Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka

Kateřina Kutarňová

#26 Re:

2015-05-21 12:20

#23: -  

 Já s Vámi v jednom bodu souhlasím. Myslím si, že některé ze zákeřných nemocí, které jsou dnes považovány za vymýcené, jsou "vymýcené" právě díky očkování. Leč, existuje druhá strana věci, a sice, že povinné očkování by mělo spadat do kompetence ministra zdravotnictví + je-li uzákoněno, je třeba specifikovat velmi přesně nemoci, proti kterým očkujeme. Tento bod jsme do petice zařadili, protože si nepřeji, aby do mého nezletilého dítěte kdokoliv mohl cokoliv píchnout, aniž by měl povinnost mě o tom informovat. Což byl přesně jeden z nápadů ministra Chládka a důvod, proč jsme nakonec tento bod do petice zařadili. Jestliže škola nemá povinnost informovat mě, že k nějakému očkování dojde a jestliže zároveň není zákonem specifikováno, proti kterým nemocem je třeba dítě očkovat, pak se tu skutečně otvírá obrovský prostor pro zvůli. Tedy, osobně nemám problém s očkováním jako takovým, ale mám problém s očkováním, které probíhá na půdě školy bez mé přítomnosti (a tedy možnosti zkontrolovat, že se dítěti podává "ta správná" látka) a nutnosti mě předem informovat. Stejně tak mám problém s tím, aby bylo v zákoně prostě uvedeno "očkování" bez přesné specifikace. Zároveň nechápu, proč by se případné povinné očkování nemohlo řešit na úrovni pediatr-dítě-rodič, stejně jako je tomu v prvních letech života.


Nepřihlášený uživatel

#27

2015-05-21 15:36

Petici jsem podepsal, ale nesouhlasím s protesty proti povinnému očkování a proti preventivním prohlídkám. Všemu tomu jsme se podrobovali i za bolševika, včetně preventivních prohlídek u zubařů a bylo to dobré. Je nesmyslné při změně politického systému všechno vyhodit. Například nechápu, proč při takové změně musí začít růst z fotbalového stadionu a Zimního stadionu v Brně stromy. Tato objekty nejsou vůbec předmětem jakékoliv politiky. Rodiče. kteří nechtějí očkovat své děti jsou sobečtí vůči druhým a vyjadřuje to jenom to co tvrdím, že jsme tzv. lidovou demokracii vyměnili za demokracii bezbřehou, kdy si každý myslí, že si bude dělat co chce bez ohledu na ostatní. Viz: http://www.kolibal.cz

Nepřihlášený uživatel

#28

2015-05-21 17:56

kam jsme to dospělí, čipovat, to snad ne?

Nepřihlášený uživatel

#29

2015-05-21 20:56

Považuji za nedůstojnéjak nastupující ministři nových vlád, předvádějí v ministerských postech své IQ.

Nepřihlášený uživatel

#30

2015-05-22 05:45

Vážení, bavíme se tu o tom, jaký je pan ministr diletant... Opravdu? Nejsou to, co dělá, náhodou velmi promyšlené politické kroky? Voliči ČSSD jsou převážně lidé s nižšími příjmy a nižším vzděláním. Nepěstuje pan Chládek destrukcí českého školství cíleně nové generace voličů pro svou stranu? Zhoršuje se čtenářská gramotnost, nelepší se jazyková vybavenost českých dětí? Báječné, aspoň klesá nebezpečí, že by samostatnou četbou nebo cestováním do zahraničí mohly získat nějaké vlastní názory! Propadla čtvrtina dětí u maturity z matematiky? Ne, výuku matematiky kvůli tomu zlepšovat nebudeme. Poslouží to jako důkaz, že tyto děti na střední školu nepatřily a šup s nimi do výroby. (Moc by mě zajímalo, jestli vlastní děti jednou pan ministr pošle na dvouletý učňák, jak to radí ostatním...).


Nepřihlášený uživatel

#31

2015-05-22 13:14

Já myslela, že se píše rok 2015, ale pan ministr si toho nějak nevšiml a posunul se v čase o pár desítek let dozadu.
Nic jiného mě k tomu nenapadá

Nepřihlášený uživatel

#32

2015-05-23 12:48

Automaty nejsou takový problém, ale buzerace s povinnou předškolní docházkou (a s ní související nutnost, aby bylo dítě očkováno), natož preventivní čipování dětí je choromyslný výplod nebezpečného pomatence, který zneužívá svou moc.

Nepřihlášený uživatel

#33

2015-05-24 19:26

takový člověk, jako je Chládek, vyhodit- a to okamžitě-
antikrist- V knize Zjevení 13kapitola.Nepřihlášený uživatel

#34

2015-05-25 07:21

Dobrý den, nesouhlasím s navrhovanými změnami ministra školství p. Chládka, tudíž jsem se rozhodla petici podepsat. Apeluji touto cestou na ostatní rodiče, kteří taktéž nesouhlasí se změnami v zákonu, aby petici podepsali. S veškerou úctou, Petra Houštecká.

Nepřihlášený uživatel

#35

2015-05-25 08:30

Nesouhlasím s jedinou věcí - tyto návrhy nejsou chaotické, ale zcela systematické a promyšlené - mor juvenilní justice

Nepřihlášený uživatel

#36

2015-05-25 08:42

Jsem rodič, otec 4 dospívajících a dospělých dětí, a zároveň jsem už 22 let učitelem. Z vlastní zkušenosti vidím, že ani ta nejlepší škola nedokáže nic zásadního, pokud není dětská výchova zajištěna rodinou, jejím působením.

Nepřihlášený uživatel

#37

2015-05-25 09:48

Náš stát nepodporuje rození dětí a když už se narodí tak se je pod zástěrkou"právo dětí"snaží likvidovat .Viz.př.v petici.

Nepřihlášený uživatel

#38

2015-05-25 15:38

Dobrý den,

velmi rád bych podepsal tuto petici, ale nepodepíšu, protože v části vašeho dopisu je reklama na DAROVÁNÍ VAJÍČEK s čímž já jako křesťan nesouhlasím a i jako rodič s tím nesouhlasím.

 

S pozdravem Jiří Pavka

 

Jana Jochová
Autor této petice

#39 Re:

2015-05-25 17:17

#38: -  

 Vážený pane Pavko,

 

také se mi tato reklama nelíbí, již mě na ni pár lidí upozornilo, mně se zatím nezobrazila. Ale bohužel obsah reklamy na tomto webu neumíme nijak ovlivnit. Není to náš web, pouze zde sdílíme náš dopis a toto je i pro nás nepříjemné překvapení. Je na Vás, jak se k tomu postavíte. Doufám, že to neodradí další a pochopí, že toto není náš záměr.

Děkuji. Jana Jochová


Nepřihlášený uživatel

#40 Re:

2015-05-25 18:56

#27: -  

 Zmíněný bod v petici nevnímám jako útok na povinné očkování, ale jako vyjádření nesouhlasu proti povinnému očkování bez souhlasu rodičů - v současné chvíli mám minimálně možnost vybrat z více vakcín (s rozdílným hrazením zdravotních pojišťoven atd.) a řešit aktuální zdravotní stav konkrétního dítěte atd.... Dovedu si představit kam by vedlo prosazení tohoto návrhu - nějaká firma vyvine vakcínu, podplatí na správném místě... a my jako rodičové budem jenom přihlížet!!!


Nepřihlášený uživatel

#41 Re: Re:

2015-05-25 20:40

#6: DZ - Re:  Tak tady bych se ohradila, jako dlouholetý učitel jsem přesvědčená, že jednotná maturita má své opodstatnění. Je to silný protikorupční krok - ono je to dost hnusné, když někdo něco umí a má maturitu a někdo nic neumí a má ji taky a s lepším výsledkem, jak bývalo obvyklé. Druhá věc jsou některé konkrétní kroky, jak je uplatňována, tam se samozřejmě vyskytuje spousta neduhů. A ještě jedna věc - co je jednotná maturita realizována, neuvěřitelně se zvedla úroveň výuky na některých typech škol. Prostě už to není zadara...

 

 


Nepřihlášený uživatel

#42

2015-05-25 21:52

Stát nemá právo diktovat rodičům s jasným názorem na péči o své děti, jakým způsobem o ně budou pečovat. Za děti nesou odpovědnost rodiče - a rodiče mají právo o své děti pečovat, děti mají právo na to, aby o ně pečovali rodiče, nikoliv vláda (ještě k tomu s takovýmito manýry). 


Nepřihlášený uživatel

#43 Re:

2015-05-26 04:24

#17: -  

 Milá paní, nevím, kolik jste školní docházce věnovala Vy, ale fakt, že číslovky patří do ohebných slov, se učí v obecné škole, tedy podle Vás sotva v 10ti letech a přidané koncovky jsou anglofilním hanobením jazyka, vracejícím stav mluvnice do poloviny 19. století, se Vás patrně příliš nedotkl. Možná Vám od útlého věku pravopis nekontroluje hlava, ale MS Word...

- Omlouvání vlastní nepřítomnosti plnoletými žáky bylo vymyšleno později, než 9. třída.

- U tabletů si sama nabíháte - učivo kdykoliv kdekoliv, takže proč vlastně chodit do školy?

Jak by Vám mohl říci J. Werich: Potěš Vás příroda!


Nepřihlášený uživatel

#44 Re:

2015-05-26 08:01

#31: -  

 Milá paní,nemýlite se-píše se r.2015,ale naši ministři přišli o rozum,jestli nějaký měli.Zanás rozhodují zcela nesvéprávní jedinci.Je vůbec ještě tohle naše VLAST?Pro rady,co musíme my občané, létají jak o život za velkou louži a pak se nestačíme divit.Ještě nebyo slyšet,že by se ptali co potřebuje stát a lidé vněm.Pošlapali vše co bylo nám drahé.Na co sáhli zpřevráceli vzhůru nohama a nám zřejmě nezbývá,než pod různými vyhrůškami plnit jejich nesmysly.Pevně věřím,že se to změní a doufám,že není pozdě.Všichni do jednoho a do prvních řad by za odměnu,co pronás udělali jít bránit americkou svobodu,ale hodně daleko od naší ještě krásné země.


Nepřihlášený uživatel

#45

2015-05-26 08:56

Nesouhlasím se zavedením tabletů pro děti na prvním stupni, děti
které se teprve vyvíjí a mají kolem sebe příliš mnoho techniky, jsou citově oploštělé...

Nepřihlášený uživatel

#46

2015-05-26 09:50

Měla by být uspořádána petice - "Méně elektroniky ve základních školách" a tamtéž zákaz mobilů.

Nepřihlášený uživatel

#47

2015-05-26 13:05

Přidávám se k dopisu napsaného panu ministrovi.Marie

Nepřihlášený uživatel

#48

2015-05-26 15:27

Podporuji tuto petici, nepřeju si čipované děti, nesouhlasím se zvrácenou sexuální výchovou na školkách a školách. Dále bych podporovala, aby se děti po ukončení školní docházky mohly rozhodovat z vícero škol, ne jen z jedné.
Petr

#49 Petice za odvolání ministra Chládka

2015-05-26 18:39

Nesouhlasím s peticí.

I když připouštím, že s některými body bych polemizoval.

Např. s tablety pro první třídu si nejsem tak jist, pokud nevím, jak by výuka měla vypadat a co by děti měly s tímto tabletem dělat. Zásadou je, že elektroniku a pokrok nelze vymýtit, je třeba ho ale citlivě do škol zavádět, přičemž prioritou musí být naučit žáka logicky a systematicky pracovat, samozřejmostí je zvládnutí matematiky a češtiny bez použití prostředků výpočetní techniky.

Jednotné přijímací zkoušky vítám, protože v současné době se nám dostávají na školy i ti, kteří tam nemají co pohledávat. Stejně tak je to s maturitami apod. Pokud se hlásím na školu, např. gymnázium, musí mi být jasné, že budu studovat i matematiku a budu z ní maturovat a pokud na to nemám, pak si musím vybrat pro mě přijatelnou školu atd. atd.

Nesmyslné je ale trvat na zachování soukromých škol, ty nepřináší nic pozitivního, hovoříme-li o středním a vyšším vzdělávání, neboť jejich jediným zájmem jsou finance, nikoliv naučit a vychovat vzdělaného člověka v oboru. Církevní školy, doufám, snad ještě mohou předávat alespoň morální kredit, úroveň těchto škol moc neznám.

Povinná školka - ano, to je k diskuzi, ale myslím, že to bylo řečeno tak, že to byla nutnost z "globálních" důvodů.

Preventivní prohlídky - nechápu proč by u preventivní prohlídky musel být rodič, myslím u dětí v ZŠ... u předškoláků bych to ještě chápal, ale v tomto případě nechápu. Čeho se bojíte?

Hodina tělocviku navíc a jiné údajně "chaotické nápady" - nevím proč by vadila hodina TV navíc, když, jak víme, řada dětí se téměř vůbec nepohybuje, sedí jen u PC...zajímalo by mě, zda vy petenti jste schopni tedy doma dítě udržet bez počítače a zajistíte mu dostatek pohybu... 

Jsem z učitelského prostředí a vím co se ve školách děje.

Kdo ví čeho jsou dnešní děti schopny - ne všechny, nechci bagatelizovat - ví, že je třeba naopak nasadit přísnější metr a ne spoustě flákačů, grázlů, dětí z "lepších rodin" a jiných jen zametat cestičky a nepřiměřeně je chránit, aby jim náhodou vě škole nedal někdo špatnou známku nebo, a to už by byl vrchol, že by třeba neprospěli.... Ukázka z minulého týdne, kdy finančně velmi dobře zajištěný známý si stěžoval, že jeho dítě také dostalo poznámku jako ostatní, protože opakovaně nedoneslo úkol a velmi se pohoršoval, že tato známá učitelka si to dovolila... A druhý, známá ve věku 45 let napodruhé neudlělala maturitu na nějaké nástavbě nebo co to bylo za školu, Pythagorova věta neví stále k čemu je,  čeština s odřenými zády....i když je mi jí líto, myslím, že takto by to mělo být a ne že povstanou petenti a budou žádat zjednodušení maturit apod. Podívejte se, kolik studentů letos neudlělalo  maturitu, 50%! Naše školství je špatné, je dobré, když se s tím někdo snaží něco udělat.

A proč to všechno píši? Abych poukázal na to, že jsou jiné problémy, které je třeba řešit. A to i na straně rodičů, což vy si vůbec nepřipouštíte...Škola slušnosti, morálce a dalším důležitým vlastnostem děti nenaučí, může pomoci, důležitá je však výchova v rodině, ne jen zametání cestiček tomu svému...

Z vaší petice je jasné, že vám nejde o zlepšení školství, žádné nápady nemáte, jen opět máte obavy, aby náhodou zrovna ten váš nepadl do té skupiny dětí, o které tady píši.

Navrhněte co by se mělo zlepšit, kterým směrem by se tedy mělo školství ubírat atd. Ale to co tady dnes je, to produkuje v řadě případů jen tupce a hlupáky, dnes se všichni honí jen za tituly, vůbec jim nevadí, že nic neumí, kdo má peníze, ten zaplatí dítěti soukromou školu, že nic pak neumí, to je nazajímá. Vidím to v praxi, někteří vysokoškoláci jsou vědomostně na úrovni studentů 1.-2. ročníků střední školy.

Petra Karviná

#50 Re: Re:

2015-05-27 08:04

#43: - Re:  

 Vážený pane, to, že matka 5 dětí vysloví názor, který na těchto stránkách v souvislosti s peticí není vítaný by nemělo znamenat, že se stane terčem Vašeho znevažování a prezentace vlastních nadstandartních vědomostí. Kste zajisté vzdělaný člověk a proto by bylo právě od takovýchto lidí více vhodné, reagovat na názor, se kterým nesouhlasíte, jasným, zřetelným a zároveň vlídným a vstřícným sdělením protiargumentů.