Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka

 

 

 

 

V Praze 18.5.2015


Vážený pane premiére,

píšeme Vám se závažnými obavami, které se týkají konání a nápadů ministra Marcela Chládka. České školství snad ještě nemělo ministra, který navrhuje a prosazuje nápad za nápadem, jak se zdá bez rozmyslu - a hlavně bez konzultací s těmi, kterých se změny bytostně týkají – tedy rodičů dětí, učitelů a ředitelů škol. V koaliční smlouvě existuje v kapitole 1.4.6. věta: "Zapojíme občanské inciativy do přípravy zákonů již v jejich nejranější fázi." V případě školství však občanské (rodičovské) iniciativy zapojovány nejsou, naopak většinou je jejich hlas úplně ignorován.
Dovolujeme si Vás tedy požádat, abyste zasáhl. Ministr Chládek se snaží diktovat takřka celoživotní budoucnost našich dětí, aniž by to jakkoli konzultoval s rodičovskou veřejností. Působí arogantním dojmem, že ví lépe než my - rodiče, co je pro děti dobré.

Jako zastánci práv rodičů:

1) Zásadně odmítáme plošnou a povinnou předškolní docházku, která vůbec nezohledňuje individuální potřeby jednotlivých dětí, a která zásadním způsobem mění systém povinného vzdělávání. Z příjemné služby státu dělá nepříjemnou povinnost s dozorem orgánů sociálněprávní ochrany dětí a sankcemi za neomluvenou docházku. Ani za totalitního komunistického režimu nebyla školka povinná!
.
2) Jednotné přijímací zkoušky považujeme za hrubý zásah do autonomie škol a svobody našich dětí ve volbě budoucího povolání. Chceme, aby tento výběr zůstal na dětech, rodičích a příslušných školách.

3) Za velice nevhodný považujeme nápad tabletů financovaných ze státního rozpočtu pro žáky prvních tříd, kteří ještě ani neumějí číst. Je přece známo, že množství elektroniky oslabuje dětskou pozornost. Navíc projekt připomíná neblaze proslulý Internet do škol, tedy známý tunel státního rozpočtu.

4) Nelíbí se nám rovněž představy o znovuobnovení povinných preventivních zdravotních prohlídek ve školách bez přítomnosti rodičů. I péči o zdraví našich dětí považujeme za rodičovskou odpovědnost a rozhodně nechceme, aby děti byly podrobovány např. plošnému očkování či podávání povinných doplňků stravy jako kdysi.

5) Je neúnosné pořád slýchat, že je třeba přidat hodinu tělocviku, té či oné výchovy, zrušit nápojové a jídelní automaty či snad děti preventivně čipovat, aby byly pod elektronickou kontrolou. Považujeme to za nesystémové chaotické nápady, jejichž realizace nejen naruší každodenní život rodiny se školními dětmi, ale svým dopadem zatíží také školy, a to na úkor běžného vyučování..


Vážený pane premiére,

obavy rodičů z politického působení ministra Chládka jsou výrazné a oprávněné. Vzdělání považujeme za zásadní hodnotu, a proto chceme ochránit školství před nepromyšlenými kroky, které ho mohou dlouhodobě poškodit.
Jsme za VORP připraveni pomoci najít řešení, které bude respektovat svobodu dětí a rodičů a zároveň posílí úroveň školství.

Vyzýváme k připojení k otevřenému dopisu další jednotlivé rodiče a organizace, kteří s vizemi pana ministra Chládka také nesouhlasí.

Výbor na obranu rodičovských práv,
Jana Jochová Trlicová, předsedkyně
kancelar@vorp.cz, https://www.facebook.com/pages/VORP-V%C3%BDbor-na-obranu-rodi%C4%8Dovsk%C3%BDch-pr%C3%A1v/809013272468388

Anna Brychtová
Michal Pokorák
David Floryk
Lucie Cekotová
Pavel Kutina
Zdeňka Rybová
Kateřina Kutarňová
Marian Korčák

 


Jana Jochová    Kontaktujte autora petice