Petice proti přejmenování letiště Ruzyně na letiště V. Havla.

zoufalec

#3626 Proč ?

2012-01-13 13:25

Jsem přesvědčen, že by si to sám Václav Havel nikdy nepřál. Tak tak mi vrtá hlavou kdo a proč to chce ?

Nepřihlášený uživatel

#3627

2012-01-13 13:26

souhlasím s textem petice jak je formulována.

Nepřihlášený uživatel

#3628

2012-01-13 13:28

Každý soudný člověk když zapátrá ve své paměti, či v dobových materiálech, musí vědět, že od chvíle kdy se z odpůrce režimu (oponenta) stal "politik", že veškeré jeho veřejné skutky, včetně jeho mlčenlivého souhlasu s tím, jak byla (a je) ničena tato země, jsou úplným popřením všeho,.o co dřív usiloval.(Kromě pomoci budhistům v Čechách.)Mohl-li bojovat proti zlu za komunistů,měl stejně tak bojovat proti němu za "svého režimu"! (Např.:nelézt Američanům do zadku,dodržet vlastní slovo a nepomáhat zřizovat u nás "liberální kapitalismus",odporovat všemi způsoby rozdělení státu, lžím, tunelování a krádežím našich nových vládců! Nenapomáhat bratovražedným bojům v Jugoslávii, nežádat o "vojenský zásah" v Iráku, apd.,apd.(Také tvrdil, že nestojí o navrácení rodinného majetku, kvůli kterému se pak soudil s bratrovou rodinou!)

Nepřihlášený uživatel

#3629 Jako letecký zaměstnanec...

2012-01-13 13:29

...jsme se já i moji kolegové aktivně účastnili dění v roce 1989. Výsledkem bylo, že nás pan Havel považoval všechny za komunisty. Bližší se dovíte v závěrečné pasáži tohoto článku: http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2010120506 . Právě z těchto důvodů velice důrazně protestuji proti přejmenování letiště.

Nepřihlášený uživatel

#3630

2012-01-13 13:29

Není důvod letiště pejmenovávat. Když pominu "virtuální důvody za zásluhy" tak je to velmi nepraktické. Bude to stát zbytečné peníze, a většina lidí na Zemi, nebude vědět které letiště je letiště Václava Havla.
jarinek

#3631 Re: Nenavist a zloba

2012-01-13 13:31

#3533: jh - Nenavist a zloba

My tady milý/milá p. jh jen svobodně diskutujeme, vyjadřujeme svůj názor a probíráme se historickými fakty. To se v demokratické společnosti obvykle smí. Chcete-li čirou Nenávist a zlobu, přečtěte si laskavě http://www.petice24.com/forum/22491#15. Možná se po zralé úvaze plácnete přes pusu.

Obávám se, že za vaše přirovnání se musí chudák K. Čapek v hrobě obracet...

Neberte to prosím osobně, ale možná by neuškodil jiný informační pramen, než naše masmédia. Pokud jste neměl/a jako já možnost účastnit se Listopadu osobně, hledejte, čtěte, srovnávejte ... a nenechte sebou manipulovat!


Nepřihlášený uživatel

#3632

2012-01-13 13:32

Letiště Ruzyně je bránou ČR do celého světa. Její podoba včetně názvu by proto měla být promyšlená, neměla by o nás podporovat nesprávné předsudky a měli by se k ní mít možnost vyjádřit všichni obyvatelé ČR.
Friedrich Schiller

#3633 Neznáte své papenheimské

2012-01-13 13:34

Třeba vedle Dr. Háchy je V.H. morálním trpaslíkem.

Nepřihlášený uživatel

#3634 Re: Proč ?

2012-01-13 13:41

#3626: zoufalec - Proč ? 

 Jsem přesvědčen, že ihned poté, co by si sám Václav Havel pojistil, že se tak stane, se skromností sobě vlastní by pronesl řeč, že by si to byl býval nikdy nepřál, ale jaksi, co se dá dělat, že?


Nepřihlášený uživatel

#3635

2012-01-13 14:01

Kult osobnosti už tu byl.Národ, který si nepamatuje svou historii, si ji bude muset zopakovat.

Nepřihlášený uživatel

#3636

2012-01-13 14:08

K argumentům v Petici uváděným není potřeba nic dalšího uvádět. Myslím si, že referendům by bylo více než na místě, výsledek by byl objektivní a málo zpochybnitelný.
Mám za to, že pojmenování letiště po nějaké osobnosti, byť sebe významnější, není to nejlepší řešení. Po celém světě je většina např. letišť pojmenována nejen podle města v němž leží, ale hlavně podle čtvrti. Viz třeba v Nizozemí, Rakousku apod. Nechť tedy rozhodnou lidé sami. Ji.

Nepřihlášený uživatel

#3637

2012-01-13 14:14

Kalousek prohlásil, že důležitým faktorem k přejmenování bude postoj Havlovy rodiny. Patří snad letiště Havlům ????? :-O
Předávejte petici dál prosím, přece tu nebude Havlov..


Nepřihlášený uživatel

#3638

2012-01-13 14:17

Ruzyně ve zdraví přežila Masaryka, Beneše, Hitlera, Lenina, Stalina, Gottwalda, Svobodu i Husáka. Ušetřme jí i této krátkodobé hysterie.
Huhna

#3639 Re: a čeština

2012-01-13 14:18


Nepřihlášený uživatel

#3640

2012-01-13 14:25

Pojmenovavat letiste po kolaborantovy a vlastizradci si ze me delaj asi prdel ne at tahnou s humanitarnim bombardakem.
jarinek

#3641 Re: Nenavist a zloba

2012-01-13 14:26

#3631: jarinek - Re: Nenavist a zloba

My tady milý/milá p. jh jen svobodně diskutujeme, vyjadřujeme svůj názor a probíráme se historickými fakty. To se v demokratické společnosti obvykle smí. Chcete-li čirou Nenávist a zlobu, přečtěte si laskavě http://www.petice24.com/forum/22491#15. Možná se po zralé úvaze plácnete přes pusu.

Obávám se, že za vaše přirovnání se musí chudák K. Čapek v hrobě obracet...

Neberte to prosím osobně, ale možná by neuškodil jiný informační pramen, než naše masmédia. Pokud jste neměl/a jako já možnost účastnit se Listopadu osobně, hledejte, čtěte, srovnávejte ... a nenechte sebou manipulovat!

Zkuste se pak i zamyslet nad konkrétními činy p. Havla - tj. vynechte všechny obecné a snadno zneužitelné bláboly typu "porozumění mezi národy" a "světový mír". Dejte si tu práci a jmenujte: toho a toho dne udělal přesně toto... Obávám se, že jako my kritici objevíte, že ve srovnání se skutečnými velikány naší historie - jak státotvornými jako Karel IV., tak kulturními jako Karel Čapek - je p. Havel jen bezvýznamná prázdná bublina. Jinak prostý český člověk se svými ctnostmi i nectnostmi, kterých i my ostatní máme svoji míru - ale určitě nechceme po sobě něco pojmenovávat. A ani on by nechtěl...

Přečtěte si třeba toto, již to tu bylo uvedeno: http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2010120506 (nejlépe odzadu, pak pozorně celé a ještě jednou, dokud Vám to nedocvakne :-)

Jaromír Kulhánek, Jiříkov


Nepřihlášený uživatel

#3642 Re:

2012-01-13 14:26

#1: -

 

 

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.


Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže „Bohemia". Oba financovali Sionistické organizace, zednářské lóže, PEN-klub a oba byli členy Rotary-klubu. Současné bohatství, resp. zrestituované majetky jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla Václav Havel, majitel stavební firmy a stavitel Lucerny. Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou.


Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barrandovských studií, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucernafilm a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů.


Po začátku války vstoupila na Barrandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k prominentním Židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s Gestapem


a SD (Sicherheitsdienst). V Lucerně (která byla ve vlastnictví Havlů) ustavili rezidentůru SD a zřídili konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Miloš Havel zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník pražského Gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a vězení.


Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s StB. Miloš Havel podepsal StB také spolupráci. Po navázání spolupráce s StB odcestoval Miloš Havel do Německa.


V Západním Německu požádal Miloš Havel jako „pronásledovaný" český Žid za války o odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barrandovských studí německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu jej odškodnil.


Vraťme se však k Václavu Havlovi. Ten se programově angažoval v Chartě 77, ve které byla řada (bývalých) komunistů, tzv. „osmašedesátníků". Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl rovněž členem KSČ a to do roku 1967.. Všichni mluvčí Charty 77 byli Židé nebo zednáři.


Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády (vlastnil luxusní Mercedes), obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost Na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance.


Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkonu Melantrichu mával nadšeným statisícům doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě.


V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce. Vzhledem k hrozbě nároků sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve po 25.2. 1948.


Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční


předpisy o navracení majetku ztraceného po roce 1948, nevztahují. Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal.


Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002: „Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát, ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl a ne tehdy, když jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila, já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety." Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč.


O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat. Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou tzv. sametové revoluce a falešného sametového „národního obrození". Restituce příjemně postihly řadu disidentů z Charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77 (Židovka) Marta Chadimová , jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77.


Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25.2.1948 si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety.


Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO (aneb „Akademie KGB") Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova „peněženka". Naskýtá se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje.


Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem StB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka.


Dnes je (bývalý) majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Barrandovské terasy, tak Lucerna. Havel však rozhodně nezchudl, svá aktiva má uložené jinde.


Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují Židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za „jednoho z nejlepších synů národa" vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polopornografických snímků a


sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, kterak se instalovaná „česká kulturní elita" (většinou tvořená Židy) utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti.


Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý život žil s maskou bojovníka s totalitou a s komunismem, již v období Charty 77 s (bývalými) komunisty ochotně spolupracoval. A navíc jak už bylo řečeno byl sám bývalým komunistou. Po jeho úspěšném 17. listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariána Čalfu. Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve státě a zednářské lóže, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a Občanského fóra, vlády a diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím.


V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou hrou „Asanace", natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi osmiminutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem. Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lóže v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lóže byl uveden Arthurem Millerem, Židem a bývalým americkým komunistou. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu (Ritual of Knight Kadosh z roku 1879). Etika rytířů 30. svěcení (Kádoš) je v rituálu charakterizována takto: „Moi, rien que moi, tout ŕ moi, tout pour moi, et cela par tous les moyens quels qu´ils soient", tj. Já, nic než já, všechno mě, všechno pro mne a to všemi prostředky, lhostejno jakými. Stupeň rytíř Kádoš je pojmenován podle rabína Ha-Kadoshe. V zednářském řádu Kádoš existuje 7 stupňů. Václav Havel byl zasvěcen ve stupni 1. jako Le Kadosh Israelite (Kádoš Izraelita).


Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen (vyvolen) pro výkonnou politickou roli. V den své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což v nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcenci v celém světě však věděli, že patří králi bosákuslužebníku Židů. Krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský Kurier přinesl fotografii Havla, na níž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o Zeď nářků, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu.


Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku morálky a národního cítění se Václav Havel podepsal ještě více, než celý komunistický režim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako „morální symbol", tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou a neupřímnou morálku za svou.


Autor: J. Ahorn


Čítajte


Nepřihlášený uživatel

#3643

2012-01-13 14:41

Jsem šokována, stále nechápu proč by měl být tak oslavován. Ničím nevynikal,o ničem nerozhodoval, nic neprosadil - bohužel, možnost měl. Jaký to byl člověk to vědí jen jemu blízcí ,protože do listopadu 89 jej větší veřejnost nepoznala. Budoucnost ukáže, jaký to byl člověk.


Nepřihlášený uživatel

#3644 Re: cactus

2012-01-13 14:44

#3: - cactus

a proč ne? Po SR se všechny Leninovy, Lidových milicí, Gottwaldovy atd. ulice a náměstí přejmenovaly na Masarykovy a nikomu to nevadilo, tak proč ne letiště?

Staromilec

#3645 Re: cactus

2012-01-13 14:46

#3: - cactus 

Navrhuji, aby na příštím zasedání Valného shromáždění OSN náš pan ministr zahraničí (jestli se podaří jej probudit) doporučil přejmenování celé naší Země na Planetu Václava Havla. 


Nepřihlášený uživatel

#3646

2012-01-13 14:56

nesouhlasim s přejmenovanim letište je to moc rychle a umele podporovane chce to čas.

Nepřihlášený uživatel

#3647

2012-01-13 15:03

Plně souhlasím s obsahem petice, která je pravdivá a poplatná dnešnímu stavu naší společnosti.

Nepřihlášený uživatel

#3648

2012-01-13 15:07

Plně souhlasím s peticí a chtěl bych upozorni, že nejvíce horují za přejmenování Ruzyně ti co od židozednáře nejvíc nahrabali a jemu podobní....., myslím si, že člověk, který svým chováním, vystupováním, činy šel proti většině občanů této země ve všech směrech, vědomě lhal, poškodil zájmy republiky ve prospěch jiné mocnosti a úzké skupině lidí kolem něj mimo jiné spolupráce s bývalými členy KSČ, příslušníky STB, bombardování Srbska, mírové války za demokracii v závěsu jedné mocnosti kdekoliv na světě, radar, restituce, amnestie, zavlečení multikulti a potlačování národní hrdosti celkově zahraniční politika proti Číně,Rusku,arabskému světu by neměl být vyzdvihován jako myslitel myslitelů - polobůh, ale spíše by se mělo zvažovat zda tento prominentní disident nespáchal činy, které by šli kvalifikovat jako vlastizrada a jim podobné, protože dle mého selského rozumu zde nemůže být pochyb, že jeho jednání nejednou poškodilo zájmy občanů této země, ale i republiky, ale to se v současné době nenosí....ti co prosazují přejmenování Ruzyně by si měli uklidit před svým prahem a bez sametových čoček se podívat do historie, protože jak ve světě tak u nás jsme již kulty osobnosti měli a vždy dopadli neslavně a obávám se, že tak by to mohlo dopadnout i v tomto případě. Pravda a láska nezvítězila nad lží a nenávistí, čekám, že Blaničtí rytíři již brzy přijedou a pomohou této zemi z marazmu do kterého nás tento člověk z velké části zatáhl a pomohl implementovat.

Nepřihlášený uživatel

#3649 Re:

2012-01-13 15:08

#13: - Hovno je ti znamo.

 

Pepa

#3650 Re: Re: absolutní nenávist komunismu !!

2012-01-13 15:09

#24: nekomunistka - Re: absolutní nenávist komunismu !!

Je až tristní, jak Havlovi obdivovatelé nesmyslně a lživě vynášejí jeho de facto neexistující podíl na nastolení demokracie v zemi. O dalším směřování Československa bylo rozhodnuto, jak už to známe z historie, bez nás. Byli jsme poslední ze zemí východního bloku, kde propukly lidové nepokoje. Mysleli jsme si naivně, že jsme si cosi vybojovali a mocní tohoto světa nás při tom shovívavě nechali (ale to je na jinou diskusi :o))). Pan Havel demokratické zřízení nevynalezl ani nevlastnil, dokonce nebyl ani jeho nositelem - pouze jakýmsi plně nahraditeným symbolem, a to je rozdíl. Stejně tak tím symbolem mohl být kdokoli jiný a směřování země by se tím nezměnilo. Ovšem jakmile si někdo dovolí v rámci oné demokracie a názorové plurality projevit jiný než médii prosazovaný názor na Havla a jeho působení, je agresivně a vulgárně napadán a označován za komunistu apod. Je moc smutné sledovat, jak snadno si část tohoto národa nechá vymýt mozek mediální masáží, jak otrocky papouškuje to, co slyšela v televizi, aniž by se namáhala vytvořit si svůj vlastní názor na základě objektivních faktů. Opakovat to, co je médii vydáváno za všeobecný názor je totiž nejjednodušší - a lidé jsou pohodlní myslet. Nejsem optimista, pokud jde o výrazný nebo dokonce rozhodující dopad této petice, nicméně DÍKY ZA NI! Hezký den všem. 

 

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.