Nejoblíbenější petice v roce 2012 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

NE podpisu smlouvy o rozpočtové unii

Považujeme za nepřijatelný nátlak tzv. "osobností"  na premiéra Nečase, aby urychleně podepsal smlouvu o rozpočtové unii dle požadavku dua Merkelová-Sarkozy. Rozpočtová kázeň a uzákonění vyrovnaného rozpočtu je v zájmu ČR a všech států světa, neboť další neinvestiční zadlužování vede neodvratně k další finanční krizi, případně ke kolapsu celého bankovního systému. Rozhodnutí o alespoň vyrovnaném rozpočtu je ale jen a pouze v kompetenci jednotlivých států a vlád, a považujeme za nepřípustné a nep

Vytvořeno: 2012-02-15 Statistika

Petice proti sloučení ZUŠ Chodov se ZŠ Chodov

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, podepsaní signatáři petice, vyzýváme Zastupitelstvo Města Chodova, aby pro zastavení záměru sloučit Základní uměleckou školu Chodov, náměstí ČSM 693 se Základní školou, Husova 788, Chodov  n e o d k l a d n ě  začalo konat, a to:   1. Zamítlo návrh RM č. 5R-132-2012  ze dne 6. 3. 2012 na sloučení příspěvkové organizace Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov a příspěvkové organizace Základní uměle

Vytvořeno: 2012-03-13 Statistika

PETICE ZA ODSTOUPENÍ A DEMISI VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Vážení spoluobčané Pomyslný džbán trpělivosti již delší dobu přetéká a stává se základem reálné reakce občanů! Jednou z nich je uvědomění si toho, co stihly vládní garnitury za 22 let v ČSSR pak ČSFR a nakonec ČR napáchat. Podobně jako Husité před 600 lety brojili proti nesvobodě a útlaku ze strany tehdy vládnoucí církve, tak i dnes je nutný odpor proti svévolné vládě mocnářů. Našimi zbraňemi nechť jsou demokratické prostředky garantované ústavou. Dříve, než elita naši nejvyšší právní normu změn

Vytvořeno: 2011-12-27 Statistika

Petice za domácí porody a poskytování péče porodními asistentkami

Petice za legalizaci výkonu činnosti samostatných porodních asistentek spočívající ve vedení porodů  mimo porodnici, zejména v domácím prostředí, a za možnost žen rodit v porodních domech JUDr. Jiří PospíšilMinistr spravedlnosti ČRVyšehradská 424/16128 00 Praha 2 Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Ministr zdravotnictví ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 Vážený pane ministře, Vyzýváme Vás k tomu, abyste řešil neúnosnou situaci, která nastala díky nedostatečné právní úpravě porodů mimo porodnici a poskyt

Vytvořeno: 2012-02-19 Statistika

Chceme Tomio Okamuru za nového presidenta

Pojdme společně svým podpisem podpořit pana Tomio Okamuru ať kandiduje na presidenta ČR.Je to jediný člověk,který dodá ČR vážnost a bude se podílet na rozkvětu naší země svým moudrem a dalším umem.

Vytvořeno: 2012-08-22 Statistika

PETICE PROTI NESPRAVEDLIVÉMU ZRUŠENÍ PŘÍSPĚVKU INVALIDŮM

PETICE PROTI NESPRAVEDLIVÉMU ZRUŠENÍ PŘÍSPĚVKU INVALIDŮM (za obnovení přiznávání průkazů ZTP a ZTP/P pro občany s amputací končetin a za přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku)   Žádáme ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka o nápravu sociálně neúnosného a nespravedlivého stavu, který nepřiznává občanům postiženým ztrátou podstatné části horní, dolní či dokonce obou končetin příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla a občané dostávají status osoby bez vážné vady nosn

Vytvořeno: 2012-09-27 Statistika

...

Vytvořeno: 2012-10-26 Statistika

Zámek Buštěhrad

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Středočeský kraj, aby jako majitel většinové části buštěhradského zámku započal a dokončil jeho rekonstrukci. Tato petice je podporována zastupitelstvem a vedením města Buštěhradu.          Buštěhradský zámek je nejvýraznější dominanta ve městě i okolí. Stavba vznikala v letech 1699 – 1705 v barokním slohu. U jejího zrodu stála osobnost Anny Ma

Vytvořeno: 2012-06-19 Statistika

Zlepšení stravování v menzách VUT BRNO

Z pouhé události na facebooku, o které jsem si myslel, že je jen výkřik mé nespokojenosti, se během jednoho dne stalo téma více než 500 po změně volajících studentů. Zjistil jsem, že nejsem jediný nespokojený se stravováním na VUT. Tímto chci upozornit na problém stravování na VUT v Brně. - malé porce- vysoká cena- nízká kvalita

Vytvořeno: 2012-10-19 Statistika

Za důstojný život mladých i seniorů

  My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme, aby vláda ČR zrušila v těchto bodech připravované restrikce. Restrikce se nejvíce dotknou seniorů, invalidních důchodců a rodin s dětmi.   Nesouhlasíme s připravovanými opatřeními vlády a důrazně žádáme jejich  zastavení, konkrétně   1/  Trváme na valorizaci důchodů dle stávajícího zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 2/  Žádáme vládu o dočasné odstranění zastropování příjmů průběžného penzijního systé

Vytvořeno: 2012-04-02 Statistika