Petice na podporu ředitelky MŠ Šiškova

My, níže podepsaní, chceme tímto textem podpořit ředitelku MŠ Šiškova, Bc. Evu Vlastníkovou a žádáme tak Městskou část Prahu 8, jakožto zřizovatele Mateřské školy MŠ Šiškova 2/1223 18200, Praha 8, Kobylisy, aby při prošetřování údajné nekompetentnosti paní ředitelky vzala v úvahu také pohled rodičů či obecně všech, kteří kdy spolupracovali s výše uvedenou mateřskou školou a zejména s ředitelkou, Bc. Vlastníkovou.

Reagujeme tak na pomluvy a (přinejmenším) nepřesnosti, které se momentálně šíří na vrub paní ředitelky, především ve zde zveřejněné "petici" s žádosti o prošetření poměrů ve školce a odvolávání paní ředitelky ze dne 9.11.2023 a které podle nás v žádném případě nekorespondují se situací v mateřské škole.

Paní ředitelka Bc.Eva Vlastníková je ve své funkci skutečně mnoho let a to především proto, že svou práci dělá skvěle, zejména co se týká komunikace s rodiči. Vždy se snaží vyjít vstříct (a že to není snadné), pokaždé si vyslechne názor a je ochotná přijímat nové podněty pokud je to jen trochu technicky a administrativně možné. Má neskutečně pěkný vztah k dětem i k nám, rodičům.

Řada níže podepsaných podepisujicich má, či v minulosti měla své děti v MŠ Šiškova (často více dětí) právě z důvodu, že je vedena Bc. Vlastníkovou, protože spolupráce s ní je perfektní. 

Nejsme si vědomi jakéhokoliv problému mezi paní ředitelkou a pedagogy, což značí, že pokud zde nějaká situace nastala, nemá to dopady ani na rodiče ani na děti.

Naopak stávající šikanózní jednání (zejména v "petici" z 9.11.2023) vůči paní ředitelce dopadá na náladu pedagogického sboru i rodičů, kteří jsou (jsme) v naprostém šoku ohledně nespravedlnosti s jakou je k paní ředitelce přistupováno a jednáno.

Žádáme tedy o vyslyšení i většinové části rodičů, kteří jsou vděčni za vedení MŠ Šiškova, tedy za Bc. Evu Vlastníkovou, která své práci zasvětila většinu života a dělá jí s láskou a pochopením pro rodiče i děti. Rozhodně není nekompetentní osobou, která by se měla odvolat.


Mgr. Klára Zmeková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Klára Zmeková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...