Nejnovější petice

Obnovení topení na příbramských středních školách

My, níže podepsaní občané České Republiky, prostřednictvím této petice žádáme o obnovení topení v příbramských školách. Studenti si stěžují na nízké teploty a učí se v zimních bundách a dekách. Všichni chápeme, že energie jsou drahé, ale studenti se nemohou vzdělávat v takových podmínkách.  Děkuji za veškeré Vaše podpisy.

25 Vytvořeno: 2022-10-14 Statistika

Petice proti POVINNÉMU placení zdravotního pojištění

Vážení spoluobčané,tohle je petice proti POVINNÉMU placení zdravotního pojištění byl bych rád kdybyste ji podepsali. K 1.1. 2022 je to : OSVČ - 2627 Kč                  OBZP a zaměstnanci - 2187 Kč                                  Stát - 1487 Kč   Důvodů proti POVINNÉMU placení zdravotního pojištění je několik: 1. Lidé mají právo sami rozhodovat o svém zdraví. Žije zde mnoho lidí, kteří na své zdraví kašlou a dokonce si sami škodí zdraví. Na takové pacienty určitě nechce nikdo přispívat, když

6 Vytvořeno: 2022-10-14 Statistika

Petice proti zrušení železničního přejezdu na staré cestě v Zašové

Správa železnic má v úmyslu zrušit železniční přejezd na trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm, na staré cestě ze Zašové do VM, naproti výjezdu z Veselé. Důvodem je především nemožnost zabezpečit přejezd tak, aby odpovídal současným bezpečnostním normám a relativně malá vzdálenost zabezpečených přejezdů, - na hlavním výjezdu z obce a přejezdu za Motorestem Pelikán. Vedení obce Zašová nesouhlasí se zrušením tohoto přejezdu. Dle zastupitelů obce je v současnosti bezpečnější než hlavní výj

419 Vytvořeno: 2022-10-13 Statistika

Vyhlášení douglasky tisolisté v lese u Doubice za památný strom.

Tímto podpisem souhlasím s podáním podnětu k prohlášení památného stromu dle § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.Příslušný strom se nachází na poz. parc. č. 1532, k. ú. Doubice, obec Doubice, okr. Děčín, Ústecký kraj v těsné blízkosti tzv. „Staré doubické cesty“. Jedná se o vysoce vzrostlý strom douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii), která zde byla vysazena místním lesním hospodářem dávno před vyhlášením Národního parku České Švýcar

113 Vytvořeno: 2022-10-12 Statistika

Genderově neutrální WC na Masarykově univerzitě

My zde podepsaní žádáme o označení toalet na MUNI jako ,,genderově neutrální". Studentům se často stává, že nemohou nalézt toalety určené jejich pohlaví, což může vyústit v nepříjemné situace a mít negativní dopad na jejich zdraví. V nejhorší situaci se ocitají studenti, kteří se identifikují jako nebinární. Naplnění fyziologických potřeb je více než důležité pro efektivní práci na půdě školy, i proto je pro nás blízkost a vhodné označení toalet velmi důležité. Jedním ze špatných příkladů, které

429 Vytvořeno: 2022-10-11 Statistika

LGBTQ+ are people too

I'm completely against homphobia and transpfobia. People are people, love is love. 

7 Vytvořeno: 2022-10-11 Statistika

Petice za složení mandátu Miroslavy Polákové

My, níže podepsaní, kterým není lhostejný osud a pověst města Uherský Brod, požadujeme: SLOŽENÍ MANDÁTU paní PhDr. Miroslavy Polákové, PhD. na funkci zastupitele města Uherský Brod. K tomuto požadavku nás vedou tato fakta: Paní Poláková se aktivně podílela na tvorbě volebního programu hnutí Nezávislých, za které kandidovala. Ten je však v rozporu s programem stran, ke kterým se po volbách připojila. Ve svém propagačním videu za hnutí Nezávislí za rozvoj města nabádá, aby se voliči k tomuto sesk

206 Vytvořeno: 2022-10-11 Statistika

Maty nebude mluvit!!

Asi všichni z vás máte nějakou zkušenost s tím že se v klidu sedíte u své lavice svačíte a najednou ten jeden člověk promluví ano správně v mém případě je to Maty Menčík tahle petice zastává názor toho že by neměl mít právo mluvit prosím vaše podpisy jsou potřeba děkuji.

6 Vytvořeno: 2022-10-11 Statistika

Odklon automobilového provozu u Kapličky na Hraběticích

My pravidelní i občasní návštěvníci "sportovně kulturního" občerstvení Hrabětice Kaplička se podepisujeme pod tuto petici a od roku 2023 žádáme o tzv. letní úpravu provozu automobilové dopravy u tohoto zařízení. Jde nám primárně o bezpečnost a zklidnění situace v nepřehledném místě kdy některé vozy ve vysoké rychlosti odbočují při jízdě od Karlova směrem na Královku a nevidí do odbočení přes živý plot kde se pohybují návštěvníci, stejně tak jako o omezení těch, kteří ve svých vozech přijíždějí o

136 Vytvořeno: 2022-10-10 Statistika

Protestujeme a nesouhlasíme s rozhodnutím zastupitelstva města Česká Lípa o výstavbě venkovního bazénu v Dubici v České Lípě za 250 milionů bez DPH. Žádáme o okamžité odstoupení od uzavřené smlouvy.

Žádáme okamžité odstoupení od smlouvy a zastavení všech příprav výstavby a případně samotné výstavby. Požadujeme zachování areálu přírodního koupaliště v Dubici, včetně 3D hřiště, Wake arealu a parkoviště. Petice vznikla na základě neekonomické investice do realizace 250 milionů korun bez DPH a neekonomickému bodoucímu provozu a udržení všech služeb s tím souvisejících. Navíc nikde není vyčísleno, kolik bude stát další provoz při plném obsazení s využití maximálně 60 dnů v roce (ovlivněno počasí

104 Vytvořeno: 2022-10-07 Statistika