PETICE PRO URYCHLENÉ ŘEŠENÍ NEDOSTATKU MÍST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

Adresáti:

Zastupitelstvo města Mělník

MVDr. Mikeš Ctirad, starosta

Mgr. Neumann Miroslav, místostarosta

 

My, níže podepsaní občané, vyzýváme zastupitelstvo a
vedení města Mělník, aby se neprodleně začalo zabývat nedostatkem míst
v mateřských školkách na Mělníku.

Dne 15.5.2012 přišlo jen do MŠ Motýlek v Nemocniční ul.
k zápisu 132 dětí, z toho 83 jich nebylo přijato z důvodu
nedostatečné kapacity. Dle dostupných informací byly umístěny pouze děti
s datem narození do poloviny května 2009, bez ohledu na to zda rodič
pracuje, či je nadále s mladším sourozencem na „rodičovské dovolené“.

Dle telefonických informací z ostatních MŠ byla ve
všech těchto zařízeních situace obdobná…

Vybudovat dostatek míst v mateřských školách a
umožnit tak rodičům, občanům města Mělník, návrat zpátky do zaměstnání by mělo
být jednou z priorit zastupitelstva a mělo by mít přednost před ostatními
nákladnými plány města. Když pominu prospěšnost zařazení dítěte do kolektivu
vrstevníků z hlediska psychologického, sociálního a emocionálního vývoje, je třeba si uvědomit, že pokud není umístěno dítě ve školce, je řada
rodičů nucena zůstávat doma i přesto, že přestanou pobírat rodičovský příspěvek,
tudíž nemají nárok na žádnou další finanční podporu (krom sociálně slabých
rodin, což je jiná otázka). V dnešní době se tak většina rodin může dostat
do neřešitelné situace a s tím spojenými finančními problémy.

Dle dostupných informací byly na město již podávány
návrhy, jak tuto situaci řešit (např. rozšíření školek o mobilní třídy - zřízení
jedné trvá údajně 3 měsíce), či vytvoření detašovaného pracoviště v nabídnutých
prostorách v ulici V Kopci, což bylo ze strany města zamítnuto)


Žádáme zastupitelstvo a vedení města Mělník:


1.)  Aby se k této problematice postavilo čelem a neprodleně se jí začalo zabývat!

2.)  Aby byl uvolněn dostatek finančních prostředků na zřízení dalších míst (ač třeba
provizorních), tak aby do podzimu 2012 byly umístěny odmítnuté děti


3.)  Aby do počtu dětí, které mají nárok na umístění bylo počítáno i s dětmi, které
v průběhu školního roku dovrší hranici tří let, nikoli jen děti narozené
do 31.srpna, tak aby i tito rodiče měli možnost se vrátit do zaměstnání…


4.)  Aby se město touto problematikou začalo zabývat systémově a při zvýšeném počtu dětí
v daném školním roce reagovalo na situaci pružně a s předstihem,
nikoli až po neúspěšných zápisech do mateřských škol..V Mělníku dne, 23.5.2012

 

Kontaktní osoba: 
Jitka Kovaříková, Mělník, Studentská 2496

Zdenka Hradecká, Mělník, Pod Vrchem 2985