Petice proti pojmenování čehokoli v Praze a ČR po Václavu Havlovi

Praha chce podle informací MF DNES po někdejší hlavě státu pojmenovat most přes Vltavu a část nynějšího Rašínova nábřeží, kde Havel podstatnou část života žil.

Václavu Havlovi nemůže být upírána pozitivní role v prezentaci naší země v zahraničí. Zároveň mu ale nemohou být přičítány zásluhy za něco, zač je nemá, nebo dokonce za něco, co neexistuje. Tak jako každý člověk, byl Václav Havel člověk chybující. Ale až v budoucnu bude možno sečíst jeho zásluhy s chybami a posoudit jeho roli na vývoji naší společnosti.

Nesouhlasíme s přejmenováváním a pojmenováváním ulic, nábřeží, náměstí, mostů a čehokoli dalšího v Praze a České republice po Václavu Havlovi. Nesouhlasíme s tím, že jsou Václavu Havlovi dávány zásluhy za něco, zač se přímo nezasloužil. Podle našeho názoru jde o umělé vytváření kultu osobnosti, které by se snad ani samotnému Václavu Havlovi zřejmě nelíbilo.

Tato glorifikace V. Havla neguje roli studentů, umělců a statisíců občanů našeho státu na vývoj událostí v listopadu 1989. V listopadu 1989 nešlo o žádnou Sametovou revoluci, ale o poklidné, pravděpodobně předem dohodnuté předání politické moci komunisty za to, že jim bude ponechána moc politická. Vývoj v naší zemi zejména v telech 1990 – 2 a v letech dalších tomu nasvědčuje. Sám Václav Havel řekl, že „falšovatelé historie svobodu národa nezachraňují, ale ohrožují“.

Dnes, 23 let po listopadu 1989 demostrují lidé ve městech proti nástupu komunistů k moci, k jejich jmenování do vedoucích funkcích v krajích, proti tomu, že komunisté a bývalí politruci vedou naše školství a tedy mají mít vliv na vzdělání našich dětí. Základ tomu, co se děje dnes, byl položen v listopadu 1989 uzavřenými dohodami mezi Václavem Havlem a komunisty a díky nim následnou neochotou Václava Havla okamžitě v roce 1989 zrušit KSČ, SSM, zmrazit jejich majetky a znemožnit nomenklaturním špičkám ovládat naši další politiku a ekonomiku. Nesouhlasíme s tím, aby byly budovány pomníky člověku, který jako hlava státu prosadil sporné restituce vlastního rodinného majetku, omlouval se sudetským Němcům, propagoval tzv. humanitární bombardování Jugoslávie, morálně ospravedlňoval války v Iráku a Afghánistánu. Prezidentu, který sliboval, že bude prezidentem jen jedno volební období a pak se nechal zvolit čtyřikrát. Prezidentu, který prohlásil, že pokud nesplní své sliby, tak odstoupí ze své funkce a neučinil tak, přestože sliby nesplnil.

Žádáme, aby ve věci pojmenování čehokoli v Praze a České republice po Václavu Havlovi město Praha, či jeho městské části, nebo zastupitelstva příslušných měst a obcí vypsala referendum na jehož výsledek budou brát zřetel a aby tato otázka byla projednána na veřejmén zastupitelstvu s možností občanů se k věci vyjádřit, protože o tak zásadních věcech nemůže rozhodovat hrstka vyvolených proti vůli občanů.

Podpisem této petice vyjadřuji nesouhlas s pojmenováním či přejmenováním čehokoli v hl. m. Praze po Václavu Havlovi.


Michal Malý    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Michal Malý svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...