Nejnovější petice

Petice ke zrušení povinnosti nosit roušky ve školách

Petice ke zrušení povinnosti nosit roušky ve školách dle zák.č. 85/1990 Sb. v platném znění určená Vládě České republiky, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvu zdravotnictví   My níže podepsaní občané z obce Hodslavice a další, vás vyzýváme ke zrušení povinnosti nosit roušky ve školách, alespoň během výuky, a to pro žáky a studenty. Vdechování odpadních metabolitů, kterých se respirací organismus zbavuje, dochází k pomalé intoxikaci organismů našich dětí a zhoršení jejich p

Vytvořeno: 2020-12-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 98 97

Petice za to, aby se Gwendolyn A. Carter oblékla

My, níže podepsaní, žádáme tímto všem dobře známou nebelvírskou roztouženou běhnu Gwendolyn A. Carter, aby ihned přestala obtěžovat své okolí svými hlubokými výstřihy, stálou potřebou se obnažovat a neustálými marnými pokusy o vzbuzení zájmu u mužů o svou vlastní osobu. Trváme na tom, aby se důkladně oblékala a patřičně si zahalovala, neboť pohled na ní vyvolává ve všech mravně počestných mužích odpor, hrůzu a obtížně léčitelnou homosexualitu. Současně tímto vyjadřujeme ochotu zakoupit slečně C

Vytvořeno: 2020-12-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 8 8

Petice PROTI odvolání radní ČT Ing. Hany Lipovské Ph.D.

Poslanecké sněmovně Parlament České republiky V Praze dne 5.12.2020   My, níže podepsaní, svým podpisem vyjadřujeme NESOUHLAS s odvoláním paní Lipovské. Zároveň se ztotožňujeme se zněním přiloženého dopisu.      

Vytvořeno: 2020-12-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 185 182

Petice za to, aby pan Šarapatka už nesepisoval žádnou další petici

My, níže podepsání, žádáme tímto pana radního Šarapatku, aby již nesepisoval žádné další petice. A rovněž tak žádáme všechny notorické podepisovače všemožných peticí, aby své ctěné autogramy napříště psali leda tak černou křídou do komína!

Vytvořeno: 2020-12-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 160 153

Petice proti zákonu o náhradním výživném.

„Musíte se rozvést a partnera poslat do exekuce, jinak žádné peníze nedostanete,“ budou už brzo slýchat matky na Úřadech práce. Děti z chudých rodin chce stát podpořit třemi tisícovkami měsíčně. Podmínkou je, že se vzdají péče jednoho z rodičů, zpravidla otce, a pošlou ho do exekuce. Přesněji řečeno, rozhodnou to za ně jejich matky (děti samy do takových věcí přece nemají co mluvit). Ďábelský plán, jak tisícům dětí rozbít rodinu a připravit je o tátu, se jmenuje zákon o náhradním výživném. Jedno

Vytvořeno: 2020-12-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 71 69

PETICE ZA SPRAVEDLIVÉ VYPLACENÍ KOMPENZAČNÍHO BONUSU OSOBÁM OSVČ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ , KTERÉ VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ OMEZILY V JEJÍCH ČINNOSTI.

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.   ZA SPRAVEDLIVÉ VYPLACENÍ KOMPENZAČNÍHO BONUSU OSOBÁM OSVČ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ , KTERÉ VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ OMEZILY V JEJÍCH ČINNOSTI.   My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o spravedlivé vyplacení kompenzačního bonusu. Z nařízení vlády jsem byli nucení zavřít naše provozovny a ukončit naše služby. Nemůžeme plnit závazky vůči insolvenčním správcům. Jsme naprosto bez přijmu a nemáme ani ja

Vytvořeno: 2020-12-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 119 119

Přejmenování JustDejv27 na Davídek Medvídek <3

Každýmu dam 100 Kč, kdo podepíše. Má u mě blowjob. A osobně mu předám cenu a zaplatim ti hypotéku

Vytvořeno: 2020-12-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5

Spolek pro zachování přírody a krajiny města Jílové u Děčína

Dejme jasné NE přivaděči, který by měl stát v Jílovém. Jednejme o zrušení přeložky silnice, nebo o jeho náhradní variantě. Neokrádejme se o místa, která nám zajišťují odpočinek a relaxaci. Nepřesouvejme pouze průtah městem jinam. Přeložka v současném návrhu není řešení. Kdo jsme? „Jsme Spolek pro zachování přírody a krajiny města Jílové“, dobrovolným společenstvím občanů, jimž současnost i věci příští v Jílovém nejsou lhostejné. Jsme ti, kteří si nedělají politické ambice, ale naopak, na práci p

Vytvořeno: 2020-12-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 169 168

Petice za odvolání radní ČT Ing. Hany Lipovské Ph.D.

My níže podepsaní vyzýváme poslance dolní sněmovny Parlamentu ČR, aby neprodleně odvolali z funkce radní ČT Hanu Lipovskou. Důvody v příloze!

Vytvořeno: 2020-12-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 3001 2889

Vyzýváme firmu Rybízák s.r.o. (IČO: 05887461), aby stáhla svůj výrobek s urážlivým názvem Teplouš a veřejně se omluvila.

Firma má již několik týdnů v nabídce svařák s názvem Teplouš, který prezentuje jako pozitivně přijatý většinou i menšinou. Ve skutečnosti však pod příspěvky k tomuto produktu na sociálních sítích mazala a maže komentáře, které se vyjadřují k názvu odmítavě, a autory odmítavých komentářů BANuje (blokuje je, aby se nemohli nadále vyjadřovat). Řada lidí firmě vysvětlila, že teplouš je nadávka, nikoliv označení něčeho teplého ve smyslu teploty; tzn. nejedná se o žádnou vtipnou slovní hříčku, ale o n

Vytvořeno: 2020-12-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 34 33!-- Large modal -->