Petice proti vládnutí KSČM v Jihočeském kraji

Mgr. Jiří Zimola
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

 

V Českých Budějovicích 12. 11. 2012


Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona
č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

Petice proti vládnutí KSČM v Jihočeském kraji


Vážený pane hejtmane,


po proběhnuvších krajských volbách jste se v Jihočeském kraji rozhodl uzavřít koalici se stranou KSČM.

My, níže podepsaní občané, nepovažujeme KSČM za demokratickou politickou stranu a nesouhlasíme s tím, aby jí bylo umožněno spoluvládnout v Jihočeském kraji. Tato politická strana se nikdy řádně nedistancovala od režimu, který zde panoval v letech 1948 – 1989, kdy byli odpůrci komunistické strany na základě politických procesů vražděni a zavíráni do vězení.

Jsme si vědomi skutečnosti, že KSČM získala v krajských volbách 19,4% hlasů. Dovolujeme si Vás však upozornit, že demokratické strany získaly v těchto volbách více než 80% hlasů.
 

Vážený pane hejtmane,

z výše uvedených důvodů Vás žádáme, abyste přehodnotil koaliční smlouvu, ustoupil od koalice s KSČM, a abyste v souladu s výsledky voleb umožnil v Jihočeském kraji spoluvládnout také dalším demokratickým stranám.


Děkujeme.


Za petiční výbor:

Antonín Kryl, Čéčova, České Budějovice, 370 04

 

Členové petičního výboru jsou zároveň signatáři a podporovateli "Petice proti obsazení KSČM do resortu školství Jihočeského kraje", kterou můžete podepsat zde.


Antonín Kryl    Kontaktujte autora petice