Změna názvu ulice "U Hřbitova" v Olšových Vratech

My, níže podepsaní občané, tímto žádáme Zastupitelstvo města Karlovy Vary o změnu názvu ulice "U Hřbitova" na "Na Pahorkách" v místní části Olšová Vrata. Tato změna je motivována následujícími důvody:

1. Původní hřbitov je zaniklý: Hřbitov, podle kterého byla ulice pojmenována, již neexistuje. Dle doporučení Kanceláře architektury města Karlovy Vary z 22.10.2020 by mělo být místo revitalizováno na prostor pro setkávání občanů.

2. Historický a geografický kontext: Název "Na Pahorkách" lépe odráží geografickou charakteristiku naší oblasti, která se nachází na mírných pahorcích. Tento název je tedy vhodnější a více odpovídá skutečnosti. Je uveden v turistické mapě na mapy.cz.

3. Podpora místního rozvoje: Přejmenování ulice může podpořit rozvoj a růst podnikatelských aktivit v této oblasti, protože atraktivnější název může přilákat nové podnikatele a investice. V této ulici vznikne řada podnikatelských subjektů, jejichž dobré jméno může poškodit název "U Hřbitova". Například zde bude umístěna ordinace fyzioterapie a název "U Hřbitova" by v pacientech nevzbuzoval důvěru v tuto provozovnu.

4. Dopad na realitní trh: Změna názvu na "Na Pahorkách" může pozitivně ovlivnit hodnotu nemovitostí v této oblasti. Potenciální kupci budou pravděpodobněji přitahováni k lokalitě s příjemnějším názvem.

5. Estetická a psychologická přitažlivost: Příklad nového názvu "Na Pahorkách" působí mnohem pozitivněji a atraktivněji než stávající název "U Hřbitova". Současný název může mít negativní konotace a může působit nepříjemně jak na obyvatele, tak na návštěvníky.

6. Podpora komunitního ducha: Název "Na Pahorkách" evokuje přátelské a příjemné prostředí. Je to jméno, které může lépe přispět k budování pozitivní identity naší komunity.

Věříme, že změna názvu ulice „U Hřbitova“ na "Na Pahorkách" bude mít pozitivní dopad na naše město a jeho obyvatele. Doufáme, že Zastupitelstvo města zváží naši žádost a přijme příslušná opatření k přejmenování této ulice.

Děkujeme za vaši pozornost a podporu.

S úctou

Ing. Martin Klíma


Ing. Martin Klíma    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ing. Martin Klíma bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...