Nejoblíbenější petice za posledních 30 dní

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Za přehledná pravidla ve World of Tanks

My níže podepsaní požadujeme aby bylo trestání hráčů ve World of Tanks vždy jasně odůvodněno a bylo jasně definováno, co se smí a co nikoliv. V současnosti jsou hráči trestáni i za čistou hru a obdrží pouze strohé oznámení, že "Některé modikikace, které oužívají jsou zakázané" při pokusu o odvolání obdrží automatickou odpověď a když napíší na support, tak dostanou copy-paster odpověď, která často ani nic vysvětlí.   Mnozí hráči do svých účtů vložili nemálo času a i financí, z tohoto důvodu by ji

Vytvořeno: 2020-03-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 23 23
30 dní 23 23

Petice za okamžité odvolání prof. Heleny Válkové z funkce vládní zmocněnkyně pro lidská práva

My níže podepsaní občané, znepokojeni vývojem posledních dní důrazně žádáme Vládu České republiky o okamžité odvolání prof. Heleny Válkové z funkce vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Slučování funkce zmocněnkyně rady vlády pro lidská práva s historií aktivní spolupráce prof. Heleny Válkové s komunistickým represivním a totalitním režimem a jeho zločinnými orgány a spolupráce s nechvalně proslulým justičním vrahem, prokurátorem a soudcem Josefem Urválkem, je pro nás morální a etickou hanbou. Se

Vytvořeno: 2020-01-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 3404 3335
30 dní 22 22

Za odstránenie haliny život položím

HALINA je smrť! HALINA je rakovina! HALINA je klesanie subov!

Vytvořeno: 2020-03-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 21 16
30 dní 21 16

Otevření skateparku v Jablonci nad Nisou

Před rokem nám zavřeli skatepark kvůli tomu že prý rampy nebyly v dobrém stavu, to ale není pravda dalo se na nich úplně v pohodě jezdit a náš názor na to je že správci byli líní se o skatepark starat. Dokonce na instagram města @jablonecmesto nahráli video že skatepark bude (68. příspěvek od zdola) a to vydaly 14.6 2019... My vás žádáme abyste podepsaly tuto petici a pomohli nám skatepark znovu otevřít

Vytvořeno: 2020-02-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 173 171
30 dní 21 20

Otevřený dopis občanů České republiky za zachování svobody slova a projevu

Veřejný prostor je jednoduše řečeno to, kde se lidé setkávají s lidmi, ať skutečně nebo moderně pomocí internetu. Sociální sítě tedy představují veřejný prostor, ve kterém každý jedinec musí mít zachovánu svobodu slova a projevu. Veškeré tyto společnosti provozující sociální sítě musejí respektovat naše základní občanské svobody, tedy i svobodu slova a projevu. Je nepřípustné, aby byli uživatelé blokováni, pokud jejich projev nepoškozuje svobodu druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, oc

Vytvořeno: 2020-02-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 101 101
30 dní 20 20

Ošetřovné rodičům dětí starších 13 let

Žádáme tímto vládu rozšíření ošetřovného - za krizové situace COVID-19 - pro rodiče dětí starších 13 let. Jsem matka samoživitelka, OSVČ - kadeřnice. Z důvodu šíření viru COVID-19 mi byl můj jediný způsob obživy znemožněn. Ve výhradní péči mám 14-letou dceru. Obě jsme odkázány výhradně na můj příjem z kadeřnictví, který je momentálně nulový. Kde mají rodiče v takové situaci vzít na základní poplatky - jako je nájem, strava a hygienické potřeby?   Zákon by měl být na takové případy připraven, buď

Vytvořeno: 2020-03-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 19 18
30 dní 19 18

Výzva ministrovi vnitra - odmítnutí plošné distribuce ochranných pomůcek

Vážený pane ministře, my, níže podepsaní, Vás žádáme, abyste veškeré dostupné ochranné pomůcky proti nákaze koronavirem distribuovali těm, kdo zajišťují nezbytné služby. V první řadě zdravotníkům a záchranným složkám, lidem pracujícím v potravinářském a jiném průmyslu, který je ještě v provozu a prodavačům. Obzvláště, pokud se jedná o jednorázové ústenky a záměr je plošně distribuovat všem občanům.  Svým podpisem potvrzujeme, že se vzdáváme vládou plošně distribuovaných ochranných pomůcek. Díky.

Vytvořeno: 2020-03-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 18 18
30 dní 18 18

Žádáme nejvyšší možný nepodmíněný trest za extrémní týrání štěněte panem J.L. z Prachatic.

My, zde podepsaní, žádáme orgány činné v trestním řízení o řádné a rychlé vyšetření případu extrémního týrání štěněte osobou J.L z Prachatic, ke kterému došlo v březnu 2018. Případ je veřejně znám. Žádáme, aby, s ohledem na důkazní materiál - video zachycující konání pachatele, byl čin posuzován jako trestný čin a soud uložil pachateli trest podle § 302, odst.2, písm.b) Trestního zákona, a to trest odnětí svobody v trvání 3 léta nepodmíněně, pokud byly psu způsobeny trvalé následky nebo smrt. Po

Vytvořeno: 2018-03-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 156740 141460
30 dní 18 18

Umožnění odkladů daní a další formu podpory umělcům a lidem v ostatních rolích kulturního života

Vážená vládo ČR V dnešní tíživé době, v tlaku a v každodenní snaze udělat tu správnou věc pro lid, by neměli zůstat zapomenuti ti, kteří jsou nám všem v dobách normálních podporou i zrcadlem, zdrojem zábavy a emocí, poučení a uvolnění - umělci a lidé v umění pracující. Ti, kteří teď museli zrušit svá představení a koncerty a zůstali ve velkém vakuu, většinou bez prostředků - málokdo si v umění v ČR může v dnešní době skutečně vydělat, vyjma té malé skupiny, kterou vídá populace v TV. A kromě toh

Vytvořeno: 2020-03-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 16 16
30 dní 16 16

Petice proti odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Jaromíra Maška

Petice proti odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Jaromíra Maška   My, níže podepsaní, zásadně nesouhlasíme s rozhodnutím ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA o odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Jaromíra Maška. Důvodem našeho nesouhlasu je fakt, že pan ředitel vedl více než čtrnáct let nemocnici tím nejlepším možným způsobem po stránce odborné, ekonomické i lidské a aktivně se podílel na průběhu reformy systému psychiatr

Vytvořeno: 2020-02-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2444 2421
30 dní 16 16