PETICE za pozastavení schvalovacího procesu výstavby bytového ko

PETICE
za pozastavení schvalovacího procesu výstavby bytového komplexu Rajský dvůr v ul. Palackého č.p. 25 a 26 v Dobřichovicích do doby, kdy dojde ke schválení připravovaného Regulačního plánu města

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme tímto nesouhlas se záměrem výstavby bytového komplexu Rajský dvůr (54 bytů) v ul. Palackého č.p.25 a 26 (parcelní č.719-723, spol. Wax Museum – Svět zábavy s.r.o.) v Dobřichovicích a žádáme příslušné orgány města Dobřichovic, radu města, zastupitele a příslušné orgány státní správy, aby zabránili schválení stavby uvedeného obytného komplexu v investorem navrhované podobě před vydáním aktuálně vypracovávaného Regulačního plánu města (např. vyhlášením stavební uzávěry) a nedopustili tak provedení nezvratných změn v tomto prostoru, které by nebyly v souladu s připravovaným Regulačním plánem.

Výstavba tohoto komplexu v navrhované podobě by znamenala:

  • Výstavbu budovy, která svou výškou (4 nadzemní podlaží) nerespektuje stávající okolní zástavbu (přízemní či patrové rodinné domy)
  • Výrazné a neúnosné zvýšení dopravního zatížení v ul. Palackého (54 bytů)
  • Přímé ohrožení chodců, zejména dětí procházejících ul. Palackého do/ze školy vozidly, která budou z podzemních garáží komplexu vyjíždět do ul.Palackého zejména v ranní špičce
  • Výrazné snížení kvality života a tržní hodnoty nemovitostí v okolí komplexu
  • Výrazný nárůst počtu obyvatel v situaci, kdy kapacitně nestačí mateřská a základní škola, čistička odpadních vod, kanalizace

Žádáme město a jeho zástupce (zastupitele a radu), aby uplatnili, tak jak je jejich povinností dle zákona, veškeré námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce, a učinili vše pro to, aby navrhovaný komplex zcela splňoval požadavky, které budou stanoveny vydaným Regulačním plánem.

Děkujeme.

Více informací o petiční akci najdete na http://projekty-dobrichovice.webnode.cz/

K 13. listopadu 2012 podepsalo tuto petici v papírové verzi 429 občanů. Nyní je možno připojit svůj podpis pouze v této internetové verzi.

Petici sestavila: Mgr. Kristina Millerová, Krajníkova 446, Dobřichovice


Kristina Millerová    Kontaktujte autora petice