Nejnovější petice

Soustrast Turecku

My, níže podepsaní občané, na základě svého práva vyplývajícího z Ústavy a z článku 18 Listiny základních práv a svobod, žádáme Ministerstvo zahraničí, aby jakoukoli formou vyjádřilo jménem České republiky soustrast Turecké republice kvůli aktuální katastrofální vlně požárů, vyvrcholené požárem tepelné elektrárny Kemerköy. Doposud (večer 4. srpna) Turecko zaregistrovalo od 28. července (tedy za 8 dnů) 183 požárů (a stále přibývají další). Zdůvodnění: Samotné vyjádření neznamená finanční či mate

181 Vytvořeno: 2021-08-04 Statistika

Záchrana mostu na Polance v Třebíči

V Třebíči hrozí, že zmizí památka, která patří ke koloritu města, potažmo parku Polanka. Ten most vnímáme všichni jako samozřejmost. Jedná se však o jedno z velmi významných památek města Třebíče. Naštěstí je v plánech. To budiž za plus. Jenže k tomu místu u koupaliště na Polance se hodí i architektonicky. Je škoda tuto symbiózu narušit. Není nutně staré věci nahradit novými. Staré věci mají své kouzlo a svojí historickou vypovídající schopnost. Touto peticí vyzývají občané níže uvedení Třebíč k

87 Vytvořeno: 2021-08-04 Statistika

Protestujeme proti konani koncertu v objektu byv. ledaren v Braniku z důvodu enormniho hluku v zastavene oblasti

Hluk z koncertů v Braníku, které se letos konají téměř denně, je enormní. Zatěžuje zejména obyvatele starého Barrandova, Hlubočep a Chuchle. Jedná se konkrétně o dvě místa- bývalé ledárny, které si pronajal Lucerna Music Bar a retenční nádrž, kde se konají technopárty. Obě plochy, pozemek v ledárnách i retenční nádrž jsou v majetku hl. m. Prahy. Odbor majetku, který spadá do gesce radního Jana Chabra, pozemek pronajal pořadateli technopárty díky udělené záštitě ze strany MČ Praha 4.  Stali jsme

551 Vytvořeno: 2021-08-03 Statistika

Petice proti změně územního plánu a následné výstavbě hospodářského střediska živočišné výroby v katastru obce Plačovice

Touto peticí dáváme najevo svůj nesouhlas se změnou územního plánu a následné výstavbě  hospodářského střediska živočišné výroby v katastru obce Plačovice. Apelujeme na své zastupitele - jednejte v zájmu občanů, kteří si vás zvolili.  Říkáme NE!  plundrování přírody (stavba na orné půdě , zničení lesní plochy),   a snižování kvality života obyvatel  v dané lokalitě ( zápach, hluk , světelný smog , zvýšená doprava - dovoz a odvoz kuřat , krmiva, hnoje...  ) Vyskladnění kuřat navíc probíhá v noci.

21 Vytvořeno: 2021-07-31 Statistika

Tradiční křesťanskou hodnotou je láska

Velmi mne znepokojuje a mrzí, že někteří představitelé římskokatolické církve podporují pravicový populismus, rasismus a xenofobii, a dokonce je vydávají za tradiční křesťanské hodnoty. Obracím se na Vás proto s prosbou a naléhavou žádostí: Zasaďte se slovy, činy nebo společnou modlitbou o to, aby si křesťané přestali spojovat církev s postoji, které nejsou a nikdy nemohou být slučitelné s odkazem Ježíše Krista.  Pravicový populismus se svým ideálem „čisté společnosti“ zcela nepřijatelným způsob

253 Vytvořeno: 2021-07-30 Statistika

PETICE PROTI VÝSTAVBĚ PARKOVACÍCH DOMŮ VE WERICHOVĚ ULICI V PRAZE 5

My, níže podepsaní občané MČ Praha 5 prostřednictvím této petice žádáme, aby MČ Praha 5 zastavila veškeré aktivityspojené s plánovanou výstavbou parkovacích domů na pozemcích před domy Werichova 952/13 až 955/19 aWerichova 948/5 až 951/11, tedy na stávajících parkovištích před těmito bytovými objekty.Dle našeho zjištění si MČ Praha 5 nechala vypracovat studii, podle které by místo stávajícího parkoviště měly býtumístěny víceúrovňové parkovací domy v délce cca 200 metrů.Studie (financovaná develo

110 Vytvořeno: 2021-07-30 Statistika

ZA ZACHOVÁNÍ A REVITALIZACI FRAGMENTU MOSTU PLK. ŠRÁMKA V HRADCI KRÁLOVÉ, SVINARECH (K.Ú. SVINARY)

Dlečl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice:  ZA ZACHOVÁNÍ A REVITALIZACI FRAGMENTU MOSTU  PLK. ŠRÁMKA V HRADCI KRÁLOVÉ, SVINARECH (K.Ú. SVINARY) nesouhlasíme s převodem fragmentu tohoto mostu do majetku  Královéhradeckého kraje a s jeho likvidací.  Význam mostu Historický Most plk. Šrámka z roku 1907, zachovaný v rozsahu jednoho mostního pole, je nejstarším dochovaným mostem v Hradci K

94 Vytvořeno: 2021-07-30 Statistika

Jednorázové vyplacení rodičovské v případě narození 2. dítěte - Zpětná účinnost novely 285/2021 Sb. k 1.7.2021.

S ohledem na skutečnost, nenabití platnosti novely zákona č. 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře č. 588/2020 Sb. k 1.7.2021  z důvodu připomínek senátu, je termín platnosti změny zákona posunut řádově o měsíc. Řada rodin takto příjde o jednorázové vyplacení rodičovské při narození 2. dítěte, v případech kdy není vyplaceno 100% rodičovské. S ohledem na tyto skutečnosti žádáme o zpětnou účinnost novely 285/2021 Sb. k 1.7.2021, tak jak by bylo v případě úspěšného schválení novely předchozí

7 Vytvořeno: 2021-07-30 Statistika

Vystěhování problémových občanů z podnájmu v centru města Přerov.

Touhle peticí by jsme chtěly lidi z Přerova poprosit o podporu a podpis, aby majitel domu na Palackého 23 v Přerově vystěhoval problémové obyvatele z podnájmu. Skoro každý den nebo denně dělají nepořádek, křičí na ulici, v pasáži i v bytě ať je ráno nebo večer v jakoukoliv hodinu. Skoro každý den dochází k nějakému konfliktu. Nebo aby se k tomu město Přerov nějak postavilo a začali tenhle problém už řešit. Děkujeme za podporu.

25 Vytvořeno: 2021-07-28 Statistika

NE - nesouhlas s obnovením těžby čediče v Chuchelně u Semil

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s obnovou těžby čediče v dobývacím prostoru Chuchelna. Odmítáme devastaci krajiny, v níž se nacházejí další tři aktivní lomy. Odmítáme zničení posledního lesa a zdejších vodních ploch.  V roce 2024 má být obnovena těžba čediče v prostoru, jehož území spadá od roku 2015 do globálního geoparku UNESCO. Povolení těžby Obvodního báňského úřadu, uděleného společnosti Eurovia, je z roku 1995, tedy téměř 30 let staré. Těžař není údajně povinen zajistit nový hydrologický

459 Vytvořeno: 2021-07-28 Statistika