Nejnovější petice

Petice za podmíněné propuštění z výkonu trestu.

  My, níže podepsání, chceme přispět svými postoji k posílení pozitivní argumentace v rozhodovacím procesu vedoucím k podmíněnému propuštění Ludvíka Münstera, narozeného 30. 1. 1974, z výkonu trestu.   Zaručujeme se za Ludvíka Münstera jako za člověka, který celý svůj život přinášel svému okolí přátelské empatie, vždy podával pomocnou ruku, a to mnohdy i na vlastní úkor. Má velkou rodinu, která díky jeho nepřítomnosti citově strádá. Je nezbytné, aby se mohl podílet na výchově svých dětí.    Již

Vytvořeno: 2020-10-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 109 109

Petice za odsouzení tureckých a ázerbájdžánských teroristických činností a zavedení sankcí proti nim.

Zatímco svět bojuje s pandemií COVID-19, 27. září zahájil Ázerbájdžán, podporovaný Tureckem, masivní raketový a letecký útok proti Arcachu (Náhorní Karabach) a Arménii, což představuje existenční hrozbu pro Armény žijící v jejich vlasti. I když to zpočátku v očích mezinárodní veřejnosti mohl být jen další konflikt, nyní je zřejmé, že Arméni bojují proti teroristickým státům. Mírové obce Martakert, Hadrut, včetně hlavního města Stepanakert, a dokonce vesnice a obce na mezinárodně uznávaných hrani

Vytvořeno: 2020-10-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 3215 2871

Petice o využití části multifunkčního hřiště přes zimní sezónu - Ústí nad Labem

Tímto žádáme město Ústí nad Labem, aby bylo přes zimní sezónu, v rámci možností, a teplotního stavu, využito hokejbalové hřiště pod Albertem, vedle bývalého Hotelu Máj, jako veřejné kluziště, a také jako hřiště na hraní ledního hokeje, úděl hřiště, by se dal rozdělit podle hodin, nebo by se denně střídalo.Stačilo by podle počasí, zazimovat, a zalít vodou.Přes zimní sezónu leží hřiště ladem, a myslíme si že je i možnost toto hřiště zpoplatnit, nějakou menší částkou, anebo pronajímat, stejně jako

Vytvořeno: 2020-10-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 7 7

Omezení hlukové zátěže způsobené plynovým plašícím dělem.

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o omezení hluku ve formě akustických výbuchů generovaných plynovým plašícím dělem, které je používáno a užíváno správci místních rybníků.   Zvukově akustická rušivá emise, je natolik inenzivní, že v daných intervalech výbuchů zmíněného plynového děla, proniká i do jednotlivých nemovitostí a zasahuje negativně do osobních či pracovních životů níže podepsaných, a to výražně rušivou formou.   Věc se týká primárně oblastí spadajících do okolí ry

Vytvořeno: 2020-10-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 31 31

Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize

Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím Preambule: Tato petice je výsledkem konsensu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Vznikal během měsíce září, kdy se diskutovaly a zohledňovaly připomínky všech zůčastněných odborníků, kteří stejně jako podepsaní signatáři cítí a využívají svoje občanské právo i lékařskou povinnost se k situaci v naší zemi vyjádřit. Jako lékaři cítíme občanskou povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která těžce dopadla na naši zemi. Jsme si

Vytvořeno: 2020-10-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 74551 73101

Petice za přechod všech středních škol na distanční výuku, kvůli pandemii covid-19.

Tato petice pojednává o nesmyslném rozhodnutí vlády o uzavření pouze některých středních škol a to pouze na dva týdny. Pro příklad Olomouc má okolo 150 nakážených na 100 000 obyvatel, což je více jako mají některé okresy, které se uzavřeli a i přes to všechno budou školy na Olomoucku mít presenční výuku. Nemluvě o tom, že spousta žáků se musí do škol dopravovat autobusem / vlakem ve kterých roušky a nařízení nikdo nedodržuje, stejně jako ve třídě jen málo kdo vydrží s rouškou celý den a s takový

Vytvořeno: 2020-10-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 79 79

Petice za podporu eSim v Apple produktu mobilními operatory

                        Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním                ”Za podporu eSim/LTE v Apple Watch          mobilními operátory„ My, níže podepsání, prostřednictvím této petice žádáme mobilní operátory o podporu eSim v Apple Watch (hodinky) v České Republice, tak jako je podpora v zahraničí (např. Německo).     Děkujeme.     Příloha - Listina základních práv a svobod Čl. 18 (1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného neb

Vytvořeno: 2020-09-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 91 91

Petice za parkování na Poliklinice Prosek

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu pertičním My,níže podepsaní poskytovatelé zdravotní péče a pacienti na Poliklinice Prosek, prostřednictvím této petice žádáme vedení Prahy 9 o urychlené vyřešení problému parkování před Poliklinikou Prosek. Současná situace je taková,že toto parkoviště je cca z 1/3 využíváno okolními obyvateli k trvalému parkování jejich vozidel zdarma a lidmi,kteří využívají toto parkoviště místo P+ R k dojíždění do práce, neboť přijížd

Vytvořeno: 2020-09-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 82 82

Petice proti uzavření středních škol pro maturitní ročníky

Požadujeme plnohodnotnou prezenční výuku pro maturitní ročníky všech středních škol a gymnáziíŽáci mají právo na plnohodnotnou prezenční výuku, která nelze nahradit žádnou formou distanční výukyNevidíme nutnost distanční výuky u žáků maturitních ročníků, pro které je vzhledem k blížící se maturitní zkoušce prezenční výuka naprosto zásadní. Jedná se především o výklad učiva, který distanční výuka nedokáže plně vykompenzovat, např. ze zkušenosti z distanční výuky na jaře víme, že prezenční výuku m

Vytvořeno: 2020-09-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 49 49

Petice proti nouzovému stavu

Petice proti obnovení nouzového stavu v ČR. Je to omezení svobody občanů.

Vytvořeno: 2020-09-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 82 81