Nejnovější petice

Vyhlášení dne 15. března jako Dne památky českých obětí nacistické okupace

Žádám občany Česka, aby souhlasili s vyhlášením dne 15. března jako památného dne. Německá nacistická okupace způsobila Čechům ztrátu přes 360 tisíc životů, vyhlazené obce, perzekuci a reálnou hrozbu národní likvidace. Nebýt úsilí osvoboditelů, především Sovětského svazu, který nesl největší tíhu války, došly by nacistické zločinné plány uskutečnění. Dnešní nevyvážená politika se snaži překrucovat historická fakta a přepisovat dějiny. Parlament schválil den 21. srpna za Den památky obětí invaze

Vytvořeno: 2020-05-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 10 10

Jiří Fajt znovu ředitelem Národní galerie Praha!

 Jiří Fajt znovu ředitelem Národní galerie Praha! Protože došlo k evidentnímu pochybení ze strany státu, na jehož základě byl občansky i pracovně zásadně poškozen doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D., žádáme o revizi rozhodnutí bývalého ministra kultury České republiky doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., ve věci výpovědi Jiřího Fajta z místa ředitele Národní galerie Praha a o jeho návrat do této funkce.   Je-li právem ministra kultury bezdůvodně ředitele příspěvkových organizací ministerstva odvoláva

Vytvořeno: 2020-05-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1203 1151

Zachraňte Petrkov!

Vážení podporovatelé a signatáři naší výzvy, z technických důvodů (výzva se rozrostla nad veškerá očekávání) jsme sbírání podpisů přesměrovali na nový web.  Svůj podpis můžete připojit kliknutím sem Najdete zde i řadu dalších informací - články z médií, fotografie a dopisy, které naši výzvu podporují.  Děkujeme za pochopeníautoři výzvy VÝZVA KRAJI VYSOČINA PRO ODKOUPENÍ A SPRÁVU DOMU, ZAHRADY A HOSPODÁŘSTVÍ PETRKOV čp.13 Miloš Doležal - básníkLjuba Václavová - filmová dokumentaristkaMarkéta a P

Vytvořeno: 2020-05-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1873 1822

diskvalifikace Pavlíny ze soutěže MasterChef Česko 2020

Žádáme o diskvalifikaci Pavlíny ze soutěže MasterChef Česko 2020.

Vytvořeno: 2020-05-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 188 186

Výzva vedení města Úvaly k omezení užívání chemického postřiku v ulicích.

Již v minulém roce se v Úvalech objevila iniciativa občanů, kteří manuálně vytrhávali plevel na chodnících, aby dali městu najevo, že plevel lze likvidovat i jinak. Město totiž tehdy využívalo nebezpečnou chemickou látku glyfosát. 25. dubna 2019 přijalo Zastupitelstvo města Úvaly usnesení, kdy vyjádřilo souhlas se snahou občanů Úval, aby se omezilo používání herbicidů v ulicích města a jeho postupným nahrazováním jinými metodami. Na letošní rok vedení města opět oznámilo chemický postřik chodník

Vytvořeno: 2020-05-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 43 41

Otevřený dopis ministryni práce a sociálních věcí ve věci deinstitucionalizace ze 6. 5. 2020

Vážená paní ministryně,obracíme se na Vás, protože jsme silně znepokojeni situací v sociálních službách a zastavením jejich deinstitucionalizace. Zastaralý systém sociálních služeb stojící na převážně velkokapacitních pobytových službách je pro lidi (klienty i personál) nevýhodný, ohrožující a nerespektující jejich potřeby a práva zaručenézákony. Smutným dokladem jsou zveřejněné kauzy ústavů (např. Slunečnice, Vejprty, Náměšť). Současná pandemie jen zvýraznila nebezpečí, kterým jsou lidé v ústav

Vytvořeno: 2020-05-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1693 1672

Petice za zachování prodejny domácích potřeb Jednota ve Strakonicích na Palackého náměstí

My níže podepsaní bychom si přáli ZACHOVAT PRODEJNU DOMÁCÍCH POTŘEB ve Strakonicích na Palackého náměstí a to v současném rozsahu nabízených služeb i zboží. Dovolujeme si zdvořile požádat vedení společnosti Jednota, spotřební družstvo ve Volyni náměstí Hrdinů 69 o přehodnocení záměru tuto prodejnu uzavřít. Prodejna je svojí polohou i sortimentem jedinečná a poskytuje tak specificky výhodnou nabídku nejen strakonickým zákazníkům. Navíc tvoří jakýsi zvláštní a významný sociálně-urbanistický prvek

Vytvořeno: 2020-05-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 265 264

Rozšíření pravidel pro zahájení školy o výuku v přírodě

Prosba za rozšíření podmínek výuky na Základních školách   Vážený pane ministře,   uvědomujeme si, kolik úsilí je třeba vyvinout a předejít nákaze školního personálu a žáků. Sledujeme, jak se podmínky pro uvolňování postupně vyvíjejí, a děkujeme za zaslanou metodiku ke znovuotevření základních škol. Zároveň bychom ale velmi rádi poprosili o přehodnocení stanoviska uvedeného v metodice, totiž že výuka by měla probíhat pouze v prostorách školy nebo školních venkovních prostorách. Chápeme toto opat

Vytvořeno: 2020-05-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1409 1403

Dopis senátorům ohledně razantnějšího postupu vůči premiérovi a vládě.

Už se na to nemůžu dívat, tak jsem poslal dopis senátorům: Vážené dámy senátorky a pánové senátoři, Jsem velmi znepokojen a nespokojen s tím, co se v České republice v posledních letech a zvláště v posledních týdnech a dnech, děje. Premiér Babiš a potažmo celá vláda si uzurpuje stále větší moc, než jim náleží. Nad osudy nás všech. Místo aby nám obětavě sloužili, když jsou našimi zaměstnanci, tak zjevně převážnou část svého pracovního času tráví vymýšlením toho, jak by nás zase podvedli a omez

Vytvořeno: 2020-05-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 116 116

NEDOPUSŤME NADVLÁDU EVROPSKÝCH BYROKRATŮ NAD NAŠÍ ZEMÍ !

Petice určená Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za vypovězení Lisabonské smlouvy Českou republikou   My, níže podepsaní občané České republiky podporujeme návrh poslance Václava Klause ml., předsedy hnutí Trikolóra, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR pověřila vládu, zahájit legislativní kroky k jednostrannému vypovězení Lisabonské smlouvy Českou republikou. Zrušení Lisabonské smlouvy je nutnou podmínkou a šancí vyřešit katastrofální stav v EU a příležitostí k vyjednání Nové smlouvy pro Evropu

Vytvořeno: 2020-05-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 649 644