Petice za zachování pěšího průchodu do Stromovky

Tato petice je určena radě a zastupitelstvu Statutárního města České Budějovice. Účelem petice je přimět vedení města k zachování pěšího průchodu do Stromovky.

Od sedmdesátých let minulého století, kdy se budovalo sídliště Šumava, měli občané vždy možnost volně projít do lesoparku Stromovka mimo frekventované komunikace nejkratší cestou. Toto spojení bylo hojně využívané jak pro procházku do lesoparku, tak cyklisty pro cestu do práce. a pěšinu lze snadno dohledat na satelitních snímcích. Schválený územní plán tuto skutečnost respektoval.

To trvalo až do loňského roku, kdy pokračovalo budování lokality Za Stromovkou coby satelitního městečka pro bydlení. Během výstavby byl ale územní plán změněn a silnice byla změněna na chodník. Výstavba tohoto chodníku, ale nebyla magistrátem požadována po investorovi a proto také není realizována. V prostoru chodníku navíc město souhlasilo s výstavbou elekrorozvodové skříně a zbytek pozemku je oplocen. Průchod je tak uzavřen. Pozemek doposud není ve vlastnictví města.

Náhradní cesta vede po komunikaci bez chodníku, jež je absolutně nevhodná pro děti. Hlavně děti, které chodí do Stromovky, zde nemají zaručenu bezpečnost! Tato situace trvá již dlouho, v létě se tento problém týká stovek lidí denně.

Viníkem této situace je magistrát, jež odpustil investorovi stavbu silnice v plné šíři a dokonce nepožadoval ani vybudování chodníku!!! Dále dovolil investorovi postavit v trase budoucího chodníku elektrorozvodnou skříň. Vybudování chodníku tak musí magistrát, vlastní vinou,  řešit na náklady města, tedy za peníze nás daňových poplatníků.

Požadujeme, aby byl průchod umožněn co nejdříve.