Nejoblíbenější petice za posledních 30 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Promoce absolventů Bc. Mediálních a komunikačních studií 2020

My, níže podepsaní absolventi bakalářského oboru Mediální a komunikační studia Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo znovu zváženo zrušení letošních slavnostních promocí v důsledku prevence a šíření Covid-19, vzhledem k tomu, že byla omezení postupně uvolňována a rušena. Děkujeme.

Vytvořeno: 2020-07-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 15
30 dní 15 15

Zachraňme zahrady a přírodu okolo řeky Svratky v Brně - Jundrově

Aktuálně: 29.6.2020 byla podána námitka na Odboru územního plánování na Magistrátu města Brna. Předáno bylo 299 podpisů. O dalším postupu Vás budeme pravidelně informovat.   Vážení přátelé, příznivci a všichni ostatní, pomozte nám zachránit zahrady kolem řeky Svratky. Krajský úřad Jihomoravského kraje spolu se státem chce postavit kolem řeky Svratky protipovodňový val, kterým zničí všechnu přírodu a zahrady kolem této řeky. Tento protipovodňový val je zapracován do nového návrhu na Územního plán

Vytvořeno: 2020-06-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 340 334
30 dní 15 15

Distancujeme se od trestního oznámení na nakladatelství Naše vojsko!

Distancujeme se od trestního oznámení na Nakladatelství Naše vojsko! Českou republiku obchází strašidlo trestních oznámení za účelem zákazu svobodného podnikání. Někteří lidé, na základě svých svobodných názorů se vymezují proti svobodnému podnikání. Už zase začíná hon na svobodné občany podnikatele, kteří mají právo podnikat a vytvářet ekonomický zisk. Někteří občané se ohrazují vůči zájmům nakladatelství Naše vojsko! Mohlo by se zdát, že tito občané jen tlumočí názor všech českých občanů. My k

Vytvořeno: 2020-07-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 9
30 dní 14 9

Petice za odstranění plotu z vrcholu Sněžky

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s umístěním plotu na Sněžce, který Správa KRNAP na dotyčném místě umístila v průběhu měsíce června. Tato instalace proběhla bez jakékoliv předchozí diskuze s laickou či odbornou veřejností a bez vyhodnocení dopadu na návštěvníky a unikátní přírodu. Plot je hospodářský v oranžové barvě. Níže uvádíme důvody, které nás k tomuto požadavku a podpisu petice za něj vedou: - Vrchol Sněžky je jeden z neuzákoněných symbolů České republiky, umístění plotu je ostudným

Vytvořeno: 2020-07-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 15
30 dní 14 14

PETICE proti Petici za odvolání pana Luboše Xavera Veselého z funkce radního Rady ČT pro vulgárnost k ženě

Vážení přátelé, Fb přátelé a nepřátelé a naši STRÁŽNÍ ANDĚLÉ. PETICE proti PETICI. Je to nezvyklé, ale je to v této době důležité - ŘÍCI SI SVŮJ NÁZOR!!! Je NEDEMOKRATICKÉ dehonestovat názory jiných, kteří mají JINÉ NÁZORY. Co ještě dodat?! Považuji "Petici za odvolání pana Luboše Xavera z funkce radního Rady ČT pro vulgárnost k ženě" ( (https://www.petice.com/petice_za_odvolani_pana_luboe_xavera_veseleho_z_funkce_radniho_rady_t_pro_vu)lgarnost_k_en), za NEMÍSTNÝ ŽERT. Když jsem o ní uslyšel, ta

Vytvořeno: 2020-07-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 77 77
30 dní 14 14

Thank you Taiwan

To the brilliant people of Taiwan, We, the Czech people, would like to express our sincere gratitude for helping us during the Covid-19 crisis. Rather than to thank you for your kindness our government chose to welcome planeloads of overpriced goods from China. We feel ashamed of their behaviour. The message is simple: THANK YOU. We hope we can return the favour. Thank you for giving us, the Czech Republic and the whole EU, respirators and ventilators that you could have used for yourselves or e

Vytvořeno: 2020-06-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 10581 10399
30 dní 14 12

Petice za zachování českovelenické jírovcové a lipové aleje

     Dle vyjádření odborníků – arboristů, dendrologů, krajinářů, entomologů, ekologů i architektů, má zachování jírovcové a lipové aleje, významného krajinného prvku, zcela zásadní smysl. Systematickou a pravidelnou péčí mohou stromy dobře prosperovat, dle odborníků je stejně dobře možná i výsadba nových stromů náhradou za některé stromy na konci jejich vitality, především v důsledku stavební činnosti v r. 2009.                            My níže podepsaní žádáme o přehodnocení záměru maximální

Vytvořeno: 2020-05-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 216 208
30 dní 13 12

Chceme, aby měl Šumperk vlastní útulek pro zvířata

Všechna nalezená zvířata v Šumperku se v současné době vozí až do Slezských Pavlovic, které se nachází až u hranic s Polskem. Nalezení pejsci zde pak čekají obvykle více než tři roky na nového pána! A právě tento fakt bych ráda změnila. Jsem totiž toho názoru, že by Šumperk jako okresní město měl mít útulek vlastní. V této lokalitě by si určitě pejsi snadněji našli nového pána, respektive on je, zatímco ty čekající by mohli chodit příležitostně venčit dobrovolníci z řad místních obyvatel. Děkuji

Vytvořeno: 2013-07-26

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 455 450
30 dní 12 12

Nechceme Lidl v Králíkách na úkor živnostníků

Vážená paní, Vážený pane. Na jednání Zastupitelstva města Králíky, které proběhlo v pondělí 13.7. 2020, byl projednán zájem developerské společnosti o výstavbu dalšího marketu v Králíkách. Zastupitelstvo již přijalo rozhodnutí zahájit přípravu pozemku k prodeji a po dokončení této přípravy bude na svém nejbližším jednání (možná již v září tohoto roku) rozhodovat o záměru prodeje tohoto pozemku developerské společnosti. Jak důležité je toto rozhodnutí pro rozvoj a prosperitu města Králíky? Podle

Vytvořeno: 2020-07-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 11 11
30 dní 11 11

Pardubická sportovní výzva

PARDUBICKÁ SPORTOVNÍ VÝZVA: „Nejsme sportovci druhé kategorie“ „Ruku v ruce zachraňme společné prostředky pro pardubický sport“ Já, Mgr. Jindřich Petruška, jsem se po přečtení podmínek podpory mladých hokejistů ze strany části politické „elity“ rozhodl zveřejnit následující výzvu. Vyzývám všechny sportovní organizace, trenéry rodiče i sportovce, podpořte svým podpisem naši snahu o nastavení rovných podmínek podpory sportu, ze strany politiků zastupitelstva města Pardubice. Naše děti, naši mladí

Vytvořeno: 2020-06-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 39 39
30 dní 11 11