Petice za odvolání vlády Petra Fialy

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním v aktuálním znění, adresovaná Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

PETICE OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA DEMISI VLÁDY PETRA FIALY

Vlastní text petice:

„My, níže podepsaní občané, požadujeme demisi vlády Petra Fialy, která nemá důvěru občanů České republiky.

Vláda Petra Fialy:

není schopna řešit ceny potravin, energií, nedostatek léků, inflaci, uprchlickou krizi, a dostala tak naše občany, živnostníky a firmy do existenčních problémů. Má důvěru pouhých 28 %obyvatel České republiky.
provádí všestrannou podporu Ukrajině a Ukrajincům, podporuje válečný konflikt mezi Ukrajinou a Ruskou federací a neusiluje o mírové uspořádání, a to vše vláda dělá na úkor našich občanů, a zejména skupin, které se nemohou bránit;
navrhuje odchod do důchodu v 68 letech a obrala v rozporu se zákony naše důchodce o zákonem stanovenou valorizaci. Tím zapříčinila ztrátu důvěry občanů ve stát;
chybí jí jasná podpora rodičovství. Mladé rodiny nemají kde bydlet a hypotéky jsou pro ně nedostupné;
není vládou odborníků a nemá schopnost řídit stát s prozíravostí a prozřetelností, nechává se vléci sledem událostí a nepřipouští si vážnost situace;
nebuduje efektivně fungující a hospodařící stát, neprosazuje vlastenectví, ale globalizaci, nemá vizi dlouhodobého pohledu na budoucnost, roli státu a našich hodnot. Náš národ se pod touto vládou nerozvíjí, ale pouze přežívá;
odmítá přijmout zákon o referendu, který by umožnil našim občanům hlasovat o tak zásadních věcech, jako je odmítnutí eura a zachování české koruny anebo o vystoupení z EU;
chce zvyšovat daně. Astronomickými schodky státních rozpočtů a dynamicky rostoucím státním dluhem způsobuje rozvrat veřejných financí a vytváří tak dluh, který budou splácet další generace;
hodlá prosadit v Parlamentu ČR smlouvu mezi USA a ČR, která upravuje podmínky pobytu amerických vojáků na našem území a která tím vytváří podmínky pro zřízení základny USA na našem území, což je zásadním zásahem do samostatnosti naší země;
omezuje svobodu slova a zavádí nepřípustnou cenzuru, kterou nazývá bojem proti dezinformacím.

 
Právně závazná verze petice k podpisu zde: 

https://www.spd.cz/wp-content/uploads/2023/03/Petice-za-odvolán%C3%AD-vlády-Petra-Fialy.pdf

Zašlete podepsané archy na adresu Svoboda a přímá demokracie (SPD), Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana
 

Podpisový arch k petici dle § 4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká Petice za odvolání vlády Petra Fialy. Prohlašuji, že jsem státním občanem České republiky, je mi více než 18 let. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány pouze pro účely této petice a nebudou nijak dále využity.

PODPOŘTE:

 

https://www.facebook.com/tomio.cz 

https://www.facebook.com/radimfiala.cz

https://www.facebook.com/hnutispd


Tomio Okamura    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Tomio Okamura svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...