Nejoblíbenější petice za minulý měsíc

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Svatby bez omezení od 1.6.2020 a vše co se jich týká

Žádáme o svatby bez omezení od 1.6.2020 a s tím i související otevření restaurací a hotelů. Žádáme, aby opatření,která platí do 8.6. se posunula na 1.6.2020.

Vytvořeno: 2020-04-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 92 92
Minulý měsíc 92 92

Petice proti výstavbě výkrmny prasat a dochovu selat ve Vrbce (Budyně nad Ohří)

Areál firmy Zepos a.s. (Agro Jesenice) v k.ú. Vrbka u Roudníčku je již dlouhodobě opuštěný a chovatelsky nevyužívaný. Společnost Agro Jesenice plánuje významné zvýšení výkrmu prasat a odchovu selat (díky dotačním titulům). Společnost sice prohlašuje chce využít opuštěné objekty v kú. Vrbka u Roudníčku, aby zde nedocházelo k chátrání a devastaci, ale plánuje provést jejich demolici a vystavět zde nový, velkokapacitní výkrmný a dochovný komplex. Plánovaná kapacita výkrmny a odchovny prasat je 6120

Vytvořeno: 2020-05-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 177 174
Minulý měsíc 91 88

Změna systému parkování v ulici Zahradnická Brno

Vážení zastupitelé města Brna, my níže podepsaní obyvatelé ulice Zahradnická v Brně Vás žádáme o opravu směru parkování, tak jak bylo, dokud nevznikly modré zóny v naší ulici a došlo k otočení parkovacích stání. Z Vašeho vyjádření chápeme, že z hlediska bezpečnosti je nový systém lepší, ovšem musíte brát v potaz, že žádný automobil nemá v parkovacím pruhu dostatečný prostor, aby zaparkoval a nechal si volný manipulační prostor za svým vozidlem, a to z důvodu zeleného porostu (keře) mezi silnicí

Vytvořeno: 2020-05-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 104 104
Minulý měsíc 85 85

Podporuji vznik ZŠ Radostná na Berounsku

Svým podpisem vyslovuji podporu nově vznikající základní škole ZŠ Radostná v okrese Beroun. Jsem přesvědčen/a, že vznik této školy je důležitým krokem ke zkvalitnění vzdělávání nejen v našem regionu, ale i v celé naší republice. Vnímám  potřebu vzniku této školy, protože chce být alternativou k páteřnímu školskému systému základního vzdělávání, ne jeho konkurencí. Je volbou pro rodiče, kteří vítají pro své děti práci ve smíšených třídách, časté zapojování projektů do výuky, využívání pomůcek a p

Vytvořeno: 2020-05-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 83 82
Minulý měsíc 83 82

Přejmenování pražské Koněvovy ulice jménem Marie Terezie

My, níže podepsaní, protestujeme proti vměšování Ruska do vnitřních věcí ČR v důsledku odstranění sochy maršála Koněva. Odmítáme se podřizovat ruskému diktátu, odmítáme trestní stíhání našich politiků, které je nejen podle mínění našeho,ale i podle názoru našich předních politiků a také prezidenta Miloše Zemana kontraproduktivním vměšováním se do cizích záležitostí. V této souvislosti žádáme pražské politiky, aby jako adekvátní odpověď na ruské nehoráznosti přejmenovalo Koněvovu ulici v Praze na

Vytvořeno: 2020-04-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1060 1030
Minulý měsíc 80 78

Mafia 1 z Mafia Trilogy ČESKÝ DABING A V ČESKU

Dobrý zjistil jsem, že Mafia 1 - ČESKÁ HRA se neodehrává v Česku a jsou tam samé nesrozumitelné české jména. Přijde vám to ok? Mně ne! Pan Vávra si dovolil a nikdo s tím nic nedělal. Proto chci počeštit veškerou Mafii, aby byla česky korektní!  A PROČ? PROTOŽE JSME ČEŠI SAKRA! Tuto petici píší, protože jsem pobouřen a chci! Aby Mafie 1 se odehrávala v České republice (Zejména v Brně či Praze) Aby se v rádiu hráli české písně (Karel Gott, Michal David, Voldemort Matuška.) Aby se postavy v Mafii 1

Vytvořeno: 2020-05-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 78 68
Minulý měsíc 78 68

Petice za zachování českovelenické jírovcové a lipové aleje

     Dle vyjádření odborníků – arboristů, dendrologů, krajinářů, entomologů, ekologů i architektů, má zachování jírovcové a lipové aleje, významného krajinného prvku, zcela zásadní smysl. Systematickou a pravidelnou péčí mohou stromy dobře prosperovat, dle odborníků je stejně dobře možná i výsadba nových stromů náhradou za některé stromy na konci jejich vitality, především v důsledku stavební činnosti v r. 2009.                            My níže podepsaní žádáme o přehodnocení záměru maximální

Vytvořeno: 2020-05-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 125 118
Minulý měsíc 77 71

Dobrovolná občanská pomoc složkám Integrovaného záchranného systému.

My, níže podepsaní občané ČR, podpisem této petice vyjadřujeme podporu dobrovolnického hnutí, jehož cílem je poskytovat občanskou pomoc jednotlivým složkám IZS při ochraně života, zdraví a majetku v případě přírodních katastrof, epidemií a dalších krizových situací. Dobrovolnická pomoc vychází z koncepce přípravy občanů na aktivní spolupráci s jednotlivými složkami IZS formou školení, praktických ukázek a nácviku jednání a chování v krizových situacích. Klade důraz na apolitičnost, transparentno

Vytvořeno: 2020-04-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 398 389
Minulý měsíc 76 73

Zachraňme nezávislé kulturní instituce (památky, muzea, galerie a další)

Nezávislé, samostatně hospodařící kulturní organizace jako jsou hrady, zámky, muzea, galerie a další památkové objekty, utrpěly během koronavirové krize velkou ránu. Jedná se o organizace, které žijí pro své návštěvníky, mají velkou sociální odpovědnost a zprostředkovávají veřejnosti kvalitní služby stejně jako kulturní příspěvkové organizace státu. Na rozdíl od nich však nezávislé kulturní instituce, které navíc přináší velký pozitivní efekt v souvislosti s podporou místního života, NEMAJÍ V TU

Vytvořeno: 2020-05-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 80 79
Minulý měsíc 75 74

Petice za umístění posádky záchranky ve Varnsdorfu

Žádáme vedení Ústeckého kraje, zřizovatele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK) a Města Varnsdorf, aby zajistila včasnou neodkladnou zdravotní péči o obyvatele Varnsdorfu a jeho spádové oblasti se 20 tisíci obyvateli. Každá minuta rozhoduje o šanci na záchranu života nebo zdraví pacienta v kritickém stavu. Záchranáři na Varnsdorfsko dojíždějí z Rumburku, kde jsou nyní tři posádky, čtvrtá ve Velkém Šenově, v České Kamenici jsou dvě posádky. Žádáme proto Kraj o přesun jedné posád

Vytvořeno: 2020-05-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 79 79
Minulý měsíc 69 69