Nejnovější petice

Odchod paní učitelky Svitálkové

Nesouhlasím s odchodem paní učitelky Svitálkové a žádám o její setrvání v MŠ sídlištní Hodonín, zelená třída. 

Vytvořeno: 2021-06-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 11 11

PETICE ZA ZACHOVÁNÍ ČESKÉ KORUNY

„My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, jsme přesvědčeni, že by Česká republika měla zachovat českou korunu. Zároveň vyzýváme podpisem této petice vládu, aby aktivně vyjednávala v Evropské unii výjimku ze zavedení eura, tak, aby existence možnosti platit českou korunou nebyla v ohrožení."

Vytvořeno: 2021-06-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 3812 3771

PETICE ZA PRVNÍ ZVÍŘECÍ HŘBITOV V PRAZE

Dobrý den, Abych přiblížila proč jsem toto začala řešit a nad touto věcí přemýšlet... Minulý týden se nám stala nepříjemná smutná věc, že nám odešel náš rodinný ,,mazlíček´´ a my jsme ze dne na den nečekaně řešili, co dál, bohužel jsme s velkým překvapením zjistili, že v dnešní době 21.století neexistuje způsob, jak chlupatého člena rodiny pochovat se vší úctou, aby neskončil někde na jatkách nebo kefilérii či špinavém kontejneru. Ano, mluvím o místě posledního odpočinku tvorů, ke kterým má člov

Vytvořeno: 2021-06-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 25 24

Chceme Prahu 5 bezpečnou a čistou!

Vážení spoluobčané, milí sousedé, jak jistě sami vnímáte, Prahu 5 dlouhodobě trápí pohyb lidí bez domova a drogově závislých. Nechceme vyvolávat vlnu nenávisti proti lidem, kteří se ať už svou chybou či nepřízní osudu ocitli v těžké životní situaci. Naším cílem je zajistit pro naše rodiny život v důstojném prostředí v okolí našich domovů. Připojujeme se proto jednohlasně k aktivitám paní starostky Mgr. Renáty Zajíčkové, která reaguje na naše výzvy a řešení problému se věnuje. Jen za rok 2020

Vytvořeno: 2021-06-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 439 435

Petice za záchranu zámeckého parku

Vážení zastupitelé obce Kamenice,   my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, abyste zamítli návrh změny územního plánu č.6 obsahující legalizaci parkoviště v zámeckém parku a přerušení Ringhofferovy aleje příjezdovou cestou k tomuto parkovišti.   Je pro nás nepřijatelné parkoviště místo zeleně zámeckého parku, které by znamenalo definitivní devastaci bezprostředního okolí kulturní památky zámku Kamenice. Kvůli stavbě parkoviště a příjezdové cesty padly stromy v bezprostředn

Vytvořeno: 2021-05-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 174 173

Petice za zakázání Chmelíka ve veřejném prostoru.

My níže podepsání žádáme aby Jan Chmelík přestal trollit na webu a radši se věnoval něčemu bohulibějšímu, třeba práci.

Vytvořeno: 2021-05-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5

STOP zabíjení zvířat v zoologických zahradách

PETICE podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním     Množení zvířat a následné utrácení mláďat prováděné v některých zoologických zahradách je NEPŘÍPUSTNÉ. My, níže podepsaní občané, odmítáme lhostejně přihlížet k utrácení zvířat v organizacích, které jsou mnohdy placeny právě z našich daní a tímto se podílet na zabíjení zvířat, které si zoologické zahrady samy rozmnoží a následně utrácí. Prostřednictvím této petice žádáme, aby se zamezilo zbyt

Vytvořeno: 2021-05-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 136 128

Petice za nejvhodnější řešení revitalizace celého areálu Blanice v Týně nad Vltavou

Areál bývalé ubytovny Blanice o rozloze 3 ha, který tvoří rozsáhlou dolní část Hlineckého sídliště, je ve špatném technickém stavu a je třeba co nejzodpovědněji rozhodnout o jeho budoucnosti. Převedení Blanice do rukou města je šancí pro tuto lokalitu. Šance pro Blanici a pro Hlinky je zároveň neopakovatelnou příležitostí pro celé město: • vytvořit moderní městskou čtvrť 21. století vyhovující současným standardům bydlení a služeb v souladu s požadavky všech vrstev obyvatelstva; • propojit areá

Vytvořeno: 2021-05-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 55 53

Protest proti přemístění Jiráskovy sochy na Jiráskově náměstí v Praze

Vedení města ve vší tajnosti chystá bezprecedentní přesun pomníku Aloise Jiráska na Jiráskově náměstí: - současné umístění, které je v souladu s původním záměrem tvůrců, je na náměstí dominantní, což bylo záměrem tvůrců - vyjádřili tím úctu k Jiráskovu odkazu - plánovaný přesun pomníku k domu, ve kterém Alois Jirásek žil a zemřel, by pomník výrazně upozadil, a to do té míry, že by již pomník nebyl dominantou náměstí, ale stál by na nevýrazném, snadno přehlédnutelném místě - Národní památkový úst

Vytvořeno: 2021-05-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 138 133

Proti úplné uzavírce komunikace I/46 ve Šternberku (u koupaliště) a stanovení objízdné trasy související s touto uzavírkou

Signatáři petice tímto vyjadřují svůj zásadní nesouhlas s úplnou uzavírkou komunikace I/46 ve Šternberku (u koupaliště) a stanovením objízdné trasy. Společnost Strabag a.s. pro investora Ředitelství silnic a dálnic ČR bude provádět opravu mostu č. 46-037. Uzavírka předmětné komunikace má probíhat ve třech etapách, přičemž jako objízdná trasa je stanovena komunikace III/44423 (ulice Svatoplukova, Sadová, Opavská, trať Ecce Homo). Žádáme o přehodnocení organizace stavby tak, aby nebylo nutné vést

Vytvořeno: 2021-05-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1158 1156