Nejoblíbenější petice za posledních 30 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Uzavření škol i pro MATURANTY

dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „Uzavření škol i pro MATURANTY“ My, níže podepsaní občané nesouhlasíme s otevřením škol pouze pro maturanty. Prostřednictvím této petice žádáme pana ministra školství Ing. Roberta Plagu, PhD. a ostatní kompetentní osoby, aby s maturanty bylo nakládáno jako se zbytkem studentů ročníků středních škol a gymnázií. Žádáme vás z následujících důvodů: Během včerejšího dne (13. 4. 2020) se na internetu objevila zpráva, v

Vytvořeno: 2020-04-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 32997 32906
30 dní 49 49

Výzva vládním a ústavním činitelům ČR

Výzva vládním a ústavním činitelům: Požadujeme oficiální omluvu České republiky Ruské federaci za odstranění památníku osvobození sochy maršála Koněva. Socha Maršála Koněva pro nás reprezentovala statisíce příslušníků Rudé armády, kteří osvobozovali nejen Prahu ale celé Československo. V širším pojetí to byl také pamámátník všech Spojenců, kteří se postavili Hitlerovskému Německu nejen v Praze a Československu ale i na dalších frontách Druhé světové války nejen v Evropě. Odstranění sochy maršála

Vytvořeno: 2020-04-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1658 1582
30 dní 49 48

Stop Glyfosátu v Olomouci

My, níže podepsaní občané města Olomouce, požadujeme úplný a bezodkladný zákaz používání herbicidních látek na bázi glifosátu a fosfonátu, jako například herbicid Roundup, k hubení plevele, na veřejném prostranství města Olomouce.  Důvodem je fakt, že výše uvedené látky jsou zdravotně závadné a negativně ovlivňují zdraví lidí a zvířat. Článek s odkazem na studii, která tvrdí, že Roundup poškozuje DNA:  http://www.freepub.cz/2013/monsantuv-roundup-poskozuje-dna/.  Článek o studii, která tvrdí, že

Vytvořeno: 2020-05-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 48 47
30 dní 48 47

Požadujeme realizaci 20 doporučení ze Zprávy mise WHC UNESCO a ICOMOSu - pro ochranu Prahy, památky světového dědictví, aby tak Praha nebyla zapsána na seznam památek světového dědictví v ohrožení.

Upozornění: Podpis elektronické petice je nutné potvrdit kliknutím na odkaz v došlém e-mailu, který dorazí zpravidla do Hromadných, občas do Spamu a to z adresy info@petice.com po elektronickém podepsání (tlačítkem "Podepsat tuto petici"). Bez toho není elektronický podpis zaevidován a započítán. Je možný pouze jeden podpis k jedné e-mailové adrese. ------------------------------------------------------------------------------------- PETICE: "Požadujeme realizaci 20 doporučení ze Zprávy mise WHC

Vytvořeno: 2019-10-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 380 372
30 dní 48 48

Petice pro cestování bez testů na SARS-CoV-2.

Vážení spoluobčané, vážení představitelé státu,   dovolte mi přes server petice.com zaslat otevřenou petici pro svobodné cestování bez nutnosti se po návratu do své země testovat na přítomnost viru v těle.    Zrušení omezení volného pobyhu a cestování bylo oznámeno na konci dubna, avšak, kdo vycestuje z ČR na delší dobu, musí při návratu do své vlasti se prokázat negativním testem na SARS-CoV-2, případným plánovaným bezinfekčním průkazem.  Dne 13.05.2020, společnost RegioJet (StudentAgency), neb

Vytvořeno: 2020-05-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 47 47
30 dní 47 47

Petice za zachování dvou termínů přijímacích zkoušek na SŠ a gymnázia v případě obnovené školní docházky

Podpořte prosím v této nelehké situaci zachování dvou termínů přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia. O přijetí na školu by neměla ve větší míře rozhodovat nervozita anebo štěstí připravenosti dítěte na jednu sadu otázek, ale řádně a opakovaně změřené studijní předpoklady a znalosti.  Vzhledem k tomu, že testy mají proběhnout nejdříve 14 dní ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách, považujeme odebrání druhého termínu připravujícím se dětem kvůli rizi

Vytvořeno: 2020-03-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1029 1023
30 dní 47 44

Podvod s dezinfekci od SHOPOLO.CZ + MEGACART.CZ - Spravedlnost pro podvedené - potrestání viníka

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice PODVOD S DEZINFEKCI OD SHOPOLO.CZ + MEGACART.CZ - SPRAVEDLNOST PRO PODVEDENÉ, POTRESTÁNÍ VINÍKA  žádáme příslušné orgány o postih za Trestní čin „Obecného ohrožení" dle zákona (zák. č. 40/2009 Sb.) v hlavě sedmé pod názvem "trestné činy obecně nebezpečné", které jsou určeny k ochraně lidského života, zdraví a majetku.Jmenované e-shopy úmyslně vydali lidi v nebezpečí újmy na zdraví v čase pandemie Covidu 19 za účelem vlastního obohacení. Haza

Vytvořeno: 2020-05-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 45 38
30 dní 45 38

Otevřený dopis ministryni Janě Maláčové ohledně doporučeného postupu MPSV pro poskytování některých druhů sociálních služeb od 25. 5. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vydalo doporučený postup č. 11/2020 pro aplikaci aktualizovaného plánu obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 25. 5. 2020. V tomto doporučení je stanoveno, že poskytování sociálně aktivizační služby nelze provádět u osob starších 50 let.   Pokud si stejně jako my myslíte, že aktuální postup MPSV je (nejenom) pro lidi s duševním onemocněním diskriminační a může výrazně zhoršit jejich sociální izolaci a zdravotní stav, podpořte níže u

Vytvořeno: 2020-05-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 43 43
30 dní 43 43

Výzva vedení města Úvaly k omezení užívání chemického postřiku v ulicích.

Již v minulém roce se v Úvalech objevila iniciativa občanů, kteří manuálně vytrhávali plevel na chodnících, aby dali městu najevo, že plevel lze likvidovat i jinak. Město totiž tehdy využívalo nebezpečnou chemickou látku glyfosát. 25. dubna 2019 přijalo Zastupitelstvo města Úvaly usnesení, kdy vyjádřilo souhlas se snahou občanů Úval, aby se omezilo používání herbicidů v ulicích města a jeho postupným nahrazováním jinými metodami. Na letošní rok vedení města opět oznámilo chemický postřik chodník

Vytvořeno: 2020-05-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 43 41
30 dní 43 41

souhlas s návrhem na posmrtné udělení státního vyznamenání novinářce Tereze Spencerové

Vážený pane prezidente,   my, níže podepsaní, navrhujeme, aby novinářka paní Tereza Spencerová byla vyznamenána posmrtně státním vyznamenáním. Celý život zasvětila nebojácné a profesionální novinářské práci. Její precizně a fundovaně zpracované články ze Sýrie a Blízkého a Středního východu, často psané přímo na místě, kde si fakta pečlivě ověřovala, byly často jediným objektivním zdrojem informací z této krizové oblasti. Bez ohledu na milost či nemilost mocných psala pravdu a žila pro pravdu, s

Vytvořeno: 2020-04-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 693 642
30 dní 43 38