stran. S úctou k památce všech obětí minulého režimu zdvořile žádáme poslance a senátory, aby přijali právní normu nebo učinili jiné legislativní či obdobné právní kroky, které by zakázaly propagaci komunismu v názvu a programu politických stran. Vyzýváme Vás, zakažte tento symbol nesvobody a protilidskosti!


Simeon Popov    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Simeon Popov, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...