Nejoblíbenější petice za minulý měsíc

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETICE PROTI ILEGÁLNÍM EXPERIMENTŮM S LIDMI

  http://www.covertharassmentconference.com/background&lng=cs Výňatek z konference: COVERT HARASSMENT CONFERENCE 2015 CCOVERT HARASSMENT CONFERENCE 2015OVERT HARASSMENT CONFERENCE 2015 ...............V posledním století jsou prováděny početné ilegální experimenty na lidech bez jejich souhlasu a pokračují do dnešních dnů v Evropské unii i mimo. Nejen whistle blowers, aktivisté a političtí oponenti jsou zacílování, ale i tisíce nevinných civilistů jsou podrobovány nesouhlasnému testování

Vytvořeno: 2014-11-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 47 42
Minulý měsíc 20 18

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY REPUBLICE TAIWAN

Parlament České republiky, ani její vláda, ani prezident nemají tolik slušnosti, aby poděkovali Taiwanu za pomoc při koronavirové pandemii. Proto my, níže podepsaní občané České republiky vyjadřujeme srdečný dík Republice Taiwan za za její nezištnou pomoc a spolupráci projevenou včasným a hlavně bezplatným zasláním ochranných prostředků proti šíření pandemie. Tento akt přátelství nepochybně přispěl k poměrně nízké úmrtnosti na COVID-19 a zmírnění průběhu nemoci v naší zemi. Děkujeme.            

Vytvořeno: 2020-06-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1695 1679
Minulý měsíc 19 18

Petice za přejmenování příborských ulic, nesoucích dosud názvy spojené s komunistickou ideologií.

Petice za přejmenování ulic ve městě Příbor. Dlouhých 30 let po pádu zločinného komunistického režimu nese ještě několik příborských ulic názvy, které s ním přímo souvisejí. Jedná se o ulice: Fučíkova - Julius Fučík-komunistický novinář, obdivovatel a propagátor Sovětského svazu v době největšího bolševického teroru s miliony mrtvých, ikona komunistické ideologie Šmeralova - Bohumír Šmeral byl zakladatel KSČ a teoretik dělnického hnutí Švermova -  Jan Šverma byl zakladatel KSČ a blízký spoluprac

Vytvořeno: 2020-06-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 26 26
Minulý měsíc 18 18

STOP Termické Depolymerizaci Plastů v Plané, okr.Tachov

My níže podepsání, nesouhlasíme s výstavou linky termické depolymerizace v katastrálním území města Planá, která by měla pomocí tepelného rozkladu zpracovávat plastové odpady. Její provoz by výrazně zatížil životní prostředí a negativně ovlivnil zdraví obyvatel města Plané a okolních obcí. Za vaši podporu vám děkujeme.

Vytvořeno: 2020-06-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 176 176
Minulý měsíc 18 18

Pan Nechanský musí zůstat na GULZu

Pan Nechanský je bezpochyby jeden z elity učitelů prestižního gymnázia U Libeňského zámku. Tato petice byla založena za účelem zanechání pana Nechanského v roli učitele Angličtiny. Děkujemem za hlasy i když neučí zrovna vás. DEUS VULT!

Vytvořeno: 2020-05-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 18 18
Minulý měsíc 18 18

Petice za umístění posádky záchranky ve Varnsdorfu

Žádáme vedení Ústeckého kraje, zřizovatele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK) a Města Varnsdorf, aby zajistila včasnou neodkladnou zdravotní péči o obyvatele Varnsdorfu a jeho spádové oblasti se 20 tisíci obyvateli. Každá minuta rozhoduje o šanci na záchranu života nebo zdraví pacienta v kritickém stavu. Záchranáři na Varnsdorfsko dojíždějí z Rumburku, kde jsou nyní tři posádky, čtvrtá ve Velkém Šenově, v České Kamenici jsou dvě posádky. Žádáme proto Kraj o přesun jedné posád

Vytvořeno: 2020-05-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 91 91
Minulý měsíc 18 18

Petice proti zákazu ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky

Asociace profesionálních ohňostrojařů ČR (ACPF) vyzývá touto peticí širokou veřejnost proti zákazu realizace ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky. Apelujeme na zdravý rozum občanů proti zaníceným organizátorům, kteří se snaží zviditelnit v různých oborech lidské činnosti vytvářením důvodů pro zákazy a omezení. Týká se to i oboru zábavní pyrotechniky, protože toto je v poslední době pro veřejnost velmi oblíbené téma. Iniciátoři se odvolávají na líbivé důvody, jako je negativní vliv n

Vytvořeno: 2020-05-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 31 31
Minulý měsíc 17 17

Žádáme, aby český stát udělil azyl pákistánské rodině Asima Javeda!

Asim Javed je nucen se svou manželkou a třemi dětmi žít v nejistotě a provizoriu. O azyl v České republice zatím žádá marně. Informací o životu nebezpečném postavení křesťanů v Pákistánu je mnoho.     Pákistán je pro křesťany pátou nejnebezpečnější zemí světa - teror, pronásledování, diskriminace a podřadné postavení Pákistánští křesťané jsou trpící, zranitelná menšina, která se potýká s násilím islámských teroristů, čelí diskriminaci v práci i školách. Neustále nad ní visí hrozba obvinění z „ro

Vytvořeno: 2020-07-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 15
Minulý měsíc 15 15

Promoce absolventů Bc. Mediálních a komunikačních studií 2020

My, níže podepsaní absolventi bakalářského oboru Mediální a komunikační studia Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo znovu zváženo zrušení letošních slavnostních promocí v důsledku prevence a šíření Covid-19, vzhledem k tomu, že byla omezení postupně uvolňována a rušena. Děkujeme.

Vytvořeno: 2020-07-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 15
Minulý měsíc 15 15

Petice za odstranění plotu z vrcholu Sněžky

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s umístěním plotu na Sněžce, který Správa KRNAP na dotyčném místě umístila v průběhu měsíce června. Tato instalace proběhla bez jakékoliv předchozí diskuze s laickou či odbornou veřejností a bez vyhodnocení dopadu na návštěvníky a unikátní přírodu. Plot je hospodářský v oranžové barvě. Níže uvádíme důvody, které nás k tomuto požadavku a podpisu petice za něj vedou: - Vrchol Sněžky je jeden z neuzákoněných symbolů České republiky, umístění plotu je ostudným

Vytvořeno: 2020-07-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 15
Minulý měsíc 15 15